گروپ سکسی گپ

چرا زن و شوهر افغان از هم خسته می شوند؟!!!

چرا زن و شوهر افغان از هم خسته می شوند؟!!! سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! چون، به هم دیگر دروغ می گویند. چون، همه دیگر را فریب می دهند. چون، به هم دیگر شک می کنند. چون، به هم دیگر خیانت می کنند. چون، خیلی تنبل هستند. چون، از هر نگاه قانع […]

مرد باغیرت افغان این کارها را می کند!!!

  مرد باغیرت افغان این کارها را می کند!!! سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! اول؛ زن خود را دوست می داشته باشد. دوم؛ زحمت کش می باشد و پول پیدا می کند. سوم؛ زن خود را نمی گذارد که از سه تا طفل زیاد تولد کند. چهارم؛ مهربان، خنده رو، شاد، بامنطق، […]

دخترها و پسرهای افغان بدانید!!!

دخترها و پسرهای افغان بدانید!!! سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! شما بیش از حد به فکر زیبایی تان نباشید، چون شما نمی توانید که چهره تان را تغییر بدهید، همین که شما خوش لباس و هم کمی با آرایش هستید برای تان بس است و شما باید به صحت تان زیاد توجه […]

یک نکته مهم به مردان افغان، چه گونه آب منی تان را سالم کنید؟؟؟

یک نکته مهم به مردان افغان، چه گونه آب منی تان را سالم کنید؟؟؟ سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! چه چیزها آب منی را زیاد می کند؟؟؟ چه چیزها آب منی را سفید و غلیظ می کند؟؟؟ اگر این پُست را تا پایان بخوانید به آن سه سوال بالا می رسید. آیا می […]

زن و شوهر افغان بدانند!!!

زن و شوهر افغان بدانند!!! سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! زن و شوهر بدن های جدا دارند اما باید ایشان خودشان را یک بدن فکر کنند، دو بدن و یک روح، پس شما باید همین قدر که خودتان را دوست دارید همسرتان را نیز دوست داشته باشید و گپ زدن تان با […]

دلایل بسیار احمقانه حرام بودن نوروز در برنامه آماج شبکه 1 افغانستان

دروغ گفتن به زن و شوهر چه می کند؟!!!

دروغ گفتن به زن و شوهر چه می کند؟!!! سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! آیا می دانید که، کوچک ترین دروغ در بین زن و شوهر زنده گی زناشویی تان را خراب می کند؟ پس برای این که زنده گی زناشویی تان پُر از شک نشود و مشکلات خیلی بزرگ را سبب […]

مشکلات با زبان و با فکر حل می شود!!!

مشکلات با زبان و با فکر حل می شود!!! زبان گفتاری برای حل مشکلات زنده گی کشف شده است، پس بسیار جالب است که برخی مردها به جای استفاده از زبان از زورشان استفاده می کنند و زنان نازک اندام و فرشته مانند شان را را لت و کوب می کند و از خشونت کار […]

زنده گی را درک کنید!!!

زنده گی را درک کنید!!! آیا تا حال متوجه شده اید که همه عمر گذشته ی تان در حالت انتظار کشیدن به مصرف رسیده است؟ یعنی، شما منتظر یک همسر خوب بودید، منتطر یک وظیفه خود بودید، منتظر یک خانه و موتر خوب بودید و منتظر فرزندان با هوش بودید اما تا حال به هیچ […]

مردان نابلد در سکس افغان بخوانند

مردان نابلد در سکس افغان بخوانند. سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان! آیا می دانید که، طفلی که در شکم مادرش شکل می گیرد جنسیت آن یعنی دختر بودن و یا پسر بودن آن طفل را اسپرم مرد تعیین می کند، اگر بهتر بگویم دختر بودن و پسر بودن طفل در شکم مادر […]  • تگها