چرا کیر مردان داغ می آید؟!!!

کیر شق ملا احمد جان
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

زمانی که یک مرد تحریک می شود فعل و انفعالات بدنش بسیار بالا می رود، مثلاً، ضربان قلبش به شدت می تپد، نفس هایش خیلی تُندتر می شود، آب دهنش بیش تر می شود، صورتش سرخ می شود، خیلی با انرژی و سرح حال می شود، خیلی مست و بی خود می شود، خون در رگ هایش به جوش می آید، اعصابش خیلی تحریک می شود، حس لامسه اش به ویژه پوست بلاگی اش و کله بلاگی اش خیلی فعال می شود و آن چه که خیلی لذت بخش است درجه حرارت بدنش می باشد، یعنی بدنش خیلی گرم و داغ می شود و این حرارت داغی بیش تر در بلاگی اش جمع و متمرکز می شود، مثلاً، اگر شما چیزی پلاستیکی و چرمی را می خواهید که سوراخ کنید اول یک میخ را با آتش داغ می کنید، به همین شکل بلاگی مرد هم است یعنی، تا که داغ نیاید نمی تواند بلاگی زنش را سوراخ کند؛ اکنون زمستان است، اگر یک زن با دستان سردش در هنگام سکس کردن از کمر بلاگی شوهرش بگیرد دستش به سرعت داغ می آید و یک حس بهشتی را می کند و اگر این بلاگی یعنی شاخ گوشتی داغ داخل بدنش فرو رود از شدت لذت مانند مانند ماهی که از آب بیرون شده باشد به خود می پیچد و از طریق آن شاخ گوشتی حرارت و گرمی بدن مرد به بدن زن وارد می شود، کاملاً مانند آب جوشی عمل می کند که سطل پُر از آب را به جوش می آورد، یعنی همان گونه که آب جوشی سطل را به جوش می آورد بلاگی مرد زن را به جوش می آورد که در پایان سکس مرد دوباره سرد می شود اما زن داغ می شود و با آن بدن داغ و با اعصاب آرام خوابش می بَرَد و اگر شما زن تان را در این هنگام از پشت بغل کنید می دانید که به چه اندازه بدنش داغ آمده است، حتا می سوزید به ویژه پله های کونش خیلی داغ می باشند.
دید دوستان، که زنده گی بسیار زیباست، پس چرا ما آن را با تشویش و غم و با کارهای احمقانه و بی هوده سپری کنیم.
بروید و از همسرتان لذت ببرید و به آن هم لذت بدهید و خیلی خنده کنید.
سپاس