نامزدها، لطفاً بخوانید!!!

نامزدها، لطفاً بخوانید!!!
سکسی گپ، مجله ی سکسی در افغانستان!
اگر در یک خانواده تعداد فرزندان بیش تر باشد آن ها بیش تر بدبخت زنده گی می کنند، چون پدر و مادر به همه نیازهای آن فرزندان رسیده نمی توانند که در نتیجه همه آن ها غیر نُرمال بزرگ می شود و جامعه فاسد می شود.
در جامعه کنون ما هر خانواده باید از دو تا فرزند بیش تر نداشته باشد، همین دو فرزند را درست پرورش و آمورش دادن آن خیلی انرژی می خواهد.
اگر از انسان های مجرم و بدبخت جامعه ما پرسیده شود که، عامل بدبختی شما در چه است؟ تا نود در صد آن ها پاسخ می دهند که ما در خانواده ی بزرگ شده ایم که پُر تعداد بود و پدر و مادر ما به همه نیازهای جسمی و روحی ما رسیده نتواستند.
پس، شما به جای ده تا فرزند ناقص و ناتکمیل، دو تا فرزند تکمیل، صحتمند و کام یاب داشته باشید.
و من از شما خواهش می کنم که، پیش از عروسی درباره راه های جلوگیری از حامله شدن را با دُکتُر متخصص بدانید، چون زنده گی تان خیلی لذت بخش به پایان می رسد.
زنده باد انتخاب عقلانی.

چند روش لذت بخش جنسی برای افغان ها!!!

آموزش لذت بخش ترین روشهای رابطه جنسی همسران
آموزش لذت بخش ترین روشهای رابطه جنسی همسران

چند روش لذت بخش جنسی برای افغان ها!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!

می خواهیم کمی به اصل قضیه آمیزش جنسی یا جماع بپردازیم، برای بررسی این موضوع استراتژی خاصی را دنبال می کنیم، به این صورت که درچند مطلب آینده آمیزش مقدماتی رو مطرح می کنیم و سپس آمیزش متوسط و بعد از آن آمیزش پیشرفته.

آمیزش مقدماتی از همان جایی شروع می شود که عمده کارها، غریزی انجام می شود و هرچه آمیزش رو پیشرفته تر بیان می کنیم، اعمال ما هم علمی تر می شود که قطعاً لذت آن برای طرفین آمیزش بیش تر می شود.
بر اساس کتبی که آمیزش را به صورت علم بررسی می کنند، ما بیست و پنج مُدل آمیزش جنسی داریم که زن و مرد قادر به انجام آن هاهستند.
نکته جالب این جاست که آن چه ما در فیلم های اصطلاحاً سوپر می بینیم حد اکثر ۵ یا ۶ مُدل یا روش را انجام می دهند، که بعضی از آن ها هم چندش آور است که از هیچ زن یا مرد معمولی نمی شود انتظار داشت که آن کارها را انجام بدهند.
به هر حال هر چه که در توانم باشد و عمری باقی باشد سعی می کنم که همه ۱۰ مورد را اینجا مطرح کنم.

آمیزش نوع اول:

این ساده ترین نوع آمیزش که همه برا ی اولین بار آن را انجام می دهند بدین صورت که زن در زیر قرار می گیرد و پاهای خود رو به اندازه ایی که احساس راحتی کند باز می کند و مرد در میان پاهای زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می دهد.
توضیح این که عمل دخول عملی را می گویند که آلت مرد در مهبل زن وارد می شود.
در این حالت پیشنهاد می شود که هر از چند گاهی مرد تمام بدن خود را با بدن زن تماس بدهد، ولی در این میان توجه به توانایی جسمی زن هم داشته باشد که باعث فشار و تنگی نفس زن نشود و چنانچه مرد دو دست خود را به صورت ستون درطرفین سینه زن روی زمین قرار دهد که وزن بدن را تحمل کند، نتیجه بهتری عاید می شود چرا که زن آزادی عمل و امکان تحرک بیشتری دارد و البته حس لامسه زن هم به دلیل تماس قسمت های بالای قسمت زنانه گی با بدن مرد تحریک می شود.
البته بوسیدن فراموش نشود که بهترین کار جانبی در این نوع آمیزش، بوسیدن زن است.
زن هم می تواند با نشان دادن علاقه به بوسیده شدن و کمک به حرکات بالا و پایین مرد و کشیدن نفس های عمیق و با احساس مرد را تحریک کند.
میزان لذت جنسی در این وضعیت ۷۰ به ۳۰ به نفع مرد می باشد.

آمیزش نوع دوم:

به این نوع آمیزش، پهلو به پهلو می گویند، به این صورت که هم مرد و هم زن به پهلو خوابیده و عمل دخول را انجام می دهند؛ البته می شود نوع اول را به این نوع پیوند زد، یعنی به همان صورت که مرد روی زن قرار گرفته به پهلو بخوابند؛ در مورد نحوه قرار گرفتن دست و پاها، باید آن را به عهده خانم گذاشت تا آن طوری که راحت است را انتخاب کند، ولی من به این صورت پیشنهاد می کنم:
فرض را بر این می گذاریم که مرد به پهلوی چپ می خوابد
مرد کاملاً در میان پاهای زن قرار می گیرد و زن پای چپ خود رو به پشت مرد می برد، در این حالت مرد می تواند با دست راستش که آزاد است، باسن زن را نوازش کند که به تحریک
زن هم مؤثر است، برای این که وزن بدن مرد پای دیگر زن را آزار ندهد آن باید سنگینی وزنش را روی دست چپش بیندازد و آن را حایل بدنش بکند و البته می تواند دستش را از پشت
گردن زن عبور بدهد و پهلو و پشت و در صورت امکان قسمت هایی از سینه زن را نوازش بدهد؛ به هرحال بوسیدن را فراموش نکنید؛ در این حالت از آن جایی که اکثر نقاط بدن مرد و زن با هم در تماس هستند لذت بیشتری عاید طرفین می شود و نظر به این که زن متحمل فشاری نمی شود و آزادی عمل مناسبی دارد میزان لذت جنسی ۵۰ به ۵۰ به نفع دو طرف می باشد.

آمیزش نوع سوم:

دراین نوع آمیزش، بدن مرد و زن کمترین تماس را با هم دارند یعنی تقریباً حس لامسه لذتی نمی برد.
این روش رو معمولاً برای ایجاد تنوع یا رفع خسته گی بدنی در حین س..ک..س پیشنهاد می کنند؛ در این نوع آمیزش زانوها و کف دستان زن روی زمین قرار می گیرد و دست ها به صورت ستون شده و وزن بدن روی دست ها و زانوها تقسیم می شود؛ مرد در پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می دهد، این روش چنانچه روی تخت انجام می شود بهتر است که زن در لبه های تخت قرار گیرد و مرد به صورت ایستاده دخول را انجام دهد، تا امکان تحرک بیشتری داشته باشد؛ برای این که زن لذت بیشتری ببرد پیشنهاد می شود که مرد در حین آمیزش با یک دست قسمت های بالایی مهبل را به آرامی ماساژ دهد؛ میزان لذت جنسی در این وضعیت ۶۰ به ۴۰ به نفع مرد می باشد.

آمیزش نوع چهارم:

این روش، روشی می باشد که خانم ها از آن استقبال بیشتری می کنند؛ در این روش مرد دراز کشیده و زن طوری روی آلت مرد می نشیند که عمل دخول انجام شود بدن زن نسبت به مرد زاویه ۹۰ درجه می گیرد، در این نوع آمیزش خانم ها آزادی عمل بیشتری دارند و عمل حرکت آلت در مهبل را در کنترُل خود دارند از طرفی چون زاویه مناسبی دارند این احساس را دارند که همه آلت مرد به طور کامل داخل مهبل جای گرفته است؛ ولی این روش اگر به دلیل هیجانات حاصل از آمیزش به آرامی انجام نشود و زن تمام وزن خود را روی بدن مرد متمرکز کند، باعث پاره شدن مویرگ های موجود در قسمت های پایینی آلت و مثانه می شود که در دراز مدت برای مرد مشکل ساز می شود.
در این روش نیز، مرد می تواند برای ایجاد لذت بیش تر در خانم، سینه ها و قسمت های بالای مهبل را به آرامی ماساژ دهد؛ لذت جنسی در این روش ۶۰ به ۴۰به سود خانم می باشد.

آمیزش نوع پنجم:

این نوع آمیزش را پهلو به پهلو از پشت می گویند، در این روش زن به پهلو دراز کشیده و مرد نیز پشت آن دراز کشیده و عمل دخول را انجام می دهد، در این روش قسمت های پشت زن شامل پشت و کمر، باسن و قسمت هایی از پشت پا با بدن مرد تماس دارد و تحریک می شوند، مرد در موارد تکمیلی روش، باید گردن و لاله گوش زن را ببوسد یا بلیسد، ولی در مورد لاله گوش معمولاً استفاده از دندان پیشنهاد می شود و اصطلاحاً باید آن را گاز گاز کرد؛ البته به دور از خشونت؛ با دست آزاد هم ماساژ سینه خانم کارساز می باشد و البته زن نیز با دست آزاد خود می بایست باسن و ران مرد را نوازش کند
میزان لذت جنسی در این روش ۵۰ به ۵۰ به سود طرفین می باشد.

آمیزش نوع ششم:

آمیزش جنسی ششم؛ ویژه دوران بارداری: این روش را می شود به نوعی ادامه روش چهارم دانست که آن مضراتی که برای مرد در روش چهارم گفته شد در این روش منتفی شده است.
نحوه عمل به این صورت می باشد که زن روی مرد قرار می گیرد بر عکس روش اول، پس از این که زن آلت مرد را به داخل مهبل هدایت کرد روی مرد دراز می کشد و عمل رفت و آمد آلت داخل مهبل را انجام می دهد؛ در این روش از آن جایی که مرد امکان تحرک کمتری دارد وظیفه زن سنگین تر می باشد و باید با بوسیدن مرد و ماساژ سینه، مرد را تحریک نماید، این روش چون کل عمل جنسی در اختیار و کنترُل خانم می باشد بیش تر مورد استقبال خانم ها قرار می گیرد خصوصاً اگر در اوج آماده گی جنسی باشند؛ در این روش مرد برای این که خانم لذت بیشتری برد می تواند با دست هر دو سینه زن را ماساژ بدهد و یا در مواقعی که سینه های زن به صورتش نزدیک است، نوک سینه ها ر مک بزند که، برا ی خانم ها بسیار لذت بخش می باشد.
میزان لذت جنسی در این روش ۸۰ به ۲۰ به نفع خانم ها می باشد.
آمیزش جنسی پنجم؛ ویژه دوران بارداری:
عمل جنسی را نباید به خاطر بارداری خانم تعطیل کرد و فقط هر چی که طفل در داخل رحم بزرگ تر می شه باید احتیاط بیشتری کرد که نه آن در شکم مادر دچار مخاطره شود و نه این که مادرآسیب ببیند؛ در این جا چهار روش را مطرح می کنم که بیش تر برای زمان نزدیک به پایان دوران بارداری استفاده می شود؛ چرا که قبل از آن شما می توانید با خیال راحت س..ک..س معمول خودتان را داشته باشید؛ فقط حواس تان باشد که خانم را مجدد باردار نکنید.

آمیزش نوع هفتم:

این روش، روشی مابین روش چهارم و ششم است که قبلاً مطرح شده ولی چرا؟
در روش چهارم داشتیم که زن به طور عمود را آلت مرد می نشیند و آلت را به داخل مهبل هدایت می کند و از مضرات آن این بود که با تمرکز وزن زن در اطراف آلت مرد باعث پاره شدن مویرگ های اطراف آلت مرد می شود.
حال که زن باردار می باشد و وزن بچه هم به وزن او اضافه شده این روش مخاطه آمیز تر می شود.
در روش ششم هم داشتیم که، پس از آن که زن روی مرد قرار گرفت و آلت را به داخل مهبل هدایت کرد روی مرد دراز کشیده و عمل جنسی را ادامه دهند با توجه به این که شکم زن برآمده می باشد و از طرفی سنگینی بدن روی طفل داخل شکم فشار وارد می کند این روش به این شکل نیز خطرناک است.
پس این دو روش را به طور ترکیبی استفاده می کنیم به این صورت که زن روی مرد قرار می گیرد و آلت را به داخل مهبل هدایت می کند و بدن را کمی به سمت جلو خم می کند که
با توجه به اضافه وزن درقسمت شکم به حال تعادل برسد و البته روی مرد هم نباید دراز بکشد.
این طوری نه به طفل فشار وارد می شود و نه به مرد

آمیزش نوع هشتم:

این روش شبیه روش سوم هست و برخلاف این که در حالت عادی آن را پیشنهاد نکرده بودم ولی در زمان بارداری روش مناسبی می باشد، به این صورت اجرا می شود که زن کف دست ها و زانوها را روی زمین قرار می دهد( درست مثل زمانی که کودکان با پدرهایشان اسب بازی می کنند) و مرد پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می دهد، ولی از آن جا که شکم زن سنگین شده کمی مشکل ساز می شود، پس چند تا بالش در زیر شکم خانم قرار دهید تا وزن خود را روی بالش بیندازد.

آمیزش نوع نُهم:

این روش کاملاً شبیه روش پنجم می باشد بدین صورت که مرد و زن به پهلو دراز می کشند و مرد در پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام میدهد.

آمیزش نوع دهم:

این روش هم مانند روش اول می باشد با کمی تفاوت، در روش اول داشتیم که زن زیر می خوابید و پاها را به مقداری که احساس راحتی کند باز می کرد و مرد میان پاهای زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می داد؛ در این روش هم زن دراز می کشد و پاها را کمی بالا می برد و مرد در کنار زن دراز می کشد به صورتی که بتواند پاهای خود را از زیر پاهای خانم عبور دهد و عمل دخول را انجام دهد در این حالت برای این که خانم احساس خسته گی در پاها را نداشته باشد بهتر است که آن ها را روی ران های مرد قرار دهد.
شاید شما که تجربه زنده گی مشترک را دارید و احتمالاً دارای فرزند هم هستید روش های دیگری رو نیز امتحان کرده باشید یا این که فکر می کنید روش های دیگری هم هست .
حق باشما می باشد ولی حواس تان باشد هر روشی که برای جماع کردن استفاده می کنید نباید به هیچ عنوان باعث فشار آمدن به شکم زن باردار شود و یا این که زن را مجبور به تحمل وزن شکم بکند.

اگر زن تان را دوست دارید، او را این گونه مالش کنید!!!

کون سکسی مادر مژده جمالزاده
gap3xy کون سکسی مادر مژده جمالزاده

اگر زن تان را دوست دارید، او را این گونه مالش کنید!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
ماساژ بدن نقش مهمی در تسهیل ارگاسم دارد و در این امر بسیار کمک کننده است.
۱- ماساژ پشت بدن زن!
برای شروع ماساژ و شُل کردن عضلات بدن زن، بهتر است ابتدا از پشت او شروع کنید؛ اول نوک انگشتان خود را به پوست او بکشید بعد ناحیه پشت را از بالا تا پایین به آرامی نوازش کنید، سپس به طور متناوب با حرکات کششی، لرزشی و دایره وار، آن را ماساژ دهید و گاهی می توانید گوشت بدن او را درست مثل خمیر با دست تان بگیرید و آرام فشار دهید، شما می توانید که کمر او را خیلی مالش کنید و پله های کونش را آهسته آهسته مالش کنید، بعد از آن پایین رفته پشت ران هایش را بمالید، اگر با روغن مخصوص این کارها را بکنید.
۲- ماساژ جلوی بدن زن!
سعی کنید ناحیه مثانه و رحم را فشار دهید، در این هنگام بهتر است زن ماهیچه های کف لگن خود را مانند حالت متوقف کردن ادرار، سفت و سخت کند و شما باید شکم او را دایره وار بمالید و سینه هایش را خیلی با آرام بمالید و از نوک سینه هایش گرفته آن را کمی فشار بدهید و هر پایش را گرفته و تمام قسمت هایش را مالش کنید به ویژه بیخ ران ها را زیاد بمالید؛ در همین زمان است که بدن زن تان داغ می آید، ضربان قلبش زیاد می شود و تُند تُند نفس می کشد و با چشمان خُمارآلود به شما نگاه می کند.
۳- ماساژ واژن (کوس)!
لب های واژن را با انگشتان تان از هم جدا کرده و آن ها را تک تک به آرامی با دو انگشت بمالید و بالا نگه داشته و آن ها را مقابل کلیتوریس قرار دهید؛ می توانید دست خود را فشار دهید یا این که بلرزانید طوری که دو انگشت شما با دیواره واژن و شست شما با کلیتوریس تماس داشته باشد.
انگشتان تان را روی لب های واژن قرار دهید، حالا دست خود را به آرامی به سمت پایین فشار داده و یک حرکت چرخشی به آن بدهیدو با حرکت دست حدود ۱۰ دایره فرضی بکشید، سپس کف دست خود را بلند کرده و با انگشت چند ضربه ملایم به لب های واژن بزنید؛ چند ثانیه مکث نموده و دوباره همین حرکت را برای چند بار انجام دهید و گاهی به چشمان زن تان نگاه کنید و یک لب خند را برایش تحفه بدهید.
شما می توانید گردن رحم را در قسمت پشتی و فوقانی واژن به صورت یک بافت گنبدی شکل با شکافی در وسط آن (مانند چانه) لمس نمایی و با احتیاط بافت اطراف آن را تحریک کنید. عده ای از خانم ها از این کار لذت زیادی برده و از شما می خواهند این کار را برای شان تکرار کنید.
هرگز انگشت خود را به صورت خشک و خشن روی آن نکشید؛ ابتدا که اندام تناسلی زن را لمس می کنید، کلیتوریس را فقط به نرمی فشار دهید.
برای کاهش درد ناشی از اصطکاک می توانید کلیتوریس را با لب های واژن گرفته و با آن تحریک کنید .
از او بخواهید تا دست شما را گرفته و با دست شما خودش را تحریک و استمنأ کند و بعد از آن خودتان به تحریک این قسمت ها بپردازید.
آن را با انگشت شست و اشاره خود بگیرید و ضمن فشار به آهسته گی بکشید؛ این عمل را چندین بار پشت سرهم انجام دهید.
عانه را به نرمی نوازش کنید؛ به تدریج که زن لگن خود را بالا می برد، این منطقه را بیش تر ماساژ دهید؛ بعد از مدتی می توانید انگشت خود را به سمت لب های واژن ببرید و به کمک یک ماده مناسب آن ها را لیز و لشم نموده یکی یکی با دست بگیرید؛ محل اتصال لب بیرونی واژن به بدن را با دو انگشت گرفته از پایین به سمت بالا بکشید؛ نظیر همین عمل را با لب های دیگر هم چند بار انجام دهید.
به آرامی انگشت خود را وارد واژن کنید؛ چند لحظه ثابت نگه داشته سپس آن را وارد و خارج کنید، اگر لازم شد می توانید از انگشت دیگرتان هم استفاده کنید.
انگشت شست را وارد واژن کرده کف دست خود را دور کلیتوریس بچرخانید و ضمن آن با سایر انگشتان، استخوان لگن را فشار دهید؛ به این ترتیب شما می توانید سقف واژن (نقطه جی داخلی) و مثانه (نقطه جی خارجی) را مدام تحریک نمایید.
انگشت بزرگ تان را داخل واژن بشکل دایره وار بچرخانید و در محل ساعت ۱۲ کمی مکث کنید؛ بعد از مدتی ورودی واژن را با انگشت غلغلک یعنی قت قتک بدهید، انجام این عمل زن را بشدت حشری و یا شهوتی می کند و اگر در این زمان به چشمانش ببینید نشه می شده باشد و حالا انگشت خود را بین لب های داخلی و خارجی واژن برده از پایین تا بالا به سمت کلیتوریس (زبانک کوس) بچرخانید؛ در این جا و بعد از انجام همه این کارها او دیگر منتظر ورود آلت شماست و خودش خواهش می کند که بس است که مرا آتش زدی و مطمئناً که از بلاگی تان لذت زیادی خواهد بُرد!.
البته مرد خیلی با آرامی و با حوصله این کارها را بکند و هیچ شرمی به خود راه ندهد و برای این که این کارها خنده دار هم باشد لب های کوس زن تان را با لب سرین و یا رژ لب سرخ یا گلابی رنگ کنید، چون خیلی زیبا می شود.
زنده گی بسیار زیباست، اگر بدانید.
از هر لحظه ی زنده گی تان کیف کنید. از همسرتان کیف کنید، از ورزش، از کودک، از رنگ ها، از مهمان ها، از دوستان، از فیس بوک، از کُمپیوتر، از خواب، از فکاهی، از زمستان، از تابستان، از آسمان ابری، از آسمان کبود، از ستاره ها، از ماه، از کتاب ها، از گذشته و آینده، از حمام، از گُل، از خار، از دشمن، از غذاها، از گریه ها، از خنده ها، از غم ها، از بوسه، از آغوش و خلاصه هر چیزی که را در اطراف تان می بینید و از هر چیزی را که لمس می کنید کیف کنید، دنیا دو روز است، تشویش نکنید که در پیری پشیمان می شوید.

چه گونه یک دختر افغان را به خود جذب کرد؟!!!

چه گونه یک دختر افغان را به خود جذب کرد؟!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
این پُست را پسرها و مردها با دقت بخوانند.
برای این که یک دختر عاشق تان شود این کارها را کنید.
یکم- زیبایی های بدنی و اخلاقی دختر را تعریف کنید.
دوم- یک پسر باید همیشه پاک، تمیز، خوش لباس، شیک و مُد روز باشد.
سوم- یک پسر باید به چیزهای نشه آور نباید معتاد باشد، چون دختران از این گونه پسرها نفرت دارند، حتا سگرت نیز نکشید.
چهارم- یک پسر باید خوب باسواد باشد و خیلی کتاب های ادبی خوانده باشد تا با سخنان جادویی دل دختر را شکار کند.
پنجم- یک پسر باید باوفا باشد، فریب کار نباشد، خیانت پیشه نباشد و حتا کوچک ترین دروغ را به دختر نگوید، چون اگر شما دروغ بگویید و آن ها بدانند شما اعتماد خود را از دست می دهید، حتا به شوخی نیز دورغ نگویید.
ششم- یک پسر نباید لُچک و پرزه گو باشد.
هفتم- یک پسر باید شاد رو، خنده رو، با لب خند و کمی شوخ باشد.
هشتم- پسر باید همیشه به صورت دختر ببیند نه به سینه ها و کون او.
نُهم- یک پسر باید ارزش پول را بداند و خیلی پُر زحمت باشد و پول پیدا کند و ارزش پول را نیز به دختر بفهماند.
دهم- پسر نباید وعده خلاف باشد، اول چیزی را برایش وعده ندهد و اگر داد آن را عملی کنی، در غیر آن از شما دل زده می شود.
یازدهم- دخترها دوست دارند که همه چیز را خودشان اقرار کنند پس، پسر باید به دقت به گپ های دختر گوش کند.
دوازدهم- دخترها از پسرهای قوی خوش شان می آید، پس سخت ورزش کنید و بدن تان را تبارز دهید.
سیزدهم- دخترها دوست ندارند که در برابرشان از کدام دختر دیگری تعریف کنید، پس متوجه زبان تان باشید.
چهاردهم- هیچ گاه عیب های بدنی دختر را به رخش نکشید.
پانزدهم- دخترها، پسرهای پاک دل و خوش قلب را می پرستند، پس کوشش کنید که پاک دل باشید.
شانزدهم- به ذوق ها، به شوق ها، به سلیقه ها و به رنگ های دل خواه دختر احترام داشته باشید.
بیستم- پسر باید همیشه باادب، خوش بو و بااحترام باشد.
بیست و یکم- به خانواده دختر باید احترام داشته باشید.
بیست و دوم- دخترها چادری آبی (برقه) را دوست ندارند و شما باید طرف دار حجابی که رنگ سیاه دارد و به شکل اسلامی است باشید.
بیست و سوم- بیش تر از سه فرزند از او نخواهید.
بیست و چهارم- با احساس باشید و احساس های او را نیز درک کنید.
بیست و پنجم- درباره بدنش خیلی معلومات داشته باشید و نیازهای روحی و جسمی او را بدانید و در برابرش پُر عاطفه باشید.
با همین ۲۵ جمله شما به راحتی دل یک دختر را به دست آورده می توانید.

پسرها و مردان پرزه گو افغان، این را بخوانند!!!

پسرها و مردان پرزه گو افغان، این را بخوانند!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
آیا می دانید که، در برخی کشورها زنان و دختران در شهر با یک نیکر و یک سینه بند بیرون می شوند؟ و حتا آن ها در ساحل های دریاها خودشان را مکمل برهنه می کنند؛ با این حالت یک مرد پیدا نمی شود که به آن ها پرزه بگوید و آن ها را آزاری زبانی کند.
در حالی که در کشور ما زنان و دختران مکمل با حجاب از خانه بیرون می شوند اما بازهم برخی مردان و پسران بی فرهنگ آن ها آزار می دهند و به آن ها خیلی پرزه های زشت را می گویند و حتا این ها از همان مردان کشورهای کفری نیز چیزی یاد نمی گیرند و خودشان نمی دانند که خیلی کار زشت را مرتکب می شوند و اگر در شهر کابُل یک دختر و یا یک زن به شهر برود برخی مردان هستند که سر تا پای او را نگاه می کنند، گویا این که در تمام عمرشان کدام زنی را ندیده اند و خیلی نادیده زن هستند.
مرد باید غرور و غیرت داشته باشد و مردی که این گونه کارها را می کند بداند که هیچ غیرت و غرور ندارد و واقعاً جای شرم و افسوس است.
رهبران ما برای ما فرهنگ نساختند بیایید که خود ما به فرهنگ سازی شروع کنیم و هیچ زن و دختری را پرزه نگوییم چون با این کار شما نمی دانید که شخصیت مردانه گی تان زیر سوال می رود و شما را مانند انسان های وحشی تصور می کنند؛ جای شرم نیست که کافرها فرهنگ دارند اما نداریم؟؟؟ یعنی ما باید گاهی برخی چیزها را از کافرها هم یاد بگیریم.

سکسی گپ چرا ساخته شده است؟!!!

این صفحه چرا ساخته شده است؟!!!
یکم- این صفحه؛ یک مشاور جنسی خوب شماست.
دوم- این صفحه؛ مردم را به هنر زناشویی خوب تشویق می کند.
سوم- این صفحه؛ شما را کمک می کند تا جریان سکس کردن را طولانی کنید و از آن کیف کنید.
چهارم- این صفحه؛ مردم را به زنده گی خوب تشویق می کند.
پنجم- این صفحه؛ مردم را رو به فرهنگ کتاب خوانی می آورد.
ششم- این صفحه؛ به جای چت سکسی کار می کند.
هفتم- این صفحه؛ مردم را دعوت می کند تا از سکس کردن بیش تر لذت ببرند.
هشتم- این صفحه؛ به مردم هُشدار می دهد که فقط با همسرشان سکس کنند.
نُهم- این صفحه؛ برای مجردان خیلی مفید است.
دهم- این صفحه؛ برای کسانی که نامزد هستند خیلی یار خوب است.
یازدهم- این صفحه؛ به شما هنر زنده گی سکسی را یاد می دهد.
دوازدهم- این صفحه؛ شما را از رازهای پنهان زناشویی آگاه می کند، آن رازهای که بزرگان آن ها را پنهان می کنند.
سیزدهم- این صفحه؛ شما را کمک می کند تا به آن سوالات تان برسید که از شرم از کسی پرسیده نمی توانید.
چهاردهم- این صفحه؛ به زن و مرد کمک می کند تا زنده گی عاطفی و عشقی داشته باشند.
پانزدهم- این صفحه؛ معلومات جنسی شما را بالا می برد.
شانزدهم- این صفحه؛ راه بهتر سکس کردن را به شما می آوزاند.
هفدهم- این صفحه؛ به شما هنر زنده گی کردن را یاد می دهد.
هیجدهم- این صفحه؛ به انسان های نو بالغ خیلی کمک می کند.
نُزدهم- این صفحه؛ شما را از داستان های جالب، پندآمیز و تکان دهنده آگاه می کند و در پایان هر داستان یک درس به شما می دهد.
بیستم- این صفحه؛ شما را از واژه ها و از جمله های سکسی لذت بخش آگاه می کند تا شما تشویق شوید و این صفحه را بخوانید.
بیستُ یکم- این صفحه؛ شما را کمک می کند تا از همسرتان نهایت لذت را ببرید.
بیستُ دوم- این صفحه؛ شهوت شما را بیدار می کند، چون شهوت بهترین حس بدن است.
بیستُ سوم- این صفحه؛ از واژه های ثقیل جنسی خودداری می کند و به جای از واژه های عامیانه را استفاده می کند.
بیستُ چهارم- این صفحه؛ شما را از برخی فرهنگ های مردم کشور ما آگاه می کند.
بیستُ پنجم- این صفحه؛ شما را به زنده گی آینده امیدوار و خوش می کند.
سپاسمندم

غریزه شهوت افغان ها

غریزه شهوت بزرگ ترین غریزه در بدن است اما با تأسف که خانواده ها به این موضوع فکر نمی کنند و با هزینه و خرج بالای عروسی بسیاری از پسرها و دخترها سال ها از این حس و از این غریزه محروم می شوند، که در نتیجه رو به خودارضایی می آوردند که تا بیست سال عمر شان کم می شود، یعنی جلق و خودارضایی خیلی زیاد عمر انسان ها را کم می کند؛ چون انرژی انسان بیهوده به مصرف می رسد و خیلی به انسان فشار روحی و جسمی وارد می کند.
کاش مصارف عروسی در کشور ما خیلی کم می بود، در حالی که کشور ما فقیرترین کشور دنیاست اما بلندترین مصارف عروسی را در جهان دارند.
آیا می دانید که، کسی که شبکه فیس بوک را ساخته است نزدیک به پنجاه میلیارد دالر سرمایه دارد و در روز عروسی اش کم تر از چهل دوستش را خبر کرده بود و برای مهمان ها فقط یک نوشابه خوب فرمایش داده بود.

آموزش روابط زناشویی به افغان ها!!!

لحظه ی داخل شدن کیر به کوس
لحظه ی داخل شدن کیر به کوسgap3xy

آموزش روابط زناشویی به افغان ها!!!
آموزش روابط زناشویی و چه گونه روابط زناشویی صمیمانه ای داشته باشیم؟
همه مي دانند كه روابط زناشویی حياتي ترين جزء همه ي ازدواج هاست.
پس اگر يكي يا هر دوي زوجين علاقه و رغبت خود را در روابط زناشویی از دست دادند چه مي شود؟ تحقيقات نشان داده است كه درصد انبوهی از چنین ازدواج هايی با شكست مواجه مي شود.
(بعد از مسايل مالی، مشکلات در روابط زناشویی دومين دليل براي طلاق شناخته شده است)
چه گونه می توان کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی به وجود آمده مجدداً گرم کنید؟ چ گونه می توان آقایان را در روابط زناشویی به اوج لذت جنسي رساند؟
در روابط زناشویی نقاط تحریک پذیر آقایان کجاست؟ چ گونه باید با شوهرتان برخورد رفتاری موثر جنسی داشته باشید؟
هدف از ثبت و درج اين مطلب ايجاد روابط صميمانه با زوج و استحکام روابط زناشویی بین زن و شوهر و کانون خانواده است.
رابطه جنسی نقش بسیار مهمی در ازدواج دارد، ولي با اين حال زوج های زيادی بدون توجه عميق به به روابط زناشویی زنده گي مي كنند.
در اين بحث از ديدگاه مرد و زن نحوه صحيح روابط زناشویی را بررسي مي کنيم.
نااميد نشويد، راه هاي زيادي براي جلوگيري از آن وجود دارد، در اين جا سه راه براي جان بخشيدن دوباره به زنده گی جنسی و روابط زناشویی برای شما فراهم آمده است.
پس اگر مي خواهید کانون خانواده تان راحفظ کنید، مراحل زیر را دنبال كنيد.
اول؛ به خودتان متكي باشيد!
فرقي نمي كند كه همسرتان چقدر دوستتان داشته باشد و بخواهد در روابط زناشویی ارضأتان كند؛ تحريكات و شور جنسي او به هيچ وجه شبيه به شما نيست، به همين دليل غير منطقي است اگر انتظار داشته باشيد هر زمان شما تحريك شديد در اختيارتان باشد؛ بايد ياد بگيريد كه چطور گهگاه نيازهايتان را كنترُل كنيد، احتمالاً تصور خواهيد كرد كه عادلانه نيست و مطمئناً عصباني خواهيد شد.
البته باید كه زوج ها تا آن جا كه مي توانند در زنده گی جنسی و روابط زناشویی خود با همسرشان انرژي لازم را صرف کنند، اما با اين حال باز هم ممكن است زمان هايي وجود داشته باشد كه شما آماده گي رابطه ي جنسي را داشته باشيد در حالي كه همسرتان ندارد؛ اين مسئله اي كاملاً نُرمال و طبيعی در روابط زناشویی است و بايد آن را بپذيريد؛ هرچه تلاش همسرتان براي فهميدن شما و نيازهايتان بايد بيشتر شود، تلاش شما نيز در درك اين تفاوت ها بايد افزايش يابد.
قسمتي از اين درك و پذيرفتن با اتكاي گاه و بيگاه شما به خودتان براي ارضاي ميل جنسي تان نشان داده مي شود؛ اگر اطمينان داشته باشيد كه همسرتان واقعاً دوست تان دارد و به شما توجه مي كند، انجام اين كار با راحتي بيشتري صورت خواهد گرفت.
دوم؛ تنوع، مزه ي زنده گي است!
احتمالاً زنده گي جنسي شما دچار يك نواختي شده است، حتا مهيج ترين فرد در روابط زناشویی هم اگر رابطه جنسي برايش تكرار مكررات شود، از آن دلزده خواهد شد؛ اگر اين مورد را در روابط زناشویی خودتان با همسرتان هم مشاهده مي كنيد، پس وقتش رسيده كه كمي تنوع وارد اين رابطه كنيد؛ براي جلوگيري از يك نواختي جنسي، بايد كمي خلاق باشيد؛ یعنی این کارها را بکنید.
* مكاني جديد انتخاب كنيد؛ هميشه يک گوشه خاص براي معاشقه جنسي خود انتخاب نکنيد.
* لباس های زبر مناسب و جدید بخرید.
* عطر خوش بو استفاده کنيد.
* حتما مسائل بهداشتي و نظافتي را رعايت کنيد؛ مانند آرايش و زدودن موهاي زائد بسيار مهم است و نشانه اهميت دادن به شريک زنده گي خود مي باشد .
*معمول است که مرد در روابط زناشویی پيش قدم مي شود؛ بد نيست براي تنوع زن نيز گاهي پيش قدم شود.
*در روابط زناشویی رفتار تحريک آميز داشته باشيد؛ عشوه و ناز زنانه جنسي قبل از نزديکي سبب تحريک شديد مرد مي شود.
*در روابط زناشویی با آرامش و مهرباني با او رفتار کنيد؛ خشن و عجول نباشيد، سعي کنيد با کلام، نگاه، حرکات و رفتار خود به آرامي همسرتان را تحريک کنيد، بگذاريد او نشانه هاي عشق و محبت را در شما ببيند و به آرامي به او نزديک شويد.
*در روابط زناشویی بوسه قديمی ترین نقطه شناخته شده براي تحريک است؛ که شامل بوسيدن لب ها، صورت، لاله گوش، گردن و يا هر قسمتي از بدن همسر باشد که پيدا کردن نقطه هاي حساس تر مدتي طول مي کشد و به نسبت بلوغ و فهم جنسي مرد و زن نقاط مربوطه شناخته مي شود.
* گفتارهاي عاشقانه؛ در روابط زناشویی تحريک فقط به نوع فيزيکي محدود نمي شود و نوع رواني نيز دارد که بايد به صورت هم زمان استفاده شود صحبت هاي عاشقانه که هنگام رسیدن زن و شوهر به هم رد و بدل مي شود بسيار پر اهميت است.
* لمس و نوازش با حوصله؛ سطح داخلي ران ( مرد و زن ) و لب هاي فرج ( زن ) ، بيضه و نواحي اطراف آن (مرد)، گرفتن و فشردن کمر ( زن و مرد )، کليتوريس زن که تحريک و نوازش آن حکم آلت مرد را دارد.
پایان

زن زمستانی!!!

بدن سکسی سهیلا جان
gap3xy

فرستنده، بهزاد، ناشناس!!!
دختران و پسرانی که بیش از اندازه لاغر اندام هستند باید این داستان را بخوانند.
منظور از زن زمستانی یعنی، زنی که کمی چاق باشد و در زمستان زیر یک لحاف با شوهرش بخوابد و به بخاری و دیگر ابزار گرم کن نیاز نباشد چون، زن چاق بسیار زود زیر لحاف را گرم می کند و زمستان خیلی معتدل و خوب سپری می شود.
این داستان را تا پایانش بخوانید شاید از آن یک چیز مهم را یاد بگیرید و خودتان را نجات بدهید.
مهم نیست که خودم را برای تان معرفی کنم، فقط می خواهم بگویم که، من آدمی هستم که از نگاه روحی و روانی آرام هستم و از زنده گی ام خیلی لذت می برم؛ همین مطالعه کتاب های اجتماعی مرا این گونه آرام کرده است، به ویژه از نویسنده گانی که در رابطه به زنده گی بهتر در کتاب های روان شناسی شان مرا خیلی کمک کردند.
داستان از جای آغاز شد که من به سن و سالی رسیدم که باید عروسی می کردم و مادر و پدرم خواستند به من زن بگیرند و حتا بدون مشوره من رفتند دختر عمه ام را با من نامزد کردند، نام آن دختر شایسته است و از هر نگاه خوب است اما یک عیب داشت و آن خیلی لاغری او بود و در بدنش بسیار کم گوشت وجود داشت؛ اما من از زنان چاق خوشم می آمد و دوست داشتم که با یک دختری که نسبتاً چاق باشد عروسی کنم، اما سرنوشت مرا با شایسته لاغر اندام رو به رو کرد؛ البته من مشکل اقتصادی آن زمان داشتم و اگر پول دار می بودم با پولم می توانستم یک دختر به دلم را می گرفتم و عمه ام چون خواهر پدرم است و آن ها خیلی با پول بسیار کم عروسی ام را برگزار کردند.
زمانی که من بدن شایسته را در شب اول دیدم هیچ خوشم نیامد؛ چون انسان نباید به این اندازه لاغر باشد و این لاغری بیش از حدش مربوط به برخی بیماری روحی و جسمی او بود و زمانی که او را دیدم به سرعت دانستم که او ممکن به انواع بیماری های جسمی و روحی دچار باشد، گر چه که پیش از عروسی او را می دیدم اما فکر نمی کردم که دیدن بدن برهنه اش نیز این اندازه لاغر باشد.
شب اول گذشت در این شب خیلی باهم قصه کردیم و من تکلیف پرده بکارت را به شب دیگر گذاشتم، فردا که شد خیلی زیاد باهم قصه کردیم که در نتیجه موضوع سر لاغری او آمد و من بعد از چند سوال به سرعت پی بردم که او را بیماری روحی دچار لاغری شدید کرده است و شایسته برایم گفت که، من برای حل لاغری خود تا حال پیش چندین دُکتُر داخله رفته ام اما نتیجه نداد، یعنی مشکل شایسته بیماری جسمی نبود، بل که مشکل اصلی شایسته بیماری های روحی بود؛ تصادفاً یکی از دوستانم که در کوچه ما زنده گی می کند روان شناسی خوانده است، سرانجام من با شایسته لاغر اندام شب دوم را به پاره کردن پرده بکارتش گذراندیم اما من متوجه بودم که شایسته حامله نشود چون، با این بدن ضعیف که داشت ممکن در هنگام زایمان و ولادت نوزاد دچار مشکل شود و من تصمیم گرفتم که تا زمانی که موضوع لاغری بیش از حدش و بیماری های او حل نشود من او را حامله و باردار نمی کنم.
در نتیجه من با معلوماتی که از بیماری های روانی چون، استرس، اضطراب، تشویش، نگرانی و افسرده گی که داشتم پی بردم که شایسته نیز از این بیماری ها رنج می بَرَد، به ویژه از بیماری استرس؛ استرس یک نوع بیماری روحی است که انسان همیشه از درون به روح خود فشار می آورد و همیشه بی قرار و تشویشی است، استرس خیلی زیاد به بدن انسان زیاد می زند مانند، خواب را خراب می کند، اشتها را خراب می کند، تمرکز روحی را خراب می کند، انسان را به بیماری افسرده گی شدید دچار می کند، باعث وسواس می شود، به همه دستگاه بدن زیان بار است به ویژه دستگاه هاضمه را خیلی زیاد دچار اختلال می کند، مثلاً کسانی که استرس دارند دایم یا قبضیت یا یبوست دارند و یا اسهالات دایمی دارند که در نتیجه انسان را دچار زخم معده می کند و رنگ مدفوع گاهی سرخ و گاهی هم سیاه می باشد چون، با بودن زخم معده خون وارد روده ها می شود.
با داشتن خیلی از بیماری روحی که شایسته داشت که از همه ی آن بیماری؛ بیماری استرس او خیلی شدید بود و او را به زخم معده دچار کرده بود که باعث لاغری شدید او شده بود.من زمانی که به بیماری های شایسته پی بردم واقعاً دلم برایش سوخت و تصمیم گرفتم که حتماً باید او را نجات بدهم؛ بعد از گذشت ده روز از عروسی ما من او را به همان دوست روان شناسم نشان دادم و او نیز بعد از معاینه به سرعت به داشتن بیماری های زخم معده و استرس در بدن او پی بُرد و او برایش داروی مربوطه را داد، یعنی، تا نود در صد بیماری های هاضمه به ویژه زخم معده مربوط به استرس و فشار روحی می باشد و کسانی که به بیماری زخم معده دچار هستند اول باید خودشان را به یک روان شناس نشان بدهند تا به یک دُکتُر داخله، اگر روشن تر بگویم بسیاری از مشکلات معده مربوط به ناراحتی های روحی است و اگر انسان آرامش روحی داشته باشد به زخم دچار نمی شود و بعد از این که شایسته داروی ضد استرس را خورد تغییراتی در بدنش آمد که باعث حیرانی ام شد، یعنی، روز به روز، شادتر، خوش حال تر، چاق تر، اجتماعی تر، خنده رو تر، صحتمندتر می شد و خواب و خوراکش نیز به سرعت خوب تر می شد و رنگ جلدش روشن می شد، یعنی سابق کم خونی داشت و رنگش زرد دیده می شد و من او را پنج بار به نزد دُکتُر روان شناس بُردم و او کاملاً صحت مند شد و باور کنید که پیش از عروسی وزنش ۴۷ کیلوگرام بود اما، بعد از گذشت پنج ماه وزنش تا ۶۵ کیلوگرام افزایش یافت، یعنی، وزنش حدوداً بیست کیلوگرام افزایش یافت و دُکتُر برایم گفت که برای این که او دوباره به این بیماری های جسمی و روحی دچار نشود باید که تو کوشش کنی که استرس و تشویش او را کنترُل کنی و برای این که او دوباره افسرده نشود باید به تفریح او توجه نشان بدهی و همیشه برای بالا بردن اعتماد به نفسش باید او را خواندن و نوشتن را یاد بدهی تا کتاب ای هنر زنده گی کردن را بخواند.
دوستان باور کنید که، از عروسی ام هشت ماه می گذرد و تغییراتی که در بدن شایسته در این هشت ماه آمده مرا حیران کرده است و اکنون زمستان است و من بدن چاقش را در زیر لحاف در بغلم می گیرم که به سرعت درجه حرارت زیر لحاف مانند بخاری بالا می رود و خیلی گرم می شود و من به آن آروزی دیرینه ام که با یک زن چاق در زیر لحاف باشم رسیدم.
پایان/ بهار ۱۳۹۶
دلیل اتفاق داستان؛ لاغری بیش از اندازه را با دُکتُران روان شناس درمان کنید.

معلومات جالب درباره بیضه ها!!!

جای ای وطن دار ما در قندهار است یا خوست؟
gap3xy جای ای وطن دار ما در قندهار است یا خوست؟

لطفاً بخوانید که خیلی جالب است!!!
این معلومات را هم پسران و هم دختران بخوانند، چون خیلی معلوماتی است.
بیضه یک واژه عربی است که معنای تخم را می دهد، اما در زبان فارسی به بیضه خایه می گویند.
دوستان عزیز، آیا می توجه شده اید که همه بخش های بدن در داخل بدن جا گرفته اند، مانند گرده ها، قلب، شش، جگر و غیره اما چرا خایه ها بیرون از بدن قرار گرفته و آن هم در زیر بلاگی آویزان هستند؟
در این باره می خواهم کمی معلومات برای تان بدهم.
هم چنان چرا چشمان، گوش ها، گرده ها و خایه ها دو تایی می باشند؟
اولین دلیلی که چرا این چیزها دو تایی هستند این است که، ممکن یکی از آن ها از کار کردن بیفتد و دیگرش کار را ادامه بدهد، چند دلیل دیگر علمی نیز وجود دارد که گفتن آن ها بحث را دراز می کند.
بر می گردیم سر سوال اولی که چرا خایه ها بیرون از بدن به شکل آویزان قرار دارند؟
چون درجه حرارت خایه ها نسبت به بدن کم است و برای این که گرمی او را اذیت نکند و به فعالیتش خلل وارد نکند خایه ها در بیرون از بدن جا گرفتند و زمانی که هوا خیلی گرم شود خایه ها بیش تر خودشان را آویزان می کنند تا با تکان خوردن هوای سرد را دریافت کنند و زمانی که هوا خیلی سرد شود خایه ها دوباره خودشان را به بدن می چسبانند تا هوای معتدل را از بدن دریافت کنند.
کار خایه ها چه می باشد؟
خایه ها بزرگ ترین کارخانه تولید اسپرم هستند و اسپرم چیزی است که باعث باردار شدند زنان می شود؛ یعنی خایه ها اسپرم تولید می کنند و آن را در جای مخصوص ذخیره می شود و زمانی که مرد با زنش سکس می کند آن اسپرم ها از بدن مرد داخل بدن زن پاشیده می شود؛ پس بزرگ ترین دلیل مردانه گی برای مردها بودن خایه ها است، یعنی اگر مردی که خایه نداشته باشد در جمله مردها به شمار نمی رود و برخی ها کیر را دلیل مرد بودن می دانند در حالی که اشتباه می کنند و اگر کدام مرد خایه نداشته باشد کیرش هیچ گاه بیدار نمی شود و هیچ گاه با کدام زن سکس نمی تواند که به همین دلیل در زمان های گذشته خایه های برخی مردها را می کشیدند و آن ها را در حرم سرای پادشاه برای پیش برد کارها زنان پادشاه به کار مشغول می کردند، یعنی آن ها توان سکس کردن را با زنان نداشتند و این مردها به نام (خواجه) یاد می کردند و یاد می شوند، اما در فارسی افغانستان این گونه مردها را به نام ایزک یاد می کنند؛ هم چنان خایه ها هُرمون های جنسی را در بدن مرد تولید می کند که باعث خصوصت های مردانه گی می شود، مانند مو رویدن در بدن مردان، یعنی همین خایه ها هستند که در بدن مردها مو را رشد می دهند، یعنی هورمونی را تولید که که باعث مو در بدن مردان می شود و هرگاه خایه را از بدن مردها بیرون شوند مردها به سرعت موهای بدن شان را از دست می دهند حتا ریش و بروت شان نیز می ریزد و مردهای که در بدن شان مو زیاد دارند دلیل زیاد بودن هورمون های مردانه در بدن شان است.
هم چنان خایه ها برای فعالیت های شان خیلی انرژی بدن مردها را به مصرف می رسانند و زمانی که خایه های مردی را ببُرند آن مرد خیلی به سرعت وزن می گیرد، چون انرژی در بدنش ذخیره می شود و به همین دلیل برخی دهقان ها خایه های گاوها و گوسفندان شان را می بُرند تا آن ها پُر انرژی و چاق شوند، اما خایه های خر را به خاطری می بُرند که خرها بسیار شهوت ران هستند و اگر یک خر نر کدام خر ماده را ببیند تا که غم آن خر ماده را نخورد رهایش نمی کند.
یک سوال دیگر؛ چرا زمانی که خایه ها ضربه می بینند انسان خیلی درد شدید را حس می کند؟
به خاطری که بزرگ ترین کارخانه بدن مردها خایه ها هستند و در آن جا خیلی رگ های عصبی وجود دارد.
پس؛ باید برای همه مردها بگویم که اگر خایه های شما از بین بروند شما ایزک می شوید و خیلی متوجه خایه های تان باشید؛ خایه تان هستند که شما مرد هستید و اگر خایه های شما خراب شود نه مرد هستید و نه زن، بل که خُنثا و یا ایزک هستید که به درد هیچ کاری نمی خورید.
چه چیز باعث خرابی و نابودی خایه ها می شود؟
بزرگترین دشمن خایه ها جلق زدن و خودارضایی است و آن هم در زمان نوجوانی؛ یعنی اگر پسرها در زمانی که تازه بالغ می شوند و جلق بزنند باعث می شود که خایه های شان به شدت زیان ببیند و حتا ممکن در آینده زن خویش را حامله نتوانند و هم چنان جلق زدن خایه ها را کوچک و خُرد می کند؛ پس پدرها درباره زیان های جلق زدن باید به پسرهای شان هُشدار بدهند.
یک مشوره به زنان و دختران؛ اگر کدام مرد به شما زورگویی کرد و یا می خواستند که شما را اذیت کنند و به آبروی تان بازی کنند، شما با یک لگد خیلی محکم به خایه های شان بزنید تا که از درد شدید بی هوش شوند و یا می توانید خایه های شان را با دست تان محکم گرفته و او را مجبور به تسلیم کنید، یعنی زمانی که خایه های یک مرد فشرده شود از درد شدید هر کاری که از او بخواهید می کند، حتا اگر از او خواسته شود که کافر شو کار می شود.
اگر کسی که خایه دارد او مرد واقیعی می باشد و به ناموس کسی تجاوز نمی کند و کسی که در بین ران هایش دو تا خایه آویزان دارد او خوب می داند که من مرد هستم و هیچ گاه به زنان و دختران ظلم و ستم نمی کنم و اگر این کار را کرد باید بداند که حتا زورشان از زور زنان نیز پایین تر است، یعنی ایزک است، چون مردی که به زنان ظلم می کند زورش به مردان دیگر نمی رسد و او از زنان انتقام می گیرد؛ پس غیرت مردان مربوط به خایه های شان است، اگر مردی که خایه داشت غیرت دارد و به ناموس کسی نمی بیند و اگر خایه او کم ظرفیت بود به ناموس مردم چشم می دوزد.
پس، مردان بی ناموس و بی غیرت و آن های که به زنان و دختران ستم و ظلم می کنند باید بدانند که از نگاه خایه خیلی ضعیف می باشند.
هم چنان همین خایه هستند که در بدن مردان وجدان را می سازد و اگر کدام مرد بی ناموس و بی غیرت و بی وجدان را دیدید بدون معاینه کردن خایه هایش به سرعت بدانید که از نگاه خایه کم ظرفیت است و خایه های ناسالم دارد.
اگر متوجه شده باشید مردان نسبت به زنان خشن هستند و همین خایه ها هستند که مردان را خشن می سازند.
یک چیز بسیار جالب و خنده دار را نیز درباره خایه ها بخوانید که، هرگاه هوا گرم باشد خایه ها خودشان را آویزان می کنند، یعنی کشال می شوند و اگر زمانی که خایه ها آویزان باشد در زمان سکس کردن اگر بهتر بگویم در زمان زدن و کندن خایه ها به شدت تکان می خورند که خیلی لذت بخش می باشد و این موضوع را مردان متهل خوب می دانند، چون آن ها در تابستان نیز سکس کرده اند.
اما دلم برای زنان و دختران می سوزد، چون آن ها خایه ندارند و از جمله موجودات بی خایه به شمار می روند اما زنان در بالای ران های شان خیلی یک چیز گران بها را دارند که همه الماس ها و طلاهای دنیا یک جا شوند یک تا بلاگی زنان را خریده نمی توانند.
فکر کنم همین قدر معلومات درباره خایه بس است؛ چون خیلی خایه خایه گفتم.
در پایان باز هم نام خایه را می گیرم که، شما خایه های تان را دوست داشته باشید چون، آن ها خیلی نازنین هستند.
هر کس که این موضوع را درست درک کرده باشد سر از همین اکنون خودش را تغییر می دهد و مانند مردان با غیرت زنده گی می کند.
تشکر از همه ی تان که خایه های قندول را شناختید.
این پُست علمی را کوشش کردم با شوخی برای تان بنویسم، یعنی هم یک چیز را یاد بگیرید و هم خنده کنید و خوش باشید.
دنیا دو روز است فقط لذت ببرید و خوش باشید و خیلی خنده کنید.
خایه دارها و بی خایه ها کُمنت دادن از یادتان نرود، اما از یاد خایه کشال ها که هیچ گاه نرود.
پایان