‎پاره شدن كونم

gap3xy

مه يك لزبینم و چیزی غیر از لز ارضایم نمیکنه.داستانی که مگم برتان واقعیه فقط نام هاره تغير دادم سه سال پیش با یه دختر به نامه سمیرا اشنا شدم که حالت عادی نداشت.از چیزای خاص لذت میبرد.مه بره لز پيسه میگرفتم و چون سمیرا پيسه خوبی برم میداد روزایی که شهوتش بالا میزد کاملا در اختیارش بودم.باهام هماهنگ كده بود امروز برم خانشان.قبلش دوش گرفتم اماده شدم و رفتم خانشان.هردو اهل شراب بودیم.یکم شراب خوردیم و سمیرا داغ داغ شده بود.گفته بود که هرکاری انجام داد حق هیچ اعتراضی ندارم.سمیرا شروع كد به خوردن گردنم و گازهای ماكم از گردنم میگرفت.سینه هايمه فشار میداد و گاز میگرفت.منم داغ شده بودم.روی سینه هامو شکلات ریخت و لیس زد.هم اون لذت میبرد هم من.سمیرا عاشق کون كدن بود.فقط شورتم ده جانم بود.شورتمو دراورد شروع كد با کسم ور رفتن.يك دستش توی کسم بود يك دستش ده دهنم.تا مچ دستشو كده بود ده دهنم.کسم خيلي اب افتاده بود.داشتم ارضا میشدم که دستشو کشید بیرون و اجازه نداد ارضا شوم.سوراخ کونمو چرب كد شروع كد به کونم ور رفتن.روی شکم دراز کشیده بودم کونمو برش قمبل كده بودم.خودم با کسم بازی ميكدم و سمیرا هم با کونم.اول دو تا ناخنشه ده کونم تيله كد .تعداد ناخنايشه بیشتر كد.دستش تا مچ ده کونم بود.کونم داشت پاره ميشد دیگه تحمل نداشتم.دستشو کشید بیرون و كاسه ي روغن ره ده کونم خالی كد.باز تا مچ كد ده کونم و بیشتر فشار داد.داشت ارضا میشد و من داشتم از درد پاره ميشدم میمردم.گفت باید تا ارنج بروه ده کونم بعد دست برداره.درد امونمو بریده بود.اینقدر دستشو توی کونم فشار داد که تا ارنج رفت ده کونم.تا چند روز نميتانستم راه بروم ولی پيسه خوبی برم داد و کامل راضی بود ازم.بعد ها گفت لذتی که اون روز برده هیچ وقت تکرار نشده.امیدوارم خوشتان امده باشه

نوشته: ارزو

یک دیدگاه برای “‎پاره شدن كونم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =