داستان سکسی افغانی بچه بازی های شوهرم

بچه بازی های شوهرم!!!
فرستنده، شکوفه، ناشناس!!!

بچه گک دو طرفه هراتی
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

سکسی گپ، اولین سایت پخش کنند داستان های سکسی افغانی!
نامم شکوفه است، سنم ۳۵ ساله شده است، سه تا فرزند دارم، بدنم معمولی است، مکتب را تا صنف دهم خوانده ام و ما در یک ولایت دور دست زنده گی می کنیم.
پدرم خیلی قرض دار شده بود و او ناچار شد که مرا به یک مرد پول دار بدهد و از او تویانه زیاد بگیرد تا به قرض دارانش بدهد.
خلاصه گپ، من با یک مردی که بیش تر از هشت سال بزرگ از من است عروسی کردم، شوهرم خیلی پول دار و زمین دار است و خیلی جایداد دارد، اما او یک عادت خیلی بد دارد، یعنی، بچه باز است و او مرا به خاطری گرفته است تا به مردم ثابت کند که یک مرد است و فرزند دارد، یعنی، او زن را تنها یک ماشین چوچه کشی فکر می کند و اصلاً او از کون کردن پسرها لذت می برد نه از کوس زنان.
همه مردم قریه از این عادت بد شوهرم خبر دارند اما به خاطر پولی که دارد همه به او احترام می کنند و به آن عادت های بدش توجه نمی کنند.
شوهرم در هر ماه دو سه بار در خانه ما محفل بچه بازی را ترتیب می دهد و خودش هم پسرهای نوجوان را کون می کند و خیلی عاشق بچه بی ریش ها است.
یک روز، روز جمعه بود، یک دوست شوهرم برای شوهرم یک پسر نوجوان را آورد و شوهرم آن پسر را در اتاقش بُرد و بعد از چند لحظه آن پسر از اتاق بیرون شد و آن پسر دگمه های پیراهنش را بسته می کرد و من صد در صد دانستم که شوهرم آن پسر بی چاره را کون کرده است؛ چون شوهرم خیلی یک مرد بی شعور است و من از ترس زیاد نمی توانم که در برابر این چنین کارهایش مخالفت کنم.
داستان خیلی دراز است و من خیلی زیاد از شوهر نادانم شکایت دارم و نمی خواهم که سرتان به درد آید و فقط همین قدر برای تان می گویم که، خدا این گونه مردان بی عقل را از روی زمین گم کند و من بیوه گی را نسبت به این متأهلی می پسندم.
لعنت خدا بر چنین مردان بچه باز خوک صفت.
پایان/ زمستان ۱۳۹۶
دلیل اتفاق داستان؛ مرد خوک صفت بچه باز بود.
شما هم داستان پندآمیز روان کنید.
کُمنت دادن از یادتان نرود.

چه چیزها شهوت و آب منی مردان افغان را زیاد می کنند؟

پاشاندن آب منی بالای کوس زن حکمتیار
gap3xy پاشاندن آب منی بالای کوس زن حکمتیار

پسرها و مردها باید بخوانند!!!
چه چیزها شهوت و آب منی مردان افغان را زیاد می کنند؟
و چه چیزها شهوت و آب منی را کم می کنند؟
تا پایان بخوانید به جواب هر دو سؤال می رسید.
برای این که شهوت تان زیاد شود و از سکس کردن لذت ببرید شما باید پیاز خام، نیش پیاز خام و سیر خام را باید در هر وعده غذایی تان در چاشت و شب اضافه کنید و اگر بوی بد آن ها شما را آزار داد شما می توانید بعد از غذا تا سی عدد نخود را بخورید و خوب بجویید و نخود بوی بد آن ها را خیلی خوب بر طرف می کند و هم چنان خوردنی های زیر نیز برای شهوت و زیاد کردن آب منی مفید می باشند مانند؛ لوبیا، گوشت، جگر، تخم مرغ، ممپلی (جلغوزه یا بادام زمینی)، نخود، تخم گُل آفتاب پرست، عسل، کله و پاچه، میوه های تازه، میوه های خشک، کبابی که گوشت حیوان نر پُخته شده باشد و برخی دیگر عذاها.
پس چه چیزها شهوت را کم می کنند؟
آن چه که شهوت را کم می کند و انسان از سکس کردن لذت نمی برد این ها هستند؛ تنبلی و بی ورزشی، نداشتن خواب کافی، معتاد بودن به نسوار، چرس، سگرت، پان، شراب و مواد مخدر هستند که شهوت را صفر می کنند، اما با تأسف کسانی که به یکی از این ها معتاد هستند به این موضوع پی نمی برند.
زنده باد عقل و خِرَد.

داستان سکسی افغانی جدید آرزو را به زور به من نکاح کردند

ایتو کون هم در جهان آرزو است...
ایتو کون هم در جهان آرزو است...
gap3xy ایتو کون هم در جهان آرزو است…

آرزو را به زور به من نکاح کردند!!!
فرستنده؛ کامگار، ناشناس، از کابُل!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
این داستان جالب است و از یک فرهنگ ما حکایت می کند.
تا پایان بخوانید و لذت ببرید.
نامم کامگار است، سنم شاید ۲۷ ساله شده باشد، من زیاد زیبا نیستم اما، خیلی صحتمند هستم و خیلی پُر انرژی و ورزشکار هستم و راستش کمی جذاب و خوش لباس هم هستم.
داستان کوتاه؛ در خانواده ما چهار نفر می باشیم؛ پدرُ مادرم وَ خودمُ خواهرم، پدرم خیلی یک مقام خوب حکومتی دارد و سطح زنده گی ما متوسط است.
عمه ام در کشور آلمان زنده گی می کند و زمانی که من حدود ۱۵ ساله بودم، پدرم هزینه سفرم را پرداخت و من رفتم پیش عمه ام و شدم شهروند کشور آلمان و آن جا به درس هایم و به زنده گی مدرنم ادامه دادم و هم اکنون ادامه می دهم؛ چون من در کشور آلمان بزرگ شدم، خو و فرهنگ آلمانی را یاد گرفتم و خیلی به یک پسر ساده دل تبدیل شدم.
از زمانی که به آلمان رفتم، هر سه سال بعد یک بار به کشور خود ما به دیدن خانواده ام می آیم، چون من به درس ها و به کارهایم مصروف بودم کم تر در فکر زن گرفتن بودم، از سوی دیگر من به دختر عمه ام که نامش فیروزه بود عاشق شده بودم، اما بدبختانه او در اثر خوردن زیاد شراب ناخودآگاه از طبقه سیزدم آپارتمان به پایین افتاد و شاید به کدام دلیل نامعلوم خود کشی کرد باشد؛ با وجود این دو چیز ، مادرم و عمه ام می گفتند که چه وقت عروسی می کنی اما من پشت گوش می کردم؛ در حالی که بزرگ ترین آرزوی مادرم زن دادن به من بود، چون او روز به روز در حال پیر شدن است و خیلی می ترسید که پیش از مرگ عروسی مرا نبید و از سوی دیگر او به بیماری شَکر، چربی خون و فشار بلند دچار است.
دو سال پیش من به افغانستان آمدم، چند روز از بودنم گذشته بود و من خیلی پشت شهر کابل و از تغییراتش دق شده بودم و تقریباً همه جاهای کابل را گشتم.
پدرم خیلی یک موتر زیبا، مدرن و پیش رفته دارد و خیلی قیمتی است و مختص به مردم پول دار است و رنگش هم کبود می باشد.
من دوباره یک روز موتر پدرم را گرفتم و رفتم برای گردش شهر کابل، چون تازه بهار شده بود و تصادفی همان روز به شدن بارش می بارید، یعنی خیلی زیاد بارش تُند بود، در یکی از ایستگاه ها، یک دخترک ساده دل و ریزه استخوان ایستاد بود و همه بدنش تر شده بود و از لباس های یاسمنی اش به شدت آب می چکید و چتر بارش هم در نزدش نبود، من در خیال کشور آلمان بودم موتر را برایش ایستاد کردم و به او اشاره کردم که سوار شو، اما او ناخودآگاه سوار شد، چون بارش خیلی به شدت می بارید و او متوجه نشده بود که موتر من از همان موترهای سرمایه دارها است، از طرف دیگر چهره من خیلی به یک آدم ساده دل می ماند و او به من اعتماد کرد و سوار موترم شد.
زمانی که، سوار موتر شد بعد از سلام دادن گفت، می بخشی مزاحمت شدم، چون بارش خیلی تیز می بارد، من گفتم، فرق نمی کند در روزهای بارنده گی باید آدم های موتر دار مردم پیاده را کمک کند و تا رسیدن ایستگاهش دیگر باهم گپ نزدیم، چون این کارها در کشور آلمان خیلی عادی است و من فکر کردم که این جا نیز مانند آلمان است.
زمانی که، ایستگاهش رسید و او می خواست که از موتر پیاده شود، تصادفی برادرش او را دید که از یک موتر لوکس پایین شد و خون برادرش به جوش آمد و آمد مرا از موتر پایین کرد و از یخنم (یخه ام) گرفت و یک مشت خیلی محکم به رویم زد و گفت، تو خر خوک صفت پول دار به کدام جرئتت خواهرم را به موترت سوار کردی؟ با وجودی که من ورزش کار هستم و زورش را هم داشتم اما خوی مردم آلمان در سر داشتم و به زبان نرم برایش گفتم که، بارش به شدت می بارید و من فقط او را کمک کردم بس.
اما او می گفت که، تو نام خواهرم را در منطقه بد کردی و سر ما را خم کردی و من تُرا نمی گذارم تا که جزایت را ندهم و شما پول داران از دخترهای ساده دل استفاده بد می کنید.
از بخت بدم، چون آن جا او همه را می شناخت و من تنها بودم و بدبختی دیگر این که، حوضه پولیس نیز خیلی نزدیک بود و پولیس ها هم متوجه شدند و آمدند، زمانی که پولیس ها من و موترم را دیدند، پیش خود گفتند که، یک شکار خوب به گیر ما آمده و آن ها مفت و رایگان مرا به جرم بی ناموسی زندانی کردند.
یک بار چشمم به آروز افتاد او از ترس، گریه می کرد و خوب می دانست که من بی گناه هستم، در آن موقع من دانستم که ما مردم خیلی از نگاه فرهنگ عقب مانده هستیم و آرزو خیلی پشیمان شده بود که، چرا در موتر من سوار شده بود؟
خلاصه، پولیس ها هم پدر مرا خبر کردند و هم خانواده آرزو را و پولیس ها برای این که از پیش پدرم پول بگیرند چند تا راست و دروغ را هم به پدرم گفتند، اما پدرم می دانست که کدام غلط فهمی و سؤ تفاهم رخ داده است و شاید هم به من شک کرده بود.

قضیه بسیار پیچده شده بود، یعنی، خانواده آرزو از من شکایت کردند که من نام دخترشان را در منطقه شان بد کرده ام و دامن او را لکه دار کرده ام؛ من هزار قسم و قرآن می خوردم اما آن ها باور نمی کردند و آرزو نیز می گفت که، او بی گناه است باز هم برادرش آرزو را با زدن یک سیلی محکم خاموش کرد.
پدرم می توانست که مرا به دادن رشوه آزاد کند اما پولیس از خانواده آرزو می ترسید؛ خلاصه گپ، کار ما به دادگاه رسید، اما پیش از دادگاه، برادر آن دختر به من هُشدار داد که، اگر تو حاضر به عروسی با آرزو نشوَی من خانواده ات را تباه می کنم و تو نام خواهرم را بد کرد و باید تو با او عروسی کنی، چون کسی دیگر با این بد نامی حاضر نمی شود که با او عروسی کند و ممکن من او را بکشم، چون نام ما را بد کرده است.
من از نشیدن این چیزها واقعاً حیران مانده بودم که من در عجب جنجالی گیر افتاده ام، از طرف دیگر، دلم به آرزو نیز خیلی می سوخت که او بی چاره نیز ممکن با این فرهنگ بد ما بدبخت شود؛ من به برادر آرزو گفتم که، آرزو نمی خواهد که با من عروسی کند، او جواب داد که، ما به زور آرزو را مجبور به این کار می کنیم.
من خانواده ام را خیلی دوست دارم و از ترس برادر آرزو که خیلی بی شعور هم است راضی شدم که با آرزو عروسی کنم و من در روز دادگاه، ناخودآگاه گفتم که، من حاضر هستم با آرزو که حتا نامش را همان روز هم دانستم عروسی کنم و قاضی نیز از آرزو پرسید که، تو هم راضی هستی؟ او جواب مثبت از ترس برادرش داد با این گپ دادگاه به پایان رسید؛ اما پدرم به شدت مخالفت کرد، اما من او را به سختی راضی کردم؛ اما مادرم راضی به نظر می رسید، چون من عروسی می کردم و هم چنان از آرزو نیز خوشش آمده بود و او مفت و رایگان صاحب عروس می شد؛ گر چه نام ما در بین خویش و قوم بد شد اما پیش من این موضوع بی اهمیت بود، چون مردم را چه به زنده گی خصوصی من.
خلاصه گپ؛ من با آرزو شدم نامزد و یک سال بعد از آن، خیلی با یک عروسی مجلل در کابل با او عروسی کردم.
گر چه که من، پیش از عروسی با آرزو گپ نزده بودم، با او گشتُ و گذار نکرده بودم و از او هیچ معلومات نداشتم و او نیز مانند من درباره من معلومات نداشت و ما با چشمان بسته باهم عروسی کردیم.
داستان کوتاه؛ من با آرزو بعد از عروسی کم تر از ۱۵ دیگر در کابل بودیم، بعد از آن ما رفتیم به کشور آلمان.
زمانی که ما به آلمان رسیدم، من هر روز به خوبی های آرزو پی بردم و هر روز به طرف او جذب می شدم و هر روز زنده گی برایم جالب تر می شد.
آرزو یک دخترک وطنی و خیلی ساده دل است که، خیلی در یک خانواده ستم پیشه بزرگ شده بود و او تشنه عشق بود تا کسی او را دوست داشته باشد.
خلاصه، من بعد از فیروزه به آرزو عاشق شدم، یعنی با عروسی که با آرزو کردم دوباره عاشق شدم و اکنون ما خیلی، خیلی و خیلی از زنده گی مشترک ما لذت می بریم و ما معتاد به هم دیگر شده ایم و من تا حال، در دلم هزاران بار از آن روز بارانی و از برادر آرزو تشکری کرده ام که مرا به آرزو رساندند.
من اکنون، با خانواده آرزو آشتی کرده ام و آن ها را مانند دشمن نمی بینم و من خودم با برادر آرزو آشتی کردم و شاید باورتان نشود که من با او خیلی دوستان خوب شده ایم و من گاهی با شوخی در فیس بوک به او می گویم که، تو بسیار بی غیرت بودی که خواهرت را به زور به من دادی و او با خنده و شاید با خجالت می گوید که، خاموش باش که، در غیر آن به جان خواهر شوی دارت می روم.
من و آرزو تصمیم داریم که، در سال سوم عروسی ما به افغانستان برویم.
پایان/ بهار ۱۳۹۴
دلیل اتفاق داستان؛ شاید تقدیر عروسی مردم را رقم می زند بود.
شما هم داستان روان کنید.
کُمنت دادن از یادتان نروید.

داستان سکسی افغان جدید در روز چهارم مرا را طلاق داد!!!

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

در روز چهارم مرا را طلاق داد!!!
فرستنده، آزاده، ناشناس!!!
سکسی گپ، اولین مرجع منتشر کننده داستان های سکسی افغانی!
من یک زن طلاق داده شده هستم، سنم ۲۱ ساله شده است، نامم آزاده است، راستش من خیلی زیبا هستم که به خاطر همین زیبایی ام بود که زنده گی ام تباه شود، مکتب را تمام کرده ام و در یکی از شهر های بزرگ افغانستان زنده گی می کنیم.
داستان کوتاه؛ من خیلی یک دختر زیبا و جذاب هستم، که به همین سبب خیلی خواستگار داشتم و پدرُ مادرم زیبایی ام را بهانه قرار می دادند و می خواستند که از شوهر آینده ام خیلی پول و تویانه بگیرند.
پدر و مادرم همیشه خواستگارها را رد می کردند، یعنی آن ها منتظر یک داماد خیلی پول دار بودند.
تصادفی پدر و مادرم خیلی خوب فریب خوردند؛ یعنی مادر شوهرم به من خواستگار شد و به پدر و مادرم خیلی وعده های چرب و نرم را داد و خیلی زیرکانه پدر و مادرم را فریب داد که، پسرم خیلی پول دار است؛ خلاصه، مادر شوهرم خیلی چرب زبان بود و مرا خیلی به آسانی به پسرش نامزد کرد؛ چون شوهرم بیگانه بود ما او را درست نمی شناختیم.
اگر بهتر بگویم زیبایی ام مادر شوهرم را خیلی هیجانی کرده بود و او تصمیم گرفته بود که به هر قیمتی که می شود مرا باید به پسرش بگیرد و زمانی که پدر و مادرم به مادرم شوهرم گفتند که ما یک پسر پول دار را می خواهیم، مادر شوهرم خیلی زیاد خودش را پول دار معرفی کرد و او خانه برادرش را به ما نشان داد و به مادرم گفت که، پسرم با برادرم تجارت پیشه است.
خلاصه حرف، او پدر و مادرم را خیلی زیرکانه فریب داد و به آن ها خیلی دورغ های هیجان انگیز گفت و پدر و مادرم خیلی زود مرا به جاوید نامزد کردند.
من پنج ماه نامزد ماندم و هر روز رازهی پنهان جاویدشان به پدر و مادر آشکار می شد؛ در نتیجه پدر و مادرم دانستند که جاوید یک پسر پول دار نیست و مادرش به ما دروغ گفته است.
پدر و مادرم خیلی قهر شده بودند، چون من با جاوید در روز شیرینی خوری نیمه نکاح شده بودم و آن ها نمی توانستند که نامزدی را فسخ کنند و با این کار پدر و مادرم در صدد انتقام از خانواده جاوید برآمدند؛ یعنی خانواده جاوید را زیر فشار مالی قرار دادند و پدر و مادرم به هر بهانه از آن ها پول می گرفت و خانواده جاوید مجبور به قرض گرفتند می شدند.
پدر و مادرم آن قدر خانواده جاوید را آزار دادند که، آن ها به تنگ آمدند و ناله های شان به آسمان ها برآمد، در همین زمان بود که جاوید با مشوره خانواده اش خیلی یک تصمیم زشت و بد را گرفتند، که در پایان می دانید که چه کردند.
در بین پدر و مادرم و خانواده جاوید خیلی دعواها و جنگ ها رخ داد و در بین شان خیلی دشمنی عمیق شکل گرفت.
خلاصه گپ، خانواده جاوید در روز عروسی یک میلیون افغانی قرض دار شدند.
زمانی که عروسی به پایان رسید سه شب و هر شب پنج بار جاوید به منِ بی گناه سکس خشن و دردآور را می کرد، چون جاوید با من و با خانواده ام خیلی دشمن شده بود؛ در سه شب جاوید با من پانزده بار سکس خشن کرد و در جریان سکس کردن جاوید در سر پوست کیرش یک گونه گاز و یا اسپری را می زد و کیرش بی حس می شد و نزدیک به نیم ساعت آب کیرش نمی آمد و خیلی با من سکس تُند و دردآور را انجام می داد و من حتا گریه می کردم و تمام بدنم را سوخت و سوزش می گرفت؛ یعنی، جاوید به خاطر خشمی که از خاطر پدر و مادرم در دل داشت به منِ بی گناه پانزده بار تجاوز جنسی کرد و تن و روان نازکم را زخمی کرد.
در روز چهارم عروسی ام بود که، جاوید با خانواده اش تصمیم گرفتند که مرا دوباره به جرم این که من پرده بکارت نداشتم به خانه پدرم بفرستند و جاوید خیلی نامردانه مرا طلاق داد و من تنها به خانه پدرم آمدم؛ در حالی که من پرده بکارت داشتم و خود جاوید در تجاوز اول پرده ام را پاره کرد.
خانواده شوهرم به پدر و مادرم گفتند که، ما همین قدر مصرف را به خاطر سه شب مصرف کردیم تا دخترک تان سه شب در اتاق جاوید باشد.
از آن حادثه هفت ماه می گذرد و از بخت بدم من از جاوید حامله نیز شده ام و طفلم در شکمم خیلی بزرگ شده است و سقط هم نمی شود، با وجودی که پدرم خیلی اصرار و شَلَه گی کرد که طفلت را سقط کن اما من دیگر به گپ های پدر و مادرم گوش نمی دهم، راستش تصمیم دارم که طفل بی گناهم را تولد کنم، چون او کدام گناهی ندارد و او یکی از پارچه های بدنم است و با وجودی که هنوز تولد نشده است خیلی دوستش دارم.
گر چه که پدر و مادر از این حادثه خیلی پشیمان هستند اما به زبان نمی آورند و آن ها به اشتباه خود صد در صد پی برده اند و خیلی افسوس می خورند که به چه آسانی زنده گی دخترک شان تباه شد.
پایان/ زمستان ۱۳۹۶
دلیل اتفاق داستان؛ کجا کند عاقل کاری که بار آرد پشیمانی، بود.
شما هم داستان روان کنید.
کُمنت دادن از یادتان نرود.

داستان سکسی افغانی جدید شماره ناشناس!!!

شماره ناشناس کون زن افغان عروسی
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

شماره ناشناس!!!
این داستان را باید بخوانید، چون ممکن شما هم چنین اشتباهی را در برابر خانواده تان مرتکب شویید.
فرستنده، کیهان، ناشناس!!!
سکسی گپ، اولین مرجع داستان های سکسی افغانی!
نامم کیهان است، سنم ۲۵ ساله است، یک پسر معمولی هستم، مکتب را تمام کرده ام و به نسبت خوب نبودن اقتصادم دانشگاه را نخواندم و من اکنون با پدرم رنگ مالی می کنم و پول روزگارم را پیدا می کنم.
این داستان از دو سال پیش است که می خوانید.
یک شب در بسترم بودم که، از یک شماره ناشناس به موبایلم زنگ آمد و زمانی که جواب دادم یک دختر بود.
بعد از آن من با او از طریق موبایل باهم دوست شدیم و هر شب تا دیر هنگام باهم در موبایل قصه می کردیم و تصادفی خانه های هر دوی ما در شهر کابل بود.
داستان کوتاه؛ نزدیک دو ماه ما در موبایل باهم گپ می زدیم، سرانجام، یک شب به من گفت که، فردا روز جمعه است و تو در پارک شهر بیا و مشخصاتش را داد تا او را در پارک پیدا کنم.
خلاصه، من او را در پارک زود پیدا کردم و تقریباً دو ساعت باهم گپ زدیم و با قصه خنده هم خیلی کردیم و او خودش را چنین برایم معرفی کرد.
نامم، فرنگیس است، سنم ۲۲ ساله است، مکتب نخوانده ام، چون پدرم اجازه ندادم تا مکتب بخوانم، ما در خانه شش نفر هستیم و من دختر بزرگ خانواده هستم…
من اصلاً از زنده گی ام راضی نیستم، چون پدرم خیلی آدم بد خُلق و عصبانی است و به ما خیلی ظلم می کند و من دیگر او را تحمل نمی توانم…
و من می خواهم با تو فرار کنم و زنده گی نو خود را بسازم…
من باشنیدن این گپ خیلی حیران ماندم و فکر کردم که شوخی می کند، اما کم کم دیدم که در این باره جدی است.
من برایش گفتم که، امکان ندارد، چون من پول عروسی را ندارم و دوست ندارم که با فرار دادن کسی عروسی کنم و با این کار خانواده ام راضی نمی شود و ما در بین مردم بدنام می شویم؛ اما او حتا به گریه کردن شروع کرد و گفت، تو مرد هستی و من از تو کمک خواست اما تو بی غیرتی می کنی و از من فرار می کنی و دیگر این که من به خاطر شهوت با تو عروسی نمی کنم، هدف من نجات یافتن از آن خانواده بدبختم است…
دوستان عزیز؛ باور کنید که دلم می خواست با او عروسی کنم اما زمینه عروسی هیچ مناسب نبود، خلاصه، او خیلی شَلَه گی و اصرار کرد اما من ردش کردم، در پایان زمانی که دید من راضی نمی شوم از دستکول خود بیش از بیست دانه گولی و یا قرص خواب آور را کشید و همه آن ها را خورد و به سرعت بی هوش شد، در همین زمان بود که همه او را دیدند و خیلی مردم جمع شدند که در نتیجه گپ به پیش پولیس رسید و من با پولیس ها او را بریدیم به شفاخانه ابن سینا.
پولیس ها هویتم را گرفتند و به پدرم زنگ زدند و یک ساعت بعد از شُستُ شوی معده فرنگیس او به هوش آمد و پولیس ها خانواده فرنگیس را نیز خواستند که در نتیجه قضیه خیلی بزرگ و پیچیده شد.
پدر فرنگیس خیلی مرد ظالم و خطرناک است، او به پدرم گفت که، پسرت نام دخترم را بد کرده است و باید پسرت با دخترم عروسی کند، اما پدرم پول عروسی را نداشت و برایش گفت که، من پول عروسی را ندارم؛ اما پدر فرنگیس با پوز خند زدن به پدرم گفت که، یا حاضر به عروسی می شوی و یا پسرت را می کُشم…
خلاصه گپ، پدرم پول عروسی را خیلی به سختی از چند نفر قرض کرد و من عروسی کردم و امروز من با فرنگیس زنده گی می کنم.
گاهی من غرق در فکر می شوم که، دخترهای امروزی از ترس ماندن و پیر شدن در خانه پدرشان چنین دسیسه سازی می کنند و به زور با پسرها عروسی می کنند و هم چنان شاید او از خانواده پدرش خسته شده بود که چنین کاری را کرد.
هر چه نباشد اکنون من فرنگیس را خیلی دوست دارم و از او راضی هستم، چون او ممکن بود به خاطر من جانش را از دست بدهد.
پایان/ بهار ۱۳۹۵
دلیل اتفاق داسان؛ اگر خانواده محیط امن برای دختران نباشد آن ها از خانه فرار می کنند، بود.
شما هم داستان روان کنید.
کُمنت دادن از یادتان نرود.

داستان سکسی افغانی جدید، دخترهای افغان، نا امید نباشید

سینه ی سکسی زیبا
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

دخترهای افغان، ناامید نباشید!!!
یک داستان قابل خواندن برای دختران ناامید.
فرستنده، ترانه، ناشناس!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
نامم، ترانه است، سنم ۳۲ ساله است، بدن معمولی دارم، مکتب را تمام کرده ام، متأهل هستم و دو تا فرزند دارم، از شوهر و از زنده گی راضی هستم.
دوستان عزیز؛ من دختر زیبا نیستم و در دنیا هر دختر زیبا نمی باشد، آیا دختری که زیبا نیست حق عروسی را ندارد؟
مردم باید بدانند که، در پشت چهره های بد، خیلی یک قلب خوش و پاک پنهان است، یعنی کسی که چهره بد دارد او خیلی قلب پاک می داشته باشد و شاید کسانی که چهره خوب دارند از نگاه قلب پاک نباشند.
من یک دختر شهوتی هستم و خیلی دوست دارم که، با شوهرم سکس کنم.
زمانی که من در دانشگاه درس می خواندم خیلی کوشش کردم که یک تا دوست پسر پیدا کنم اما با تأسف که پیدا نشد، یعنی من چهره خوب نداشتم و همه پسرها مرا رد می کردند و حتا به من ریش خند می زدند و دیگر هم صنفی هایم که نسبتاً از من زیبا تر بودند همه شان دوست پسر داشتند.
زمانی که من دانستم کسی به من توجه ندارد، من خودم را به شدت به درس خواندن مصروف کردم و دیگر به خاطر شوهر و دوست پسر فکر نکردم.
خلاصه، من در سال آخر دانشگاه بودم که به یک پسر عاشق شدم و پنج ماه او را خیلی دوست داشتم و آخر مجبور شدم که یک روز برایش بگویم که، تُرا دوست دارم و می خواهم با تو عروسی کنم، اما آن پسر به من همراه با خنده گفت، تو هم می توانی با این چهره که داری کسی را دوست داشته باشی؟ بعد از این ادامه داد که، من خودم دوست دختر دارم و من به تو هیچ نیازی ندارم.
من خیلی غمگین شده بودم و حتا در چشمان اشک چرخید.
بعد از آن، من قسم خوردم که هرگز به پسرها فکر نمی کنم.
چون، از شوهر کردن کاملاً ناامید شده بودم.
داستان کوتاه؛ از دانشگاه فارغ شدم و من به سرعت کار پیدا کردم، در دفتری که کار می کردم، یکی از هم کارانم که یک مرد بیوه بود و سنش چهار سال از من بزرگ تر است و او یک تا دخترک به سن سه ساله هم دارد و آن مرد عاشق اخلاقم شد، چون آن مرد یک مرد واقعی است، او به چهره ارزش نمی دهد، چون به نظر او چهره به گذر زمان کهنه می شود اما اخلاق تا پایان عمر انسان را همراهی می کند.
خلاصه گپ، من با او عروسی کردم.
من آن قدر با آن مرد خوش هستم که، درباره آن هیچ چیز گفته نمی توانم، چون برای گفتن آن لذت ها، تا حال کدام جمله مناسب ساخته نشده است.
انسان خودش نمی داند که تقدیر با او چه می کند و من دیگر درباره هیچ کار این دنیا ناامید نمی شوم، چون انسان اگر صبر و حوصله کند همه چیز را به دست می آورد.
پایان/ بهار ۱۳۹۴
دلیل اتفاق داستان؛ انسان ها نباید ناامید شوند، بود.
شما هم داستان های تان را روان کنید.
کُمنت و لایک را فراموش نکنید.

داستان سکسی افغانی جدید پیر مردی که بیماری بواسیر داشت

سوراخ کون تنگ بچه حشری افغان
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

پیر مردی که بیماری بواسیر داشت!!!
فرستنده، کیهان، ناشناس!!!
سکسی گپ، اولین مرجع پخش داستان های سکسی افغانی
نامم کیهان می باشد، سنم ۳۰ ساله شده است و بدن معمولی دارم اما، کیرم خیلی بزرگ و چاق می باشد.
این داستان هشت سال پیش رخ داده است و دو سال ادامه داشت.
ما نزدیک به ده سال در کشور پاکستان مهاجر بودیم و دو سال پیش به وطن خود ما پس آمدیم.
داستان کوتاه؛ زمانی که ما در کشور پاکستان در شهر لاهور بودیم، پدرم مرا در یک فروشگاه سامان بازی کودکان و عتیقه فروشی شاگرد گذشته بود و آن فروشگاه از یک پیر مرد ۶۰ ساله بود و او به بیماری بواسیر دچار بود و کونش دایم می خارید و هم چنان او از کون دادن نیز خیلی لذت می برد و نامش سرفراز بود.
سرفراز چهار تا پسر و یک تا دختر داشت که همه پسرهایش در شهر کراچی زنده گی می کردند و خودش در شهر لاهور با یک دخترش زنده گی می کرد و زنش در اثر سرطان سینه وفات کرده بود.
خلاصه، حدود دو ماه از شاگردی ام در فروشگاه اش گذشته بود و او همیشه کونش را می خارید و خیلی به عذاب بود.
یک روز یک حادثه تکان دهنده را دیدم، یعنی وقت نان چاشت شده بود و مرا به خاطر آوردن نان چاشت به یک رستوران فرستاد، زمانی که دوباره به فروشگاه آمدم در پس خانه فروشگاه من صدای سرفراز شنیدم که می گفت، « تا بیخ کیرت را داخل که خیلی کیف می کنم » یعنی، او به یک پسر همسایه دکان کون می داد و من حدود پنج دقیقه به صداهای شان گوش می داد که، ناگهان آب کیر آن پسر با بلند شدن ناله هایش پرید و من به سرعت از دکان بیرون شدم و قسمی خودم را نشان دادم که گویا من چیزی ندیده و نشیده ام.
قصه کوتاه؛ یک هفته گذشت و سرفراز هر چاشت به آن پسر کون می داد و خیلی هم از کون دادن کیف می کرد.
یک روز من خیلی شهوتی شدم و به خود گفتم که، من چه کمی کارم که این پیر مرد را کون نکنم؟ و به سرفراز گفتم که، کاکا سرفراز، چرا دایم تو کونت را می خاری؟ با خنده جواب داد که، من بیماری بواسیر دارم و تا که کونم را نخارم مرا آرام نمی گیرد.
بعد از آن برایش گفتم که، کاکا سرفراز، تو در پس خانه دکان با پسر همسایه چه می کنید؟ دوباره با خنده جواب داد که، فکر کنم تو ما را گیر کردی! من برای این که خارش کونم کم شود به پسر همسایه کون می دهم و باز با خنده ادامه داد که، دوست داری که تو هم مرا کون کنی؟ با شنیدن این گپ رنگم سرخ شد و زبانم بند آمد اما، جواب دادم که، بله.
همان روز نان چاشت را خوردیم و دروازه دکان را بسته کردیم و رفتیم در پس خانه فروشگاه، چون او همیشه آماده بود و حتا در پس خانه یک قوطی بزرگ واسیلین را نیز خریده بود تا کونش را و کیر پسر همسایه فروشگاه را چرب کند؛ او کون خود را برهنه کرد و سوراخ کونش را خوب زیاد چرب کرد و زمانی که من کیرم را از تنبانم بیرون کردم خیلی حیران ماند، چون کیرم خیلی بزرگ است حتا نسبت به کیر او نیز بزرگ تر بود.
من هم خوب زیاد کیرم را چرب کردم و کله کیرم را در سوراخ کونش برابر کردم، چون خیلی کون داده بود و کونش بسیار کشاد شده بود و با یک فشار کیرم تا بیخ داخل کونش گردید و بعد از دو دقیقه زدن آب کیرم در داخل کونش پرید و در جریان زدن خیلی لذت می برد.
بعد از همان روز من هر روز بعد از چاشت شکم سیر او را کون می کردم و جالب در این بود که، من با پسر همسایه هم دست شده دو نفره او را کون می کردیم.
دو سال ما از کون کردن سیر شدیم و شروع سال سوم بود که به افغانستان آمدیم.
پایان/ بهار، ۱۳۹۶
دلیل اتفاق داستان؛ بیماری بواسیر از استرس و از اضطراب به وجود می آید، اگر انسان استرس خود را کُنترُل کند بیماری بواسیر نیز به وجود نمی آید، پس شما پسرها و دخترها اگر نمی خواهید که شما هم در پیری بیماری بواسیر نداشته باشید استرس تان را اداره کنید. بود.
شما هم داستان روان کنید.

نقشه پنهان زن مامایم، داستان سکسی جدید افغانی

نقشه پنهان زن مامایم!!!

اووووف درم دادی زن افغان
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

فرستنده، کیهان، ناشناس!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
من کیهان هستم، سنم ۱۹ ساله است، استخوان بندی ام بزرگ است، بدن خیلی عضلاتی و قوی دارم، مجرد هستم، مکتب را تمام کرده ام و اکنون فروشگاه مواد غذای دارم.
این داستان از دو سال پیش است و من آن زمان به سن ۱۷ ساله گی قرار داشتم.
می خواهم داستان را خیلی کوتاه برای تان بنویسم.
مامایم یا برادر مادرم در وزارت دفاع کارمند است و گاهی او در دورترین نقطه کشور به خاطر اجرای وظیفه می رود و زنش با دو فرزندش در خانه تنها می مانند؛ او دو تا دختر به نام های سیما و سیمین دارد که آن زمان دختر بزرگش سه ساله و دختر کوچکش دو ساله بود.
مامایم خیلی یک خانه بزرگ دارد و مادرم بعد از وفات پدر کلانم حقش را از مامایم گرفت و مامایم زمین کوچک خانه اش را به ما داد و ما خانه ساختیم و ما شدیدم همسایه مامایم.
من سه تا برادر و دو تا خواهر کوچک تر از خود دارم، من خیلی یک پسر با اخلاق و مهربان هستم که خیلی مامایم مرا دوست دارد و از سوی دیگر من یک پسر درس خوان هستم که به همین جهت مامایم خیلی و خیلی مرا دوست دارد.
زمانی که من پانزده ساله بودم و خیلی زیاد به خانه مامایم رفت و آمد می کردم و خیلی زیاد با خانواده او در کارهای مانند سودا خریدن کمک می کردم.
زمانی که مامایم به انجام وظیفه به نقاط دور دست می رفت و از این که زنش از طرف شب در خانه تنها می ماند خیلی به تشویش بود و از من تقاضا می کرد که از طرف شب با زن و دخترانش بخوابم که نترسند، چون ما همسایه هستیم و این کار به من بی تفاوت بود.
خلاصه داستان؛ مامایم رفت به یک ماموریت دو هفته یی و من شب ها با کتاب هایم می رفتم به خانه مامایم و من در مهمان خانه اش تا نیمه های شب درس می خواندم و همان جا می خوابیدم.
یک هفته گذشته بود و من یک شب مشغول درس خواندن بودم و دو تا دخترک مامایم را خواب برده بود و ساعت نزدیک دوازده شب شده بود که ناگهان زن مامایم کاملاً برهنه داخل اتاق شد و من از دیدن بدن برهنه او خیلی هیجانی شده و پرسیدم که، زن ماما چه می کنی؟ جواب داد که، کیهان جان، من خیلی یک زن شهوت پرست هستم و هم چنان من عاشق بدنت شده ام و از سوی دیگر مامایت گاهی تا یک ماه در خانه نمی باشد و من به خاطر کیر خیلی بی طاقت می شوم.
برای بار اول در تمام زنده گی ام بود که بدن برهنه یک زن را می دیدم و خیلی با هیجان به بدنش می دیدم و راستی که حتا بدنم را لرزه گرفته بود، اما من دچار عذاب وجدان بودم چون، مامایم را دوست دارم و من نمی توانستم به او خیانت کنم و اعتمادش را بشکنم.
زن مامایم نامش فرخنده است و او خوب می دانست که من او را نمی گایم و به همین دلیل کاملاً برهنه وارد اتاق شده تا من از دیدن او بی خود شوم و با او سکس کنم.
خلاصه، آن شب من فرخنده را سه بار گاییدم، بار اول کیرم خودش بیدار شده بود و دو بار دیگر فرخنده خودش کیرم را به زور بیدار کرد.
فردا که شد من خیلی به درد وجدان شدید دچار شدم و درس خواندن را بهانه کردم و به جایم برادر کوچکم را فرستادم تا با آن ها از طرف شب بخوابد…
پایان/ تابستان ۱۳۹۲
دلیل اتفاق داستان؛ شهوت اگر کُنترُل نشود خیانت به بار می آورد، بود.
شما هم داستان روان کنید.
کُمنت و لایک از یادتان نرود.

داستان جدید سکسی زن افغانی که به دام سکس افتاد!!!

زن افغانی  که به دام سکس افتاد!!!
فرستنده، یما، ناشناس!!!
سگسی گپ، مرجع داستان های سکسی افغانی
به معرفی کردن نیاز نیست و تنها همین قدر برای تان می گویم که من خیلی یک پسر شهوتی هستم و سنم ۳۳ ساله شده است، زن و فرزند دار هستم.
درست به یادم است که سنم ۱۹ ساله شده بود و شهوت هم در بدنم موج می زد.
یک روز در خانه تنها بودم و کاملاً خودم را برهنه کرده بودم و کیرم به یاد کوس خوب زیاد بیدار شده بود و من با کیر و خایه هایم بازی می کردم و آن ها را نوازش می کردم؛ خلاصه، یاد کوس مرا دیوانه کرده بود، چون من از زیان های جلق زدن آگاه هستم و به همین دلیل جلق نزدم، چون فصل تابستان بود رفتم با آب سرد یک حمام کردم و کیرم دوباره خوابید.
حدود ساعت ۳ بعد از چاشت شده بود و من در خانه خیلی دق آورده بودم و رفتم کوچه تا با کسی قصه کنم، زمانی که بیرون شدم تصادفی هیچ کس در کوچه نبود تا با او قصه کنم و می خواستم که دو باره داخل هویلی (حیاط) شوم که یک زن میان سال شاید سنش ۴۵ ساله بود، نسبتاً چاق و لباس هاس آزاد نیز پوشیده بود در آخر کوچه دیده شد، چون کیرم خوابیده بود دوباره با دیدن آن زن بیدار شد و به فکر کوسش افتادم و منتظر ماندم تا آن زن بگذرد و من یک بار کونش را ببینم.
او به من نزدیک شد و به من گفت که، پسرم، در کوچه تان کسی خانه کرایی ندارد؟ در همین زمان بود که، شیطان داخل ذهنم شد و گفتم که، خاله ما در هویلی خود ما دو تا اتاق کرایی داریم و کرایه نشین ما یک هفته پیش کوچ کرد و زیرکانه ادامه دادم که، برو خاله داخل خانه مادرم ترا اتاق ها را نشان می دهد.
زمانی که داخل هویلی شد از پشت بغلش کردم و با یک دست از گردنش گرفتم و با دست دیگرم دهنش را بسته کردم و گفتم که، یا کوس بده و یا می کُشمت؛ خیلی عذر و زاری کرد که من شوهر دارم و این و آن کرد، اما آن زمان کیرم آتش گرفته بود و عذر و زاری کسی به من اثر نمی کرد، بعد از این گفتم که، اگر جیغ هم بزنی می کُشمت.
چون در دهن دروازه کوچه ما گاراژ است و من دروازه کوچه را قفل کردم و گاراژ بهترین جای برای گاییدنش بود و او تنها تنبانش را پایین کرد و خودش را خم گرفت و زمانی که خودش را خم کرد کوسش زد بیرون، خیلی یک کوس چاق و پیر داشت و ارزش گاییدن را داشت، هم چنان کوسش با موهای سیاه پوشانده شده بود و دیدن آن کوس حالم را خراب کرده بود، چون کون خیلی بزرگ داشت نیکر نپوشیده بود و من هم به سرعت تنبانم را پایین کردم، چون می ترسیدم که کسی گیر ما نکند خیلی به سرعت کار را تمام کردم، زمانی که انسان در سکس کردن استرس داشته باشد آب کیرش خیلی زود می پرد و آب کیرم من هم فکر کنم در ظرف دو دقیقه پرید و آن گاییدن اولین گاییدنم بود، راستش خیلی کیف هم کردم.
وقتی که جریان سکس به پایان رسید و آن زن تنبانش را دوباره بالا کرد و وقت رفتنش که شد یک سیلی محکم به رویم زد.
پایان/ تابستان ۱۳۹۵
دلیل اتفاق داستان؛ زنان و دختران نباید بدون مرد تنها وارد خانه کسی شوند، چون خیلی زود به دام گیر می افتند، بود.
شما هم داستان روان کنید.
کُمنت و لایک فراموش تان نشود.

داستان سکسی جدید افغانی شهزاد، خیلی خود خواه بود!!!

شهزاد، خیلی خود خواه بود!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!

شهزاد همیشه همسرش را برای رابطه زناشویی در فشار می‌گذارد؛ کار به جایی رسیده که یاسمن از اتاق خواب شان متنفر شده، ولی هیچ گاه به شوهرش “نه” نمی‌گوید.
ولی از راه‌های دیگر تلافی می‌کند.

این داستان، خیلی معلوماتی و آموزنده است و این را با دقت بخوانید و لذت ببرید.
(داستان کوتاه شماره ۱۰۱)
آیا این زوج که همیشه در حال کیش و مات کردن هم دیگر هستند می‌توانند به زنده گی شان ادامه دهند؟ آیا این گونه زنده گی دوامی دارد؟
یاسمن می‌گوید:
چرا شوهر من صبر نمی‌کند تا یک بار هم که شده من برای رابطه زناشویی پیش قدم شوم؟
شوهر من هیچ وقت در رخت خواب مرا راحت نمی‌گذارد؛ شاید فکر کنید بعد از ۱۵ سال زنده گی زناشویی تمایلات جنسی اش خاموش شده باشد، اما این طور نیست؛ او هر روز از من رابطه زناشویی می‌خواهد؛ بعضی اوقات از کار زیاد خسته می‌شوم و کار رسیده گی به بچه‌ها تمام توانم را می‌گیرد، اما وقتی که به شهزاد می‌گویم، امروز اصلاً در موقعیتی نیستم که بتوانم با تو رابطه زناشویی داشته باشم، اخم و پیشانی ترشی می‌کند و آن قدر اذیتم می‌کند تا راضی شوم.
من نمی‌توانم به شوهرم نه بگویم و این خیلی ناراحتم می‌کند، رفتارهای شهزاد مرا اذیت می‌کند، چرا شهزاد هیچ گاه صبر نمی‌کند تا من یک بار برای رابطه زناشویی پیش قدم باشم؟
نمی گویم از رابطه زناشویی لذت نمی‌برم؛ او واقعاً مرد جذابی است، اما من هم می‌خواهم بعضی اوقات خودم برای رابطه زناشویی اقدام کنم، وقتی می‌بینم که نمی‌توانم در آن لحظات از لحاظ احساسی با وی ارتباط برقرار کنم از دست خودم عصبانی می‌شوم.
۱۸ ساله بودم که، یکی از دوستانم مرا به شهزاد معرفی کرد، بلافاصله عاشقش شدم؛ او پسری ۲۰ ساله و یکی از مهربان ترین و دست و دل بازترین پسرهایی بود که تا آن زمان دیده بودم، ما از نظر اخلاقی و احساسی بهم شباهت داشتیم؛ به خاطر همین عاشق هم دیگر شدیم؛ یک سال بعد ما با هم ازدواج کردیم.
سال‌های سختی داشتیم، هر دو ما جوان بودیم و در بسیاری موارد بی تجربه؛ شهزاد ساعت‌های زیادی در طول روز کار می‌کرد، او در حرفه خانواده گی اش تجهیزات لوله کشی فعالیت می‌کرد، من هم در حال تمام کردن درسم بودم ،بنابراین نمی‌توانستیم وقت زیادی را با هم بگذرانیم.
یاسمن ادامه می‌دهد:
اختلافات ما مثل تمام زنده گی‌های مشترک با شروع زنده گی مشترک شروع شد، اما با باردار شدن من رابطه ما بهتر شد، من و شهزاد تمام انرژی مان را برای بزرگ کردن نسترن گذاشتیم، اکنون نسترن ۱۳ ساله است.
هم چنان که، روابط مان بهتر می‌شد، خانواده مان گسترش پیدا کرد و اکنون چهار فرزند داریم؛ اکنون در خانه به تربیت فرزندانم مشغول هستم و زنده گی ام را دوست دارم، شهزاد هم از شغل خود راضی است.
بعد از این که، آخرین فرزندم به دنیا آمد، ناگهان متوجه شدیم که اوقات سختی را پیش رو داریم؛ شهزاد از کار اخراج شد و در یک کارخانه داروسازی مشغول به کار شد،‌ کاری سخت با حقوق ناچیز؛ بنابراین من هم مجبور شدم تا در یک شرکت ارتباطاتی مشغول شوم تا در آمدمان را افزایش بدهم، در این برهه زمانی بود که از لحاظ مالی در موقعیت بسیار بدی قرار داشتیم، بچه‌ها نمی‌توانستند در جشن تولد دوستان شان شرکت کنند، چون پولی برای خریدن هدیه نداشتیم و آن ها هم نمی‌توانستند بدون هدیه به جشن دوست شان بروند؛ اوضاع بد اقتصادی روی روابط ما هم تأثیر بدی گذاشت، اما هیچ چیز باعث نمی‌شد که شهزاد از رابطه زناشوییی اش دست بردارد.
شهزاد در روابط زناشویی یک ماجراجوی پرهیجان بود، همیشه دوست داشت موقعیت‌ها و روش‌های جدید را امتحان کند؛ من تسلیم شهزاد می‌شدم، چرا که بعد از آن اتفاقی که برایم افتاده بود خودم را گناه کار می‌دانستم و درخواست‌های شهزاد را رد نمی‌کردم؛ البته اگر درخواست‌های شهزاد را رد می‌کردم او به طرز دیوانه واری عصبانی می‌شد، بنابراین من سعی می‌کردم که آرامش را در خانه برقرار کنم و با او مخالفت نکنم.
بعضی اوقات با این که پول زیادی در خانه نداشتیم برای بچه‌ها کفش و لباس جدید می‌خریدم؛ هیچ وقت به شهزاد چیزی نمی‌گفتم، ولی او از طریق چک کردن حساب‌ها متوجه می‌شد و آن وقت بود که داد و فریاد می‌کرد؛ جالب این جاست که، بعد از دعوا از من تقاضای رابطه زناشویی داشت.
درخواست‌های غیرمنطقی و زیاده خواهانه رابطه زناشوییی شهزاد و عصبانیت‌هایش تبدیل به مشکلات بزرگ زنده گی ما شده اند؛ در مقابل فرزندانم چیزی بروز نمی‌دادم، اما در درونم از این زنده گی خسته شده بودم؛ آرزو می‌کردم که کاش می‌توانستم رابطه ام را با شهراد قطع کنم.
اما شهزاد چه می‌گوید؟
همسر من خیلی چیزها را از من پنهان می‌کند، در تمام این سال هایی که با هم زنده گی کردیم، همسر من هیچ وقت در مورد رابطه زناشویی با من صحبتی نکرده است؛ در حقیقت، او همیشه مشتاق به نظر می‌رسد؛ اگر مشتاق نبود، تقاضای مرا رد می‌کرد مگر نه؟ من فکر می‌کنم او باید خیلی هم از من متشکر باشد که من بعد از این همه سال هنوز هم او را به همان زیبایی و جذابیتی که روز اول مان دیدم می‌بینم.
خُب، یاسمن را سرزنش نمی‌کنم که احساساتش را با یک مشاور درمیان گذاشته است؛ اما همسر من کارهایی می‌کند که همه را از من پنهان می‌کند؛ من از این رفتار او دیوانه می‌شوم؛ برای مثال، صورت حساب و کارت‌های بانک را از من پنهان می‌کند، می‌خواهد که من متوجه خرج کردن‌های او نشوم؛ برخی اوقات برای بچه‌ها و خانه بی رویه خرج می‌کند، در طول پنج سال گذشته، پول زیادی صرف هزینه‌های بی مورد کرده است؛ حتا یک بار از خواهرش قرض کرد تا یک صورت حساب را بپردازد و هیچ وقت آن پول را به خواهرش نپرداخت؛ زمانی که من متوجه این موضوع شدم، خیلی عصبانی شدم؛ او عادات بد دیگری هم دارد؛ او خیلی فراموش کار است، علاوه بر این هیچ محدودیتی برای بچه‌ها تعیین نمی‌کند و مرا هم از این کار منع می‌کند.
من همسرم را دوست دارم، همیشه شخصیت و رفتار او را ستایش می‌کنم؛ اما جدا از روابط زناشویی مان ،‌من از زنده گی زناشویی ام راضی نیستم.
درست است که من از همان ابتدا در رابطه زناشویی مان پیش قدم بودم، اما بگذارید توضیح بدهم: من هیچ وقت او را به این کار مجبور نکردم؛ درست است که می‌خواستم او به تقاضای من جواب مثبت بدهد، اما اگر او درخواست مرا رد می‌کرد برای من قابل قبول بود. درست است که من آدمی هستم که در رابطه زناشویی زیاده طلبم اما دیو نیستم.
شهزاد ادامه می‌دهد:
زمانی که من و یاسمن ازدواج کردیم، کارمند شرکت حقوقی پدرم بودم، ۱۲ ساعت در روز کار می‌کردم و در کلاس‌های مدیریتی شرکت می‌کردم، می‌دانستم که ازدواج در این زمان برای ما کار آسانی نبود؛ یاسمن ناراحت بود که من زمان زیادی را در خانه نمی‌گذرانم، اما من این کارها را برای او و زنده گی مان انجام می‌دادم.
زمانی که پدرم فوت کرد، برادر بزرگترم به خاطر اختلافی که در مورد روش‌ها ی مدیریتی او با هم داشتیم مرا اخراج کرد؛ بلافاصله یک کار در یک شرکت دارویی پیدا کردم، اما درآمد من تقریباً نصف آن زمانی شده بود که در حرفه خانواده گی ام مشغول بکار بودم؛ آن دوران یکی از سخت ترین مراحل زندگی ام بود.
اوضاع در خانه به مراتب بدتر بود؛ من به یاسمن اعتماد نداشتم و دفترچه بانک را چک می‌کردم، حالا پسر دوم مان هم مثل مادرش پنهان کاری می‌کند؛ از مادرش درخواست کرده بود که یک جفت کفش اسکیت گران قیمت برایش بخرد و او را در کلاس های اسکیت ثبت نام کند و یاسمن بر خلاف این که می‌دانست ما در موقعیت مالی مناسبی نیستیم این را کار را کرد؛ زمانی که متوجه این موضوع شدم به شدت عصبانی شدم و با او دعوا کردم.
می دانم که از نظر رابطه زناشویی زیاده خواهم، اما اخیراً به یک پزشک مراجعه کردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم، توصیه‌های او کمک زیادی به من کرد و او بود که به من و یاسمن توصیه کرد تا به یک مشاور مراجعه کنیم؛ شاید ما در روابط مان دچار اشتباه شده ایم و امیدوارم مشاور بتواند به ما کمک کند تا بتوانیم مشکلات مان را حل کنیم.
مشاور چه می‌گوید؟
تعادل قدرت!
درگیری برای تصاحب قدرت بین زوج‌های جوان بسیار مرسوم است؛ مشکل شهزاد و یاسمن شاید در ظاهر مشکل ارتباط زناشوییی باشد، اما در حقیقت، آن ها بین شخصیت متجاوز و منفعل خود درگیر هستند.
شهزاد آمرانه نیازهایش را از یاسمن مطالبه می‌کند، به جای این که با یک روش آرام تر این کار را انجام دهد. یاسمن در برابر شوهرش مخالفتی نمی‌کرد؛ این رفتارها یک چرخه ناتمام بود: هر چه شهزاد بیش تر از یاسمن تقاضا می‌کرد، بیش تر یاسمن در سکوت کینه او را به دل می‌گرفت، با این حال، من اعتقاد دارم که، اگر از همان اول سهم خود را از مشکلات شان می‌پذیرفتند، رفتار ناخوش آیندشان با یک دیگر تغییر پیدا می‌کرد.
ابتدا، این زوج باید رابطه زناشویی شان را اصلاح می‌کردند؛ اگر این زوج نخواهند ببینند که چه گونه رفتارشان باعث به وجود آمدن واکنش منفی دیگری می‌شود، رابطه شان زودتر از درون پوسیده و خراب می‌شود.
در قدم بعدی، ما نقش خانواده دو طرف را در شکل گیری شخصیت این دو نفر بررسی کردیم؛ شهزاد فرزند یک خانواده بسیار موفق و سخت گیر بود و شهزاد با این ذهنیت رشد کرد که طبق انتظارات خانواده اش زنده گی کند و مسیر شغلی آن ها را دنبال کند؛ برای این که ناامیدی شغلی خود را فراموش کند، در خانه پرخاشگر و ستیزه جو شد و حتا نمی‌دانست که در طلب رابطه زناشویی از همسرش بیش از حد متوقع است؛ بعد از این که شهزاد این موضوع را متوجه شد، بسیار شرمنده شد و قول داد که بیش تر به احساسات همسرش توجه کند.یاسمن مانند پدرش فردی سربزیر و متواضع بود، اما مانند مادرش راه‌های نادرست بسیاری را امتحان می‌کرد؛ در وهله اول، یاسمن قبول نمی‌کرد که شخصیتی انفعالی دارد، اما بعد از چند جلسه این واقعیت را پذیرفت و متوجه شد که با خرج کردن‌های بیهوده نباید شوهرش را در فشار مالی می‌گذاشت. یاسمن تصمیم گرفت که از این پس در روابط زناشویی خودش پیش قدم بشود؛ من به یاسمن گفتم، تو فکر می‌کردی شهزاد از تو فقط به عنوان همسری برای ارضای نیازهای جسمی اش می‌بیند در صورتی که تو هم همان رفتار را با شهزاد داشتی و او را به چشم بانک پولی نگاه می‌کردی.
مشاور ادامه می‌دهد:
شهزاد نیاز داشت که نیازهای جسمی اش را کنترل کند و مهارت‌های ارتباطی اش را بهبود ببخشد، به جای این که زنش را به خاطر خرج‌های پی در پی سرزنش کند، سعی کند که زنش را تشویق کند تا با هم دیگر در مورد خرج کردن و برنامه ریزی مالی اقدام کنند.
بر خلاف درگیری شدیدی که این زوج با یک دیگر داشتند،به آن ها توصیه کردم که در مقابل فرزندان شان با یک دیگر بحث و جدل نکنند؛ خیلی مهم است که پدر و مادر در مورد روش‌های تربیتی و آموزشی با یک دیگر موافق به نظر برسند.
یاسمن سعی می‌کرد از این به بعد شهزاد را در مورد کارهایی که بچه‌ها می‌کنند مطلع کند؛ برای حل مشکل به شهزاد پیشنهاد کردم که به پسرش توضیح بدهد که کلاس اسکیت برای ما هزینه زیادی دارد و اگر تو نخواهی به طور مرتب سر کلاس‌هایت حاضر شوی در قبال هر جلسه ای که غیبت می‌کنی به ما ضرر می‌زنی؛ شهزاد این توضیحات را به پسرش داد و او نیز دیگر هیچ اصراری برای شرکت در کلاس‌های اسکیت نکرد.
به تدریج اشتیاق رابطه زناشوییی شهزاد نیز کاهش پیدا کرد و یاسمن نیز از این موضوع آرامش بیشتری به دست آورده بود؛ بعد از چند ماه ، یاسمن در جلسه ای به من گفت” تازه گی‌ها به نیازهای شهزاد جواب مثبت نمی دهم، مگر این که واقعاً دلم بخواهد و حوصله اش را داشته باشم و این باعث شده رابطه زناشویی مان کم تر از قبل شود و اکنون به جایی رسیده ایم که اغلب من در آغاز رابطه زناشویی پیش قدم می‌شوم”.
علامت خوب دیگر این بود که، یاسمن دست از خرج کردن‌های بیهوه برداشته بود؛ شهزاد می‌گوید:” هنوز هم من صورت حساب‌ها و شارژ ساختمان را می‌پردازم. اما دیگر روی خرج و مخارج کنترلی ندارم و این واقعاً اوضاع را برای من و زنم آسان تر کرده است.
در نهایت، یاسمن و شهزاد دوباره احساس کردند که عاشق یک دیگر شده اند؛ انگار که تازه ازدواج کرده اند و خانواده تشکیل داده اند؛ به آن ها توصیه کردم که، مرتب با یک دیگر بیرون بروند، اکنون شهزاد و یاسمن دو بار در ماه با هم دیگر بیرون می‌روند و این کار به بهبود رابطه شان کمک زیادی کرده است.
اکنون یاسمن و شهزاد بعد از دو سال که از جلسات مشاوره شان می‌گذرد آماده اند که به تنهایی به جنگ با مشکلات شان بروند، البته هنوز هم شهزاد را به طور جداگانه ملاقات می‌کنم تا بتواند مشکلات کاری اش را نیز حل کند.
هر دو نفر آن ها در زمینه بهبود رابطه شان پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده اند و آن قدر با هم صمیمی هستند که حتا قبل از ازدواج شان نیز رابطه ای به این خوبی نداشته اندپ؛ سال بعد، می‌خواهند جشن پانزدهمین سالگرد ازدواج شان را برگزار کنند؛ یاسمن می‌گوید: تغییراتی که در شهزاد صورت گرفته را بسیار دوست دارم و اکون نیز در مورد خودم احساس بهتری دارم؛ نسبت به آینده مان بسیار خوش بین هستم و می‌دانم که آماده تغییرات بزرگی در زنده گی مان هستیم.
پایان/ بهار ۱۳۹۵
فرستنده؛ یک روان شناس ایرانی.