مردان افغان در سکس باید توجه کنند!!!

مردان افغان در سکس باید توجه کنند!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
دوستان عزیز، زمانی که مرد و زن از نگاه جنسی تحریک شوند و در جریان سکس چنین حالت های را هر دوی شان به خود می گیرند؛ مانند، بدن های شان داغ می آیند، ضربان قلب شان به شدت می تپد، نفس های شان تُند تُند می زند، خیلی پُر انرژی می باشند، تمام حواس شان به فعالیت شروع می کنند، برخی ناله های سکسی را از خود بیرون می کنند به ویژه زنان بیش تر این ناله را دارند، اما برخی زنان هستند که به نسبت برخی حالات جسمی و روحی باعث می شود که او به بیماری سرد مزاجی دچار باشد و این بیماری قسمی است که، زن از سکس کردن هیچ و یا خیلی کم لذت می برد و خودش را به شوهرش وفق می کند و این بیماری ممکن است از دلایل جسمی و روحی سرچشمه گرفته باشد که، شوهر باید اقدام به رفع این بیماری زنش کند و او را به دُکتُر جسمی و روحی یا روان شناس نیز نشان بدهد.
پس ما از کجا بدانیم که زن به بیماری سرد مزاجی دچار است؟
دوستان گرامی؛ اگر زن در رابطه به سکس بی تفاوت بود و علاقه ی به آن نداشت بزرگ ترین دلیل سرد مزاجی او می باشد و اگر در جریان سکس خودش را مانند مرده ها انداخت و هیچ تحرک و جنبشی نداشت، بدنش داغ نیامد، نفس هایش تُند نشدند، هیجان نداشت، عرق نکرد، ناله های سکسی سر نداد و… بدانید که به آن بیماری دچار شده است و از روی مجبوریت با شما سکس می کند؛ اما یک چیز مهم دیگر این که، در کشور ما زنان از نگاه سکس خیلی بی جرئت و ترسو تربیه شده اند و در جریان سکس از خود کدام نشانه ی را آشکار نمی کنند که گویای آن باشد که او از سکس لذت می برد، در این صورت شوهر باید از او در این باره بپرسد، چون شما در بین خود هیچ راز پنهان ندارید و باید مشکلات جنسی تان را به کمک هم دیگر حل کنید و یک راه جالب دیگر که بدانید زن تان از سکس لذت می برد و یا نه ضربان قلبش می باشد؛ یعنی شما در جریان سکس کردن گوش تان را سر سینه چپ زن تان بگذارید و شما خیلی خوب صداها و ضربان قلبش را شنیده می توانید، اگر از سکس لذت ببرد به شدت قلبش می تپد و حتا آن قدر با قدرت می تپد که بدنش را نیز تکان می دهد.
در هر حال، شوهرها باید بیماری سرد مزاجی زنان را جدی بگیرند، چون هستند برخی زنان که از سکس هیچ لذتی نمی برند اما چندین فرزند دارند و تا آخر عمر لذت جنسی را درست و یا حتا هیچ حس نمی کنند، پس، زن و شوهر باید به فکر لذت هم دیگر نیز باشند.

مژده و خوش خبری به پسرهای افغان!!!

مژده و خوش خبری به پسرهای افغان!!!
سکسی گپ
دوستان عزیز؛ اگر شما به بیماری زود انزالی دچار هستید و از سکس کردن لذت نمی برید و به زن تان نیز لذت داده نمی توانید، من به شما یک داروی گیاهی خوب را پیشنهاد می کنم که، این دارو شما را از نگاه روحی، عصبی و جنسی خیلی صحتمند می کند و اگر این دارو را شما بخورید آب کیرتان به زودی نمی آید و شما خیلی خوب از سکس کردن لذت می برید، چون این دارو اعصاب عمومی را تقویت می کند شما را از جلق زدن نیز دور می کند و شما خیلی خوب از جلق زدن نجات پیدا می کنید، چون زمانی که اعصاب انسان ضعیف باشد خیلی زود تحریک می شود که در نتیجه انسان جلق می زند، اما آن دارو خیلی زیاد اعصاب را قوی می کند و خیلی خوب کیر را شخ و سخت می کند و به زودی آب کیر نمی آید و هم چنان آن دارو برای دستگاه اطراحیه خیلی خوب است؛ مثانه، گرده ها و پروستات را خیلی صحتمند می سازد و اگر کسی این دارو بخورد در یک ماه از تغییرات آمده در بدنش حیران می ماند.
ناگفته نماند که این داروی گیاهی ساخت کشور هند می باشد.
کسانی که در شهر کابُل هستند می توانند به من پیام بدهند تا من آدرس آن دُکان را بدهم که این دارو را به قیمت ارزان می فروشد.
کسی که دوست دارد این دارو را به دست آورد در بخش کمنت بگوید.
تشکر.

آیا دختران و زنان افغان پول پرست هستند؟

پسرها و مردهای آگاه باید بخوانند!!!
جواب یک سؤال مهم را بخوانید، اما سؤال چه است؟
سوال این است که، آیا دختران و زنان افغان پول پرست هستند؟
تا پایان بخوانید جواب را پیدا می کنید، لطفاً تا پایان بخوانید.
دخترها و زن ها پول پرست و یا پول دوست نیستند، یعنی، آن ها به آدم های زحمت کش و پُر تلاش عاشق هستند، از دید دخترها، اگر یک مرد زحمت کش نباشد و راه پول پیدا کردن را یاد نداشته باشد به هیچ دردی نمی خورد و شاید حتا او را مرد ندانند، به همین دلیل مردم فکر می کنند که دخترها و زن ها عاشق پول هستند، یا دخترها و زن ها مردی که راه پول پیدا کردن را یاد دارد با شخصیت و هوشیار می پندارند و مردی که پول پیدا نمی تواند او را کم ظرفیت می دانند، یعنی، عقل یک مرد را قسمی مورد برسی قرار می دهند که او چه گونه پول پیدا می کند.
دخترها معمولاً از نگاه اقتصاد انسان های وابسته هستند و آروزهای اقتصادی شان را از طریق شوهرشان برآورده می کنند که به همین دلیل یکی از آروزهای که از شوهر آینده شان دارند این است که، شوهرشان راه و روش پول پیدا کردن را یاد داشته باشد، البته راه پول پیدا کردن حلال را.
پس، شما پسرها؛ دخترها و زن ها را انسان های پول پرست فکر نکنید، چون گناه شان نیست و آن ها پول پسرها را نمی پرستند بل که، پسرهای پول دار را به خاطری دوست دارند که راه پول دار شدن را بلد هستند، اگر کدام دختر شما را به خاطر فقیر بودند رد کرد، او شما را ممکن بی شخصیت فکر کند، چون شما راه پول پیدا کردن را یاد ندارید، یعنی، پسری که پول پیدا نمی تواند در دیگر راه های زنده گی نیز کام یاب نمی باشد و از نظر دخترها، پول خوش بختی نمی آورد بل که، راه خوش بختی را هموار می کند؛ اما تعداد کمی از دخترها و زن ها هستند که، بیش تر از شوهرشان به پول شوهرشان ارزش می دهند و این گونه زنان خیلی زود قابل شناسی هستند.
من به شما پسرها یک مشوره می دهم که، شما کوشش کنید که راه پول پیدا کردن حلال را پیدا کنید، چون، معیار شخصیت یک مرد با غیرت امروزی نظر به پول او سنجیده می شود، پس شما زحمت بکشید، تنبلی نکنید و پول های تان را بی جا به مصرف نرسانید و شما می توانید از پول کم با یک مفکوره خلاقانه خیلی زود سرمایه دار شوید و این نکته را هیچ گاه فراموش نکنید که، ما باید خرج خود را نسبت به درآمد ما عیار کنیم و چیزهای که ضروری نیستند آن ها راهرگز نخریم و هم چنان ما نباید قرض های بی معنا کنیم.
در بازار در کتاب فروشی ها صدها جلد کتاب درباره راه پول پیدا کردن وجود دارد و شما با مطالعه آن ها اقتصاد خود را خوب کنید.
امروز آمریکایی ها بر جهان حکومت می کنند چون، آن ها در امور مالی و اقتصادی خیلی تفکر می کنند و در جستُ جوی پول پیدا کردن هستند.
ما در کشور ما چند فرهنگ زشت داریم که، پول های ما را بی معنا و خیلی ظالمانه به مصرف می رسانیم، مانند.
یک پسر باید در محفل عروسی اش حد اقل هفت صد هزار روپیه به مصرف برساند و شاید نیم آن را قرض گرفته باشد و آن پول را شاید با مزدورکاری پیدا کرده باشد، کاش این گونه پسرها مصارف عروسی شان را با ده هزار روپیه به پایان برسانند و با بقیه پول و با یک فکر ناب اقتصادی سرمایه دار شوند، در حالی که آن پسر بعد از عروسی دوباره به مزدورکاری می پردازد تا قرض عروسی اش را بپردازد؛ اما در آمریکا چه گونه است؟ به دقت بخوانید؛ کسی که شبکه اجتماعی فیس بوک را ساخته است، او نزدیک به پنجاه میلیارد دالر سرمایه دارد و در روز عروسی اش کم تر از سی دوستش را خبر کرده بود و برای مهمان ها فقط یک نوشابه خوب فرمایش داده بود.
پس موضوع پول را جدی بگیرید، چون پول انسان را به راه خوش بختی رهنمایی می کند، یعنی، خود پول انسان را خوش بختی نمی کند، اما یک محیط خوش بختی را برای زنده گی کردن انسانی هموار می کند.
اگر راه پول پیدا کردن را یاد داشتی این گونه می شَوی.
اگر پول داشتی با شخصیت هستی.
اگر پول داشتی با قدرت هستی.
اگر پول داشتی باحترام و باعزت هستی.
اگر پول داشتی مردم تُرا هوشیاز فکر می کنند.
اگر پول داشتی یک زنده گی خوش بخت را برای خانواده اش آماده می کنی.
اگر پول داشتی صحتمند می باشی.
اگر پول داشتی زیبا هستی.
اگر پول داشتی به آروزهای اقتصادی ات می رسی.
اگر پول داشتی بیش تر عمر می کنی.
اگر پول داشتی قانون می سازی.
اگر پول داشتی فرزندان سالم و تکمیل می داشته باشی.
اگر پول داشتی وقت کافی برای تفکر درباره معنویات می داشته باشی.
اگر پول داشتی درباره رازهای کیهان فکر می کنی.
اگر پول داشتی آینده داری.
اگر پول داشتی به کشورت، به وجدانت، به عقیده ات و … خیانت نمی کنی.

و اگر فقیر بودی ارزش انسانی ات را در جامعه از دست می دهی.
این موضوع را برای این نوشتم که، شما باید به راز و به جادوی پول پی ببرید و آن را بی ارزش تصور نکنید و آن را بی جا به مصرف نرسانید.

هر قدر که یک انسان بی پول باشد زود ذهن و مغزش را خارجی ها فریب می دهند و از آن استفاده بد می کنند و از او یک جاسوس استفاده می کنند.
جنگ های قرن ۲۱، جنگ های مذهبی نیست، جنگ های جغرافیایی نیست، جنگ های تمدن ها نیست، جنگ های نژاد نیست، جنگ های سیاسی نیست، جنگ بین خدا و شیطان نیست، جنگ های علمی نیست،… بل که جنگ این قرن، جنگ های اقتصادی است؛ یعنی، در این قرن کسی که پول نداشت سزاوار زنده ماندن نیست.
چرا کشور ما افغانستان، در آتش می سوزد؟ چون مردم ما درباره اقتصاد معلومات ندارند، چون خیلی به سختی پول پیدا می کنند و آن را به یک باره گی در عروسی به مصرف می رسانند، در حالی که با پول عروسی می توان یک تجارت کوچک را به تجارت بزرگ تبدیل کرد و عروسی را خیلی با یک پول ناچیز باید برگزار کرد و به بهانه ختم قرآن مهمان داری می کنیم.
کشور ما فقیرترین کشور جهان است اما، بلندترین مصارف عروسی را در جهان دارد.
اگر ما معنای اقتصاد را می دانستیم شاید کشور ما امروز شکل دیگری را می داشت.
راه درست پول پیدا کردن و راه درست پول خرج کردن را باید جدی بگیریم.
ارزش پول را به فرزندان تان گوش زد کنید و به آن ها راه های پول پیدا کردن را یاد بدهید و نه آن قدر پول دار شوید که خودتان را گم کنید و نه آن قدر فقیر باشید که زود بمیرید…

نامزدها، لطفاً بخوانید!!!

نامزدها، لطفاً بخوانید!!!
سکسی گپ، مجله ی سکسی در افغانستان!
اگر در یک خانواده تعداد فرزندان بیش تر باشد آن ها بیش تر بدبخت زنده گی می کنند، چون پدر و مادر به همه نیازهای آن فرزندان رسیده نمی توانند که در نتیجه همه آن ها غیر نُرمال بزرگ می شود و جامعه فاسد می شود.
در جامعه کنون ما هر خانواده باید از دو تا فرزند بیش تر نداشته باشد، همین دو فرزند را درست پرورش و آمورش دادن آن خیلی انرژی می خواهد.
اگر از انسان های مجرم و بدبخت جامعه ما پرسیده شود که، عامل بدبختی شما در چه است؟ تا نود در صد آن ها پاسخ می دهند که ما در خانواده ی بزرگ شده ایم که پُر تعداد بود و پدر و مادر ما به همه نیازهای جسمی و روحی ما رسیده نتواستند.
پس، شما به جای ده تا فرزند ناقص و ناتکمیل، دو تا فرزند تکمیل، صحتمند و کام یاب داشته باشید.
و من از شما خواهش می کنم که، پیش از عروسی درباره راه های جلوگیری از حامله شدن را با دُکتُر متخصص بدانید، چون زنده گی تان خیلی لذت بخش به پایان می رسد.
زنده باد انتخاب عقلانی.

همسـردارى مـدرن را باید بيـاموزيم !!!

همسـردارى مـدرن را باید بيـاموزيم !!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
زنان افغان توجه کنند.

امروزه شرایط زنده گى مشترك، گونه جدیدى از روابط زناشویى را به وجود آورده است، چرا که سنت و مدرنیته در كنار هم راهى نو باز كرده اند.
ما نكاتى از آن را برای تان بازگو مى كنیم تا در جهت جلوگیری از بروز هر نوع سوء تفاهم، ابتکار عمل داشته باشید :

یکم؛ همسرتان را به عنوان یك مرد بپذیرید و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.

دوم؛ همسر خود را به چشم یك چیز مسئول ننگرید؛ بل كه به شخصیت وجودی او احترام بگذارید.

سوم؛ جنبه یا بخش‌هایی از شخصیت شوهرتان را كه باعث تمایز او از سایرین می‌شود را مورد توجه و تحسین قرار دهید.

چهارم؛ برای این كه همسرتان با شما روراست باشد سعی كنید او را درك كرده و برای افكار و احساساتش ارزش قایل شوید. اگر حرف‌ها و گفته‌های او مطابق میل شما نیست از خود واكنش تُند نشان ندهید، زیرا به این وسیله بذر بی‌اعتمادی را در زنده گی خود می‌كارید.

پنجم؛ وقتی همسرتان با شما درد دل می‌كند و راز دلش را با شما در میان می‌گذارد، احساساتش را بپذیرید و به او نگویید كه اسرار درونش ناخوشایند و بی‌رحمانه است‌.

ششم؛ به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نكنید، زیرا انتقاد پیاپی باعث می‌شود كه شوهرتان از شما فاصله بگیرد.

هفتم؛ او را به درك نكردن‌، عدم صمیمیت و بی‌احساس بودن متهم نكنید؛ زیرا او درك كردن‌، صمیمیت و با احساس بودن را به شیوه مردانه نشان می‌دهد.

هشتم؛ نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید؛ این امر اتفاق نمی‌افتد مگر این كه همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سؤال كرده و دیدگاههای واقعی وی را نسبت به خود و زنده گی‌تان دریابید و در نهایت جوابی را كه شوهرتان می‌دهد بدون انتقاد و جبهه‌گیری بپذیرید.

نُهم؛ زمانی كه همسرتان با شما صحبت می‌كند به دقت به حرف های او گوش فرا دهید، زیرا عدم توجه شما به گفته‌های او عدم علاقة شما را نشان می‌دهد.

دهم؛ هیچ وقت از كارهایی كه همسرتان برای جلب محبت شما انجام می‌دهد انتقاد نكنید؛ برای مثال، وقتی او به شما محبت می‌كند، آن را بیش از اندازه لوس ندانید او به شیوه ی خود ابراز محبت می‌كند.

یازدهم؛ او را به شیوه خودتان دوست نداشته باشید، بل كه به وجود او نیز اهمیت بدهید.
به عنوان مثال، اگر در سال گرد ازدواج‌تان‌، هدیه‌ای به او می‌دهید سعی كنید از قبل در مورد هدیه ی مورد علاقه‌اش اطلاعاتی به دست آورید.

دوازدهم؛ از همسر خود انتظار نداشته باشید كه با تمامی طرح‌ها و ایده‌ها و افكار شما موافق باشد و آن ها را تحسین كند. واقع بین باشید و به او اجازه دهید كه نظرش را هر چند كه برخلاف میل شما باشد، بیان نماید.

سیزدهم؛ اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نكته را زمانی كه وی عصبانی است بیش تر مراعات كنید. در بسیاری اوقات حالت روحی او برای ابراز محبت به شما مناسب نیست و اصرار زیاد شما منجر به مخالفت شدید او می‌شود.

چهاردهم؛ برای همسر خود نقش یك زن حساس و شكننده را بازی نكنید؛ زیرا این حالت شما باعث می‌شود كه همسرتان فكر كند شما ضعیف و بی طاقتید و اگر چیزی بگوید باعث رنجش‌تان می‌شود؛ بنابراین سعی می‌كند كه ارتباط كلامی كمتری داشته باشد و همین امر باعث ناراحتی شما می‌گردد.

پانزدهم؛ سعی كنید كه در ارتباط با همسرتان همواره هویت خود را به عنوان یك زن و همسر حفظ كنید؛ زنی كه توجه به روابطش به قیمت از دست دادن هویتش تمام شود به خود و روابطش صدمه می‌زند؛ زیرا این مسئله باعث می‌شود كه وی خود را بخشنده‌تر و دوست داشتنی‌تر از شوهرش ببیند و فكر كند كه همسرش بی‌نهایت خودخواه و ناسپاس است‌.
مردها با زنی به عنوان همسر در ارتباط دایمی باقی خواهند ماند كه هویت مستقل و قوی خود را حفظ كند.

شانزدهم؛ اگر احساس می‌كنید كه در روابط خود با همسرتان از عزت نفس پایینی برخوردارید و میل دارید كه او را وادارید تا در این زمینه به شما كمك كند كه از احساس خوبی برخوردار شوید اشتباه می‌كنید.
این مسئله مشكل شماست شخصاً روی آن كار كنید و در صورت لزوم از یك روان‌شناس كمك بخواهید.

هفدهم؛ زمانی كه همسرتان از فشار عصبی رنج می‌برد سعی نكنید از لحاظ احساسی به او نزدیك شوید؛ زیرا اگر برای صمیمیت و نزدیك شدن به او فشار آورید فقط او را عصبانی‌تر كرده و از خود دور می‌كنید؛ زمانی كه استرس او كم شود به حالت عادی خودش بر می‌گردد.

هیجدهم؛ در زنده گی زناشویی خویش، سعی كنید خود را مسئول خوش بختی خود بدانید؛ زنی كه مسؤلیت خوش بختی زنده گی مشترك را فقط بر عهده شوهرش می‌گذارد یك همسر آزرده و افسرده به بار می‌آورد.

نُزدهم؛ او را به دوست نداشتن و گریزان بودن از همسر و زنده گی متهم نكنید؛ زیرا وی اعتقاد دارد كه شریك زنده گی‌اش را دوست دارد و از او گریزان نیست، ولی به نظرش او را متهم به چیزی می‌كنید كه در موردش صدق نمی‌كند و این مسئله موجب كدورت در روابط می‌شود.

بیستم؛ وقتی شما درمی‌یابید كه در ایجاد مشكلات زنده گی خود سهم داشته‌اید و آن را به همسرتان بگویید عشق و محبت بار دیگر در زندگی‌تان شكوفا می‌شود.
زیرا بعد از آن همسرتان نیز سهم خود را می‌پذیرد و با كمك شما در صدد رفع مشكل بر می‌آید.

زنان افغان برای شوهران بی تجربه در سکس چه کنند؟!!!

زنان افغان برای شوهران بی تجربه در سکس چه کنند؟!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
در این مطلب قصد داریم راه حلی برای کسانی که شوهرشان فقط از سکس دخول را می دانند و بس! یا خجالتی هستند یا نحوه رابطه جنسی را نمی دانند و یا به تقلید از فیلم های سکس می کنند را بیان کنیم تا بصورت غیر مستقیم شوهرشان نحوه سکس یا به طور کلی تر عشق بازی را آموزش ببیند.
راه حل بدین صورت است که در آغاز رابطه از شوهرتان تقاضا کنید که شما به جای وی شروع کننده سکس باشید و اگر اجازه داد آن موقع می توانید سکس کردن رو غیر مستقیم برایش یاد بدهید که اول شما برعکس دفعه های قبل که شوهرتان روی شما قرار می گرفت شما روی آن قرار می گیرید، یعنی زن رو و مرد زیر باشد.
و با لب گرفتن شروع می کنید و یک چند دقیقه انجام می دهید تا سیر شود از لب گرفتن، بعد هم در صورت تمیزی بدن همسر از عرق و… شروع به بوسیدن و لمس گردن، مکیدن گوشش، بوسیدن و لمس نوک سینه هاش و شکم کنید.
بعد هم دستانش را بگیرید و بگذارید روی سینه های تان تا مالش بده و بعد هم دم دهنش بگذارید که بمکد؛ خوب که دیدید سیر شد، باز یک کم لب ازش بگیرید و بوسه …
بعد هم که شما در رو قرار دارید و نعوظ همسرتان هم پا برجاست وضعیت تان را با همکاری همسرتان طوری درست کنید که در همان حالت که روی همسرتان قرار دارید آلتش وارد مهبل تان شود و بعد شما بالا و پایین می روید و تا آلت همسرتان داخل و بیرون برود.
البته توجه کنید که با دقت و کمی آرام تر انجام بدهید و پوزیشن را تغییر ندهید که ناگهان البته کم پیش می آید که آلت همسرتان موقع نعوظ بشکند که بیش تر به خاطر بی دقتی و اشتباه زن هست و باید پوزیشن طوری باشه که آلت همسرتان خم نشود!
شایع ترین حالتی که منجر به شکسته گی آلت مرد می گردد زمانی است که هنگام نزدیکی زن به عنوان فرد فعال عمل می کند، بدین صورت که زمانی که مرد به صورت درازکش به پشت خوابیده و زن به حالت نشسته به روی آلت تناسلی مرد اقدام به نزدیکی می کنند؛
در این حالت اگر حین نزدیکی، زن به طور ناگهانی اقدام به خوابیدن بر روی مرد بکند و یا به سمت عقب، خود را حرکت دهد به گونه ای که استخوان شرمگاهی زن بر روی تنه آلت مرد فشار آورد منجر به شکستگی آلت مرد خواهد شد.
اگر می ترسید که مشکلی در این خصوص پیش بیاید به شوهرتان بگویید که حالا نوبت تو هست و دخول رو ایشان انجام بدهد نه شما.
(آلت مرد استخوان ندارد تا بشکند اما هدف از شکسته گی قات شدن و یا خم شدن بیش از حد آلت مرد زمان بیدار بودنش است که منجر به پار شدن برخی جاهای داخل آلت می شود.)
تنوع در عشق ورزی و عشق بازی!
نکته دیگر این که مکان سکس خود را تغییر دهید و یا فضای اتاق را متنوع سازید و از عطر و صابون های خوش بو کننده بدن و… استفاده کنید و سعی کنید مانند کسی باشید که جانی دوباره گرفته! یک دوش قبل از نزدیکی هم خوب است.
رنگ و نوع لباس طبیعتاً در تنوع سکس مؤثرند که بهتر است برهنه در تخت دراز نکشید و با لباس زیر باشید؛ حتا همان در آوردن لباس توسط همسر هم قسمتی از معاشقه است.
پخش موسیقی قبل و حین سکس هم خوب است که موسیقی عاشقانه و … می تواند باشد!
جوک و شوخی هم بکنید! که خیلی خیلی مهم است مثلاً در در آوردن لباس های شوهرتان شیطنت کنید یا وقتی شوهرتان می خواهد لباس زیرتان را در آورد از دستش در برید و یا به شوخی نگذارید لباس تان رو در بیارود البته مواظب باشید که لباس های تان پاره نشود!
و به طور کلی این را بگویم که، شما در سکس فاعل باشید نه همسرتان! روزهای تخمک گذاری و باروری دوره تان بهترین زمان برای رابطه جنسی است! یعنی درست بعد پریود!
هم چنین شما می توانید از پوزیشن دیگری استفاده کنید و تنوع در پوزیشن هم ایجاد کنید.

زبان گوشتی است!!!

زبان گوشتی است!!!
یک معلومات خوب و شاید خنده دار!!!
سکسی گپ، مجله ی سکسی در افغانستان!
یک زن خیلی سکس کردن را دوست داشت و همیشه کلمه (بگو) را غلط تلفظ می کرد و می گفت (بگای).
مثلاً، به شوهرش به جای این که بگوید، (بگو امروز کجا بودی؟) می گفت، (بگای امروز کجا بودی؟) و شوهرش با شنیدن کلمه (بگای) بلاگی اش بیدار می شد و مجبور به گاییدن می شد؛ اما شوهر نیز خیلی شهوت ران بود و همیشه واژه (کس) را (کوس) تلفظ می کرد؛ به همین شکل، یک روز شوهر از کار به خانه آمد، به زنش به جای این که بگوید، (امروز کدام کس مهمان آمده بود؟) می گفت، (امروز کدام کوس مهمان آمده بود؟) و زمانی که زن نام کوس را می شنید، فوراً تنبانش پایین می افتاد و دامنش بلند می شد.
به همین گونه، زن همیشه واژه (خاییدن یا جوییدن) را به (خایه) اشتباه می گرفت و زمانی که، شوهرش در هنگام نان خوردن برای زن می گفت که، نانت را زیاد بخای و زن فکر می کرد که نام (خایه) را گرفته است که، فوراً باز تنبانش پایین می افتاد.
هم چنان، زمانه تغییر کرده است، یعنی در گذشته ها واژه (کوس کردن) را به کار می بردند، اما امروز واژه (کیر کردن) را به کار می برند، چون، در گذشته شوهر زن را می گایید، اما امروز زن، شوهر را می گایید، یعنی مرد می خوابد و زن در سر شکم مرد کار می کند و شاید روزی فرا برسد که زنان بر پسرها تجاوز جنسی کنند و پسرهای بی چاره بی محرم از خانه های شان تنها بیرون شده نتوانند.
و هم چنان، به دو واژه فارسی باستانی آشنا شوَیید؛ در گذشته ها به (کیر) واژه (چول) را به کار می بردند و به جای (کوس) واژه (چوس) را به کار می بردند؛ یعنی، کیر از واژه کردن ریشه گرفته است، که به گذر زمان کردن به (کیر) تبدیل شده است و هم چنان؛ واژه (چوس) به گذر زمان حرف (چ) خود را از دست داد و به جای حرف چ حرف (ک) به کار رفت که در نتیجه کردن به کیر تبدیل شد و چوس هم به کوس تبدیل شد؛ زبانک کوس زنان را چو چوله می گویند، یعنی، (چون چول)، (چول مانند) (چو چول).
یک چیز دیگر، پس (چوسک) چه معنا دارد؟ چوسک به کوس کوچک (کوسک)می گفتند و این واژه (چوسک) را بیش تر به مردان بی غیرت خطاب می کردند.
یعنی، آن مردانی که، از لشکر و جنگ فرار می کردند به آن ها (چوسک) صدا می زدند.
به گذر زمان، چوس و چول از ادبیات بیرون شده و به جای آن (نره گی یعنی کیر) و به جای چوس (ماده گی یعنی کوس) به کار برده شد و در این اواخر به جای (چول)، آلت تناسلی مرد می گویند و به جای (چوس) آلت تناسلی زن می گویند.
و در برخی کتاب های غربی، کیر را کلید گفته اند و کوس را قفل.
به همین گونه، خوب است یک حادثه خنده را نیز بخوانید:
معمولاً هندو ها ختنه یا سنت نمی شوند و کیرشان بدن ختنه می باشد.
یکی از هم وطنان هندو ما حادثه ترافیکی کرد و بی هوش شد، که در نتیجه او را به شفاخانه بردند و دُکتُران او را درمان کردند، اما دُکتُران متوجه شدند که، این شخص ختنه یا سنت نشده است و فکر کردند که او مسلمان است و دُکتُران مجبور شدند که او را ختنه هم کنند.
آن هندو زمانی که به هوش آمد دید که کیرش با پارچه سفید بسته و بنداژ شده است؛ پدرش از او پرسید که، پسرم (کیا باد هی؟)؛ پسر جواب داد که، پدر (چول بر باد هی).
می دانم که، این پُست با معلومات خنده هم داشت.
چون، زمستان است، پس وقتی که خنده می کنید متوجه باشید که خلم تان پوقانه نکند.

همسر خوب افغان چه باید بکند؟!!!

همسر خوب افغان چه باید بکند؟!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
در زنده گی متاهلی، گاهی کار زیاد، فرزندان و یا حتا فعالیت های روزمره باعث می شوند که شما زمان بسیار کمی برای نشان دادن عشق خود نسبت به همسرتان داشته باشید.
هرگز در جمع، اشکالات و اشتباهات او را به او گوشزد نکنید، او را تمسخر و یا طرد نکنید؛ اگر او مرتکب اشتباهی می شود حتماً به طور خصوصی به او بگویید .
در زنده گی متاهلی، گاهی کار زیاد، فرزندان و یا حتا فعالیت های روزمره باعث می شوند که شما زمان بسیار کمی برای نشان دادن عشق خود نسبت به همسرتان داشته باشید.
اما لازم نیست کار زیادی انجام دهید و وقت زیادی صرف کنید، چند روش ساده وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید به همسرتان نشان دهید که دوستش دارید.
اول- همسرتان را در الویت قرار بدهید!
اگر با همسرتان طوری رفتار کنید که بفهمد برای شما در الویت است کاملاً می فهمد که چه قدر دوستش دارید. برای مثال، وقتی همسرتان بعد از یک روز کاری به خانه بر می گردد، آش پزی را متوقف کنید، اجازه بدهید بچه ها با وسایل خودشان بازی کنند، کامپیوتر را خاموش کنید و حتا تلویزیون را هم خاموش کنید و فقط به همسرتان و خواسته های او توجه کنید، با او سلام و احوال پرسی کنید، او را در آغوش بگیرید، ببوسید و درباره روزی که پشت سر گذاشته از او سئوال کنید؛ این توجه خاص حتا اگر چند دقیقه هم باشد کافی است.
دوم- همسرتان را هرگز با دیگران مقایسه نکنید!
مردها اصلاً دوست ندارند با دیگران مقایسه شوند.
سوم- همیشه به او احترام بگذارید!
هرگز در جمع، اشکالات و اشتباهات او را به او گوشزد نکنید، او را تمسخر و یا طرد نکنید؛ اگر او مرتکب اشتباهی می شود حتماً به طور خصوصی به او بگویید؛ این کار شما باعث می شود او کاملاً حس کند که شما در هر جمعی پشتیبان او هستید و از او حمایت می کنید. علاوه بر این، هرگز اجازه ندهید که خانواده و دوستان شما به او بی احترامی کنند.
چهارم – وقتی با دیگران صحبت می کنید از همسرتان تعریف کنید و سعی کنید همسرتان بشنود که شما در حال تعریف کردن از او هستید!
اگر همسرتان کار بسیار خوبی انجام داده و یا کار خاصی برای شما انجام داده است آن را برای دیگران هم تعریف کنید؛ وقتی همسرتان این ها را می شنود احساس می کند که خیلی مهم است و کارهایش برای شما ارزش دارد.
پنجم- برای او یک یادداشت عاشقانه بنویسید و روی میزش و یا روی دستکولش بگذارید تا صبح که از خواب بیدار می شود آن را ببیند!
این یادداشت محبت آمیز باعث می شود قبل از این که او روزش را آغاز کند به یاد بیاورد که شما عاشقانه او را دوست دارید؛ مهم نیست که در آن روز چه اتفاقاتی برای او می افتد و چه مشکلاتی در محل کارش برایش پیش می آید، این یادداشت باعث می شود که او در تمام طول روز به یاد داشته باشد که شما دوستش دارید.

زنان افغان در سکس توجه کنید!!!

زنان افغان در سکس توجه کنید!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
مرد از زنش چه می خواهد؟!!!
برخی مردان هستند که از همسران شان برخی خواهش ها دارند اما آن ها را نمی پرسند؛ پس زنان این پُست را بخوانند و عمل کنند.
اکثر اقایان خواسته هایی از همسرشان دارند که به هرعلتی آن ها را به زبان نمی آورند وبه اصطلاح رودربایسی دارند نیازهای جنسی در صورت برآورده نشدن باعث بی میلی طرف مقابل به رابطه جنسی می شود؛ بد نیست به برخی از این خواسته های جنسی آقایان توجه کنید.
انتقاد از خانم ها بسیار مشکل است؛ شما چه گونه می توانید بدون ایجاد عکس العمل بدی در شریک جنسی تان، خواسته های جنسی خود را با او در میان بگذارید؟
هرچند این امر هرگز به طور کامل تحقق نمی یابد ولی شما به کمک روان شناسی می توانید تقاضاهای جنسی خود را بدون جریحه دار کردن احساساتش، با وی مطرح کنید و یا این که از رفتار جنسی او انتقاد نمایید.
مردان از همسران خود چه خواسته جنسی دارند؟
در این جا به برخی از شایع ترین مشکلات مردها و راه برطرف کردن آن ها اشاره شده است.
۱- پیش قدم نشدن زن برای رابطه جنسی!
به زن تان بگویید که، من از این که همیشه شروع کننده هستم ناراحتم، اگر گاهی تو هم به سوی من بیایی و مرا تحریک کنی خیلی لذت می برم، یادتان باشد که هر بار که او این کار را انجام می دهد عکس العمل خوبی از خود نشان بدهید، یعنی زنان باید شروع کننده سکس باشند.
۲- بوی بد واژن (کوس)!
بدون آن که چیزی در مورد بوی بد واژن به او بگویید، با یک دیگر به حمام رفته و بدن او را بشویید، سپس از او بخواهید تا همین کار را برای شما انجام دهد، بعد از حمام او را بو کرده و بگویید از این تازه گی و بوی خوب بدنش خیلی لذت می برید.
۳- تنفر از بعضی رفتارهای جنسی!
هیچ وقت احساس نارضایتی خود از یک نوع رفتار جنسی خاص را به طور مستقیم بیان نکنید؛ یک بار در اتاق خواب جای خود را با هم عوض کنید و از او بخواهید تصور کند که جای شماست، حالا با انجام کارهایی که از آن لذت می برید و دوست دارید او برای شما انجام دهد، راهنمایی اش کنید.
اگر این شیوه هم مؤثر واقع نشد خواهش خود را بطور غیرمستقیم با او در میان بگذارید.
بعضی از زن ها،همه مردها را مثل هم دانسته و فکر می کنند همه آن ها فقط از یک چیز لذت می برند، بدون شک این تفکر اشتباه است، بدون آن که با خشونت یا بی احترامی رفتار کنید، تقاضاهای جنسی خود را به او بگویید تا چیزهای موردعلاقه شما را یاد بگیرد.
برای این که ارتباط شما پایدار باقی بماند شما و شریک جنسی تان باید یک دیگر را از همه جنبه ها خوب بشناسید و رابطه جنسی یکی از جنبه های مهم شماست.
خلاصه؛ زن باید بداند که، شوهرش از چه کارها لذت می برد و از چه کارها نفرت دارد و برعکس این قضیه نیز مهم است، یعنی مرد هم باید بداند که زن چه می خواهد.

زنان افغان در عشق بازی چه کنند؟!!!

زنان افغان در عشق بازی چه کنند؟!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
این یک بحث مهم است و لطفاً شما زنان توجه کنید.
۱- زن افغانی زنی شرقی است که (خوشمان بیاید و نیاید) حامل فرهنگی افغانستان-اسلامی است.
منظور این نیست که همه زنان افغانستان هم عاشق سینه‌چاک افغانستان هستند و هم مؤمن و محجبه.
منظور این است که اغلب به یک سری آداب و رسوم سنتی هستند که ریشه در سنت‌های افغانی و مذهبی دارد؛ این التزام به تدریج باعث شده تا زن افغانی زنی باحجب و باحیا بار بیاید و نتواند آن چه مردان آشکار بیان می‌کنند بروز دهد.
۲- در مورد سکس و روابط زناشویی این حجب و حیا نمود بیشتری دارد، لذا حتا با محرم‌ترین فرد زنده گی خود (شوهر) در تنهایی ترین زمان ها نمی‌تواند خواسته‌ها و تمایلات جنسی‌اش را بیان کند، زیرا از یک سو نیاموخته که حقوقی در سکس دارد که باید مطالبه کند و از سوی دیگر هراس از این که مبادا مرد غیرتمند افغانی اش به او به دیده یک زن هرزه بنگرد که باجرئت ابراز تمایل جنسی می‌کند، جالب آن که مردان در دل خواستار زنانی پر حرارت و پرشور در سکس هستند، همین خواسته، مردان را به فکر برقراری ارتباط جنسی با زن هایی می‌کند که در سکس آزادانه فکر و عمل می‌کنند.
۳- زنان اغلب در سکس منفعل هستند، یعنی فقط مایلند روی آن ها کاری صورت پذیرد و خود را به عنوان وسیله‌ای در اختیار مرد قرار دهند تا لذت ببرد و اگر مردشان منصف بود به او لذت می دهد؛ منفعل بودن زنان در سکس به تدریج فعالیت جنسی را به یک کار یک نواخت و خسته‌کننده تبدیل می‌کند و مردان از انجام سکس با شریک جنسی‌شان دل زده می‌شوند.
۴- فعال بودن زن به شکل های مختلف بروز پیدا می‌کند و زنان در این هنگام باید فعال باشند چون؛
– نمایش و آشکار نمودن تمایل خود به انجام سکس.
– پوشیدن لباس های خاص برای جلب توجه و نمایش اندام برهنه.
– استفاده از کلمات و جملات جنسی همراه با شوخی و طنز یا تعریف فکاهی های سکسی.
– عشوه و ناز کردن برای مرد و بگونه‌ای طنازی.
– استفاده از بوی خوش و تحریک‌آمیز.
– استفاده از رنگ های تند و تحریک‌کننده در لباس ها و آرایش مثل؛ سرخ، زرد، سبز و …
– مالیدن بدن خود به بدن مرد.
– رقص سکسی یا استریپ‌تیز (برهنه شدن تدریجی همراه رقص با موزیک).
– مالیدن اندام جنسی مثل سینه‌ها، ران ها، باسن و آلت تناسلی هنگام رقصیدن ملایم یا استریپ‌تیز.
– کمک به مرد برای کشف نقاط حساس بدن زن به هنگام نوازش یا چوشیدن و لیسیدن.
– بروز اشتیاق خود به مرد برای لمس یا لیسیدن و یا چوشیدن محل خاصی از بدن که خیلی دوست دارد.
– آزادانه آه و ناله‌های سکسی خود را بروز دهد، زیرا باعث تحریک شدید مرد شده و مرد را در انجام سکس فعال تر می‌نماید.