زهره در جشن داستان سکسی افغانی

کون زهره دختر سکسی افغان
کون زهره دختر سکسی افغان
gap3xy

💦💋سایت فقط Gap3xy.com💋💦

کون زهره

زهره در یک شرکت گاز حسابدار بود، یک بار از طرف تجارها مهمانی دعوت مان کرده بودند زهره گفت: اونجا آمدی باز شله من نشو مجلس ازاده و مختلط است، گفتم: بچشم. زهره شورت نپوشید و یک پطلون براق پایش کرد. در مجلس فقط زن نادر صاحب کارش بود، شقایق و زهره در یک کاسه شاش میکردند.

زهره بجای اینکه پیش من بشینه بین نادر و شقایق نشست و کمی با هم خندیدند، نادر زهره را بدون اجازه من به یک اتاق دیگه برد تا من مزاحم نباشم اما من از درز دروازه دیدم دستش را روی کون زهره گذاشت و گفت امشب اگه من رییس شوم تو را معاون خودم میکنم، زهره با اشتیاق دست نادر را بین کوسش فشار داد، شقایق چشمکی به زهره زد و گفت شویت میدانه شب امکان داره پیش شوهرم بمانی؟ ضمناً میدانه بدون شورت آمدی و کیر همه گاز دارها را شخ کردی؟

زهره گفت: آ میدانه. شقایق گفت: چه مرد بیغیرتی داری و قش قش با زهره خندیدند. زهره پیش نادر گفت: من عاشق کیر خرد استم و حالا از هر کس که باشه. شقایق گفت: کیر نادر کوچک و نازکه ۱۵ سانتی است، با کله کلفت گلابی و خایه هایی بزرگ که آب فراوانی داره، در حد ۵ دقیقه هم ارضا میشه. زهره گفت: اوهوم خوبه. شقایق گفت: اگه خوش داری نادر بگایتت؟ زهره گفت: تو ناراحت نمیشی؟شقایق گفت: نه و همچنان آبش چون نازا است تا دلت بخواهد در کوس و کونت خالی میکنه که برای جوانی صورت و کشیدگی پوست کونت خوبه. نادر گفت: من عاشق پاره کردن کون زن ها استم، با این مشکلی نداری؟

زهره گفت اگه کیرت نازک باشه، با ژل کتیرا داخل میره اما نمیخوایم گشاد شوم. نادر گفت: شویت را در جریان کوس و کون دادنت بمن میگذاری؟ زهره گفت: کوس و کون خودم است دوست دارم به تو یا هرکس دیگه بدم پارش کنه به او چه مردکه بیغیرت، شقایق گفت: مگه بیغیرته؟ زهره گفت: آ یک دفعه با صاحب کار قبلی ام داخل خانه شان بودیم و داشت مرا یک ساعت از کوس و کون میکرد وقتی بیرون آمدیم دیدم شویم پشت دروازه خانه منتظرم است و کیرش بین شلوار شخ شده و با صاحب کارم دست داد و ازش بسیار برای گاییدن من تشکر کرد، نادر گفت: شک دارم نوجانیش کونی هم بوده باشه و سه نفره خندیدند…

بعد از انتخابات که همه چیز مشخص شد و طبق گفته نادر پیش رفت. نادر به زهره گفت: من میرسانم تان و چشمکی به زهره زد زهره خندید، شقایق به زهره گفت: کوسی منتظر کیر نادر باش تا پارت کنه. من پیش نشستم و زهره و شقایق پشت سر. زهره به من گفت عزیزم نادر میخواهد چندتا نکته در مورد طرز برخورد را به من بگه تا فردا سرکار کم نیایم پروا نداره من به خانش برم و تو امشب تنها بمانی؟

من گفتم: نه چه پروا عزیزم من هم فوتبال میزنم، زهره و شقایق چشمکی بهم حواله کردند و به خانه نادر رفتند. من از کلکین همه چیز را دیدم. زهره لباس را کند و سینه های سخت و ۸۵ را بیرون انداخت، نادر داشت سینه میچوشید و کوس را از روی شلوار میمالید، زهره هوسی شد و کمربند نادر را باز کرد وای چی میدیدم کیر نادر نازک و گلابی کوچیک بود. زهره کیر 15 سانتی نادر را خارج کرد و شروع به ساک زدن کرد، نادر عرق کرده بود و خایه هایش بوی گرفته بود این بوی زهره را حشری تر کرد و خایه های نادر را می چوشید که اه نادر بالا رفته بود، نادر گفت تحمل ندارم و پطلون زهره را پایین کشید و شروع به خوردن کوس زهره کرد و انگشتش را در سوراخ کون زهره بازی میداد، زهره روی مبل کج شد نادر سر کیرش را تف زد و داخل کوس لغزاند، زهره تکانی خورد و کیر در کوسش جای گرفت و تا خایه داخل رفت، نادر تا بحال کوس به این تنگی نکرده بود و از پشت داشت با سوراخ کون زهره بازی میکرد، نادر به زهره گفت بچرخ کونت کنم.

نادر دو پله کون را از هم باز کرد و تفی به سوراخ کون زهره زد، سر کیرش را روی سوراخ کون زهره تنظیم کرد و فشار داد،سوراخ کون زهره تنگ بود و داخل نمیرفت برای همین مشکل داخل رفت و دردش آمد و نادر با تمام بدن روی زهره خوابید، زهره گفت: پاره شدم و کیر تا خایه در کونش جاس شد. نادر گفت: بخور فاحشه گکم، نادر شکم کلان داشت و بین گودی کمر زهره افتاد و کیرش تا دسته به کون میرفت قسمی که من از پشت فقط خایه های بزرگ نادر را میدیدم، ظاهرا زهره با کیر نادر خیلی کیف کرده بود، نادر سوراخ کون زهره را می لیسید و کیرش را در کون زهره فرو میکرد، در همین حین آب کیرش را با فشار به کون زهره خالی کرد و همین قسم روی زهره خوابید تا کیرش بعد از پنج دقیقه به کون زهره خوابید و کوچک شد و بیرون آمد، من در تعجب بودم زهره چطور زیر کیر نادر گپی از وزن زیاد و نق زدن نمیکرد… زهره بدون پاک کردن کونش ساپورت را بالا کشید و فردایش خانه آمد…

کون زهره