گروپ سکسی گپ

از تحفه های دین اسلام به مردان و رواج چند زنی در افغانستان

یک بانو در پروان پس از آن‎که همسرش زن دیگر گرفت خودکشی کرد هرچند مقام های محلی، خودکشی این بانو را تأیید می کنند، اما در بارۀ انگیزۀ اصلی این کار، چیزی نمی گویند. مقام‎های محلی در ولایت پروان تأیید می‎کنند که یک بانو در این ولایت، دست به خود کشی زده است. فرهاد هاشمی، […]

به ایتو اشخاص کاندوم/پوقانه کمک کنید!

تبلیغات روحانیون از انار پستان های بهشت!

 در این ویدیو شما یک ملای مسلمان را در حال ثابت سازی خر بودنش میفامید! بنده به خاطر که ای ویدیو بسیار جاهای تبلیغاتی منفی زیات داشت قطع ساختم و ویدیو کامل نست. ای ویدیو خر بودن وطن داران را روشن میسازد.  

پیامبرای جدید در دیوانه خانه استن !

به دین نیز باید نه گفت  • تگها