تاریکی و برادر ملا نصرالدین!!!

gap3xy

(فکاهی)
برادر ملا نصرالدین دوست نداشت در تاریکی با زنش سکس کند اما، زنش همیشه در هنگام سکس کردن چراغ را خاموش می کرد و اتاق را کاملاً تاریک می کرد که این کار شوهرش را عذاب می داد، در نتیجه آن مرد تصمیم گرفت که از این بُن بست و از این مشکل خودش را نجات بدهد، که سرانجام، تصمیمش این بود.
شبی که قرار بود که آن ها باهم سکس کنند و برای این که زنش دیگر چراغ را خاموش نکند یک کار خیلی جالب کرد، یعنی زمانی که هر دوی شان برای سکس کردن آماده شدند و زن کونش را بالا گرفت و شوهرش در پشتش زانو زد و مرد به جای این که کیرش را در سورخ کوس زن خود فشار بدهد در سوراخ کونش فشار که در نتیجه جیغ زنش برآمد و گفت، او کیر لعنتی را بکَش که در کونم داخل شده، شوهرش گفت، می بخشی تاریکی بود و سوراخ ها را از هم تشخیص داده نتوانستم، به همین شکل دو بار دیگر هم قصداً کیرش را داخل سوراخ کونش کرد و زنش دیگر تحمل درد کون دادن را نداشت و سر از همان شب در زیر روشنایی چراغ باهم سکس و زدن زدن می کردند.
نتیجه؛ برای این که لذت سکس کردن زیاد شود باید یک چراغ کم نور روشن باشد، یا حداقل یک شمع روشن باشد که مردها سوراخ ها را از هم تشخیص داده بتواند.
پایان

واژهای جنسی و سکسی!!!

کیر چوشی در هرات
gap3xy کیر چوشی در هرات

خواندن این واژه شاید برای تان مفید باشد چون شما گاهی اگر به کدام کتاب زناشویی رو به رو شُدید به راحتی آن کتاب را درک می توانید. در این جا ۲۲۰ واژه و لغت مفید جنسی و سکسی را برای شما خوبان یاد آور می شوم، امید است که خوش تان باید و از آن ها استفاده خوب نمایید، با یاد گرفتن این واژه شما باید به کتاب خواندن نیز شروع کنید و کتاب های زناشویی در بازار بی شمار است و از آن ها نیز استفاده نمایید و از زنده گی زناشویی تان نهایت لذت را ببرید، از سوی دیگر معنای این واژه ها را در فرهنگ های لغات به این واضحی و روشنی پیدا نمی توانید.
– فرج = کوس.
– قضیب = کیر.
– آلت تناسلی = افزار گاییدن مانند کیر و کوس.
– حشفه = کله کیر.
– آلت = کوس یا کیر.
– آلت مرد = کیر.
– آلت زن = کوس.
– آلت تناسلی مرد = کیر.
– آلت تناسلی زن = کوس.
– لنگ بالا = روش گاییدن به گونه ی که پاهای زن در گردن مرد قرار گیرد و زن به پشت خوابیده باشد.
– سست شدن = اوج یا نقطه بالا لذت جنسی.
– لب شق = مالیدن کیر در درز کون و یا در درز سینه ها را لب شق گویند.
– داگی = شکل گاییدن که زن زانو بزند و خود را خم کند و کون خود را بالا بگیرد و مرد از پشت بگاید به نام شکل گاییدن داگی یاد می شود.
– شکل 69 عبارت از شکلی است که زن کیر مرد را بچوشد و مرد کوس زن را، یعنی هر دوی آن ها سرچپه یک دیگر باشند.
– باکره = دختر
– دوشیزه = دختر
– جلق = بردن لذت جنسی با دست خود را جلق گویند که مانند مرگ خاموش عمل می کند.
– استمنأ = جلق زدن.
– جماع = فعل گاییدن.
– مقاربت = فعل گاییدن.
– آمیزش = فعل گاییدن.
– زفاف = یک جا شدن داماد و عروس در شب عروسی.
– اسپرم = نطفه مرد که باعث حامله شدن زن می شود.
– کشاد شدن = بزرگ شدن سوراخ کوس را به نام کشاد شدن یاد می کنند، یعنی اگر بار اول کیر داخل کوس شود تنگ می باشد اما بعد از داخل شدن کیر کشاد می شود.
– زناشویی = ازدواج، تشکیل خانواده، زنده گی زن و شوی، عروسی کردن، رابطه زن و شوهر و رازهای زن و شوی.
– برهنه = بدون لباس.
– لُخت (لوچ) = برهنه، بدون لباس.
– دو کاسه = سینه بند.
– سینه بند = پوش پستان ها.
– کوس بند = نیکر.
– کوتکس = پارچه پنبه یی که در زمان عادت ماهوار از سوی دختران و زنان به کار می رود.
– پلغمان دو کاسه یی = سینه بند.
– واسکت = سینه بند.
– پوش = کاندوم، نوع پوقانه ی ابریشمی و یا لاستیکی (لاشتیکی) است که مرد در زمان گاییدن کیر خود را می پوشاند تا زن حامله نشود.
– اسپرماتوزئید = اسپرم.
– تخمه (تخمک) = نطفه زن که با نطفه مرد یک جا شده طفل ساخته می شود.
– فاحشه = انسان شهوت ران و یا تن فروش.
– زنای محصنه = زن شوهر دار که زنا کند.
– زنای محصن = مرد زن دار که زنا کند.
– مجامعت = فعل گاییدن.
– قُبُل = کون کردن.
– دبُر= کون کردن.
– پرده بکارت = پرده دختری.
– دختری= پرده بکارت.
– بیضه = خایه.
– خصیه = خایه.
– تخم ها = خایه ها.
– آب منی = آبی که در هنگام گاییدن از کیر مرد بیرون می شود.
– منی = آب منی، آب کمر.
– آب کمر = آب منی.
– کاندوم = (پوش) را بخوانید.
– مهبل = سوراخ کوس.
– رحم = بچه دان، زهدان، جای که در شکم مادر طفل ساخته و بزرگ می شود.
– شهوت = دوست داشتن چیزی به گونه ی آتشین.
– چوچوله = زبانک کوس، بظر، کلیتوریس، زبانکی است که در بالای کوس قرار دارد و در هنگام تحریک شدن زن بزرگ می شود، به اندازه یک نخود بزرگ می باشد.
– نیکر = زیر پوشی که شرمگاه ها را بپوشاند.
– کلیتوریس = چوچوله را بخوانید.
– اُرگاسم = نقطه اوج لذت جنسی.
– باسن = کون و پله های کون.
– کفل = ران، بیخ ران که نزدیک به کیر و یا نزدیک به کوس باشد، کپل.
– کپل = کفل را بخوانید.
– مقعد = سوراخ کون.
– روغن مخصوص = روغنی که در هنگام گاییدن کوس و کیر را لشم (لیز) و چرب می کنند تا لذت جنسی بیش تر شود، این روغن در داروخانه ها و دواخانه ها پیدا می شود.
– انزال = ریختن و یا پاشیدن آب کیر در داخل کوس را انزال گویند.
– زود انزالی = بیماری که انزال را زود بیاورد.
– احتلام = بیرون شدن آب کیر در هنگام خواب، در اصطلاح شیطان بازی دادن را گویند یعنی انسان را شیطان بازی بدهد.
– عادت ماهوار = عادتی که در یک ماه یک بار از کوس زنان و دختران چند قطره خون بیاید.
– قاعده گی = عادت ماهوار را بخوانید.
– بچه دان = رحم را بخوانید.
– زهدان = رحم را بخوانید.
– وذی = آب شفاف و روشنی که پیش از انزال می آید که برای لشم و یا لیز کردن کله کیر می باشد تا کیر به راحتی داخل کوس شود و برای بیش تر کردن لذت جنسی می باشد.
– ساک زدن = چوشیدن کوس و کیر.
– جر دادن = چیر کردن، باز کردن کوس با کیر.
– بکارت = پرده دختری.
– کون فروش = کسی که در بدل پول کون بدهد.
– کوس فروش = کسی که در بدل پول کوس بدهد.
– تن فروش = کسی که در اثر فقر اقتصادی به تن فروشی و فحشا روی بیاورد.