اولین لز مه کته شیشه ی ادکلان

سلام  نام من مریم است خاطره ای که میخوام برایتان قصه کنم حقيقت دارد ۱شب قبل از شيرين خوري بچه خالم همه جمع بودیم خانه ی خالم. اسم دخترخالم نگاره خیلی مقبول نازه قد بلند باکون قلمبه استايل سکسی شب که شد من رفتم تواتاق خو نگار پیش از اون بخوابم اونم بخاطرمن امد روي زمين بخوابه اول خيلي غیبت کردیمو از اين و ان گفتیم درباره دوست بچه اش گفتو راجب سکس باهم حرف زدیمو مثلا شب بخیر گفتیم بعدش دستمو گرفت بادستای هم بازی میکردیم دستموبرد روی دل نازيش مه هم شروع كدم به مالوندن البته يك پانزده دقيقه طول کشید یواش یواش میمالیدمشو دستمو میبردم بالاتر گذاشتم رو سينه بندش شروع كدم ماساژ دادن انگار قاط انگشتام میخواست سينه هاشه لمس کنه همینجورکه ميماليدوم سرمو بردم جلوی صورتش لباشه لیس زدم زبونمومیکشیدم روي لباش شروع کردیم به لب خوردن همونجور سینه های هم ديگه را میمالیدیم مث اتیش شده بودیم تاپای همو دراوردیم دستمواز زير سينه بندش بردم داخل اوووف عجب سينه هاي باحالی داشت داغه داغ شده بودن چشاشوبسته بود حال میکرد سينه چپشوگرفتم تودستم فشارش میدادم پستون سمت راستیشومیلیسیدم نوکشواروم بادندونام دندان میگرفتم بد رقم حشري شده بودم جاااان عجب پستونایی بالاي سینشو تازیرگلونش لیس میزدمو ميخوردوم اونم پستونای منوچنگ میزد شروع کردم به لیسیدن شکمشو پستوناشومیمالیدم زبانمو دور نافش میچرخوندمو فشار میدادم تو صدای اه اه نالش در امده بودو تکون تکون میخورد شلوارشه دراوردم مدل‏69 دراز کشیديم روش او هم  شلوارمنو دراورد باکونو کس من بازی میکرد شرتشو بادندون باکمک دستام کشیدم پایین اوف عجب کسی صافه صاف و مقبولو تمیز شروع كدم  به لیس زدن بالای کسش اونم شرت مره ميكشيد لیس میزدمو راناشه میمالوندم پت کونشه گرفته بودمو چنگ میزدم جااااان اخ عجب کونی مث ژله بود همینجور زبونمو میبردوم وسط کسش او و و وم زبون میزدم روچوچولش اونم وسط کس مره میخورد حسابی تکون میخوردیم چوچولشو کردم تودهنمو شروع کردم به چت كدن او و و وم اوو وم زبونمو میبردم روي غارش میچرخوندم ازاب کسش با انگشت میمالیدم روي غار کونش اروم اروم دور میدادم جااااان جاااان اونم کونشودور میداد ناخونمه اروم فشار میدادم توسوراخ کونش اه ه ه ه کونشو بازو بسته میشد انگار انگشتمو میمکید بلند شدم رفتم رو میز توالت ۱شیشه ادكلن عطر قطرش ۳سانت بود طولش ۱۵یا ۱۷بود برداشتمش اوردم اونم هیچی نگفت برش گفتم ۴دستوپا بشه اروم روي شیشه رو دور میدادم با دو ناخنم یکم کونشوباز كدم بعد شیشه رو فشار دادم تو يك اخ بلند گفت کم کم شیشه رو فشارش میدادم داخل اونم اروم شده بود کونشوعقب جلو ميكد یواش یواش شیشه رو داخل كونش میکردم تا اخر رفت ۱دفه کشیدم بیرون ۱دفه هم کردم تو مث کیر عقب جلو میکردم داخلش بعد كشيدمش بيرون رفتم روي سينش سينه هاشه ميكدم لای کسم رويش ليز ميخوردوم بعد گفتم به پالو بخواب خوابید پاشوبالا برد رفتم پایینش لنگامو باز كدم کسمو چسپاندوم به کسش پاهامون مث +شده بود تند تند کسموبه کسش ميمالوندوم اوف اوف چه مزه اي میده پاشو توبغلم گرفتم ابمون امد کسامون تره  تر شده بود بعدش افتادم روش یکم بوس بازی کردیم بادستمال هموتمیز کردیمولباس پوشیدیم رفتیم دستشویی بعدش هموبغل کردیم تاصب توبغل هم خوابیدم ولی صب روي ما نمیشد هم ديگه را نگاه کنیم امیدوارم خوشتان امده باشه اگه میشه نظربدین تشكر بوس باي‎:-*‎

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

داستان سکسی افغانی خاطره من از سکس با دختر عمو

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺯﻭﺭگایی ﻛﺮﺩﻥ ستاره جاﻥ ﺩﺧﺘﺮ کاکای ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﯿﺸﻪ کامران ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺳﻜﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ستاره ﺩﺧﺘﺮ کاکایش ﻣﯿﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺭزوی گاییدن ستاره ﺭا ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ کامران ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ستاره و ﻫﻤﯿﻦ قسم ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ او را ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻣﯿﺸﺪﻡ.
ستاره ﺭا ﺯﯾﺎﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻗﺪﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ. ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺷﻬﻮﺕ ﺁﻭﺭ ﻛﻤﺮﯼ ﺑﺎﺭﯾﻚ ﻭ کونی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ کلان.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻣﻦ همیشه ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ بتاﻧﻢ ﺑﺎ ستاره گپ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ دلش را به دست بیارم.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭا ﺑﺎ کامران ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﺗﺮ است ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ستاره ﺳﻜﺲ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ میتاﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺭا ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻦ ﻣﻨﻢ ﺑﻌﺪﺍ جبران میکنم. ﺩﯾﺪﻡ کامران ﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﺵ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ستاره ﺳﻜﺲ ﻛﻨﻢ.
کامران ﻫﻢ ﮔﻔﺖ درست است کوشش ﻣﯽﻛﻨﻢ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺭا ﻫﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ستاره ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻬﻮﺗﯽ است ﻭ ﺩﺭ ﺳﻜﺲ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻜﺲ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻬﻮﺗﯽ.
ﯾﻚ ﺭﻭﺯ کامران ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺩﺍ خاﻧﻪ ﺧﺎلی است ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍهد ستاره ﺭا ﺑﯿﺎﺭﻩ خانه ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ تو داخل خاﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﻡ تماﻡ ﺷﺪ ﺍﻭ ﺭا ﺭﺍﺿﯽ ﻣﻦ ﻛﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺳﻜﺲ ﻛﻨﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺸﺪ ﺧﻮﺩت را داخل ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ. ﺍﯾﻦ ﺭا ﻫﻢ ﺍﻇﺎﻓﻪ ﻛﻨﻢ کاکی کامران ﯾﻚ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ خاصیت است ﻭ ﺍﮔﻪ کامران پیش چشم های پدرﺵ ستاره را ﺭا بگایه ﺍﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮔﻪ. پدر ستاره ﻫﻢ ﻛﻪ 2 ﺗﺎ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺵ ﺑﭽﻪ ﻫﺎیش ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ ﺯن هایش است.
ﺑﻼﺧﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 4 ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻜﺲ ﺑﺎ ستاره آن ﺭﻭﺯ بیاد ماندنی ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﻦ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ستاره ﺑﯿﺎیه ﺑﻪ خاﻧﻪ کامران ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﺭا ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﯾﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﯾﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ بتاﻧﻢ آن ها ﺭا ﺑﺒﯿﻨﻢ. ﺷﺐ پیش از آن ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ حماﻡ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ به ستاره خلل شود. ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ چیز ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻬﯿﺎ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻚ ﺳﻜﺲ ﺩﺍﻍ ﻭ عاشقانه
ﺍﯾﻦ ﺭا ﻫﻢ ﺍﻇﺎﻓﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ من و کامران ﻗﺮﺹ ﺍﺭﯾﻜﺘﻮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﻛﺎﺭماﻥ ﺑﺎ ستاره تماﻡ نشود ﻭ خوب بگایمش.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 1 ﻭ ﻧﯿﻢ ساعت ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﺩﺭوازه حوله آمد ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺻﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ منتظر ﺷﺪﻡ ﺗﺎ کامران ستاره ﺭا ﺑﯿﺎﺭﻩ به همان ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ جور ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ.
ﺑﻠﻪ ستاره جاﻥ آﻣﺪ ﺑﺎ لباس ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﯾﻚ چادر ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﺮﺩ.
ﻫﻨﻮﺯ هیچ گپ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﯿﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﻠﻮﺍﺭم را پاره میکرد ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺗﺤﻤﻠﺶ. ستاره چادرش ﺭا ﺩﺭآﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ کامران گپ ﻣﯿﺰﺩ. در دلم ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ کامران فحش ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ ﻛﻪ ﺑﺒﯿﻦ نامرد ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ استم ﭼﻘﺪﺭ ﻃﻮلانی میکنه.
ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﺰﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭙﺮﻡ بغل ستاره ﻭ نفسش را بکشم ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻪ بان لُچ شود باز حسابش را میرسم.
ﺑﻼﺧﺮﻩ جناب کامران ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻪ ستاره ﻫﻢ ﻛﻪ معلوم ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﺷﻬﻮﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻠﻮ ﺧﻮﺩش را ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺗﺎ کامران ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻪ. کامران ﻫﻢ ﺭﻓﺖ کنارش ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻭ گپ ﺍﺯ عروسی ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻠﻪ جناب کامران ﺍین را ﺧﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺧﻮﺏ همرایش عشق ﻣﯽﻛﻨﻪ.
ﻧﻤﯽﺩاﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮتاﻥ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻩ آﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ نتاﻧﻪ ﻛﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺯﺟﺮ ﺁﻭﺭ است.
آنها ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻦ ﻛﻪ ﺩﯾﺪﻡ کامران ﺩست هایش را ﺩﺍﺭﻩ تکان میده ﻭ ﺩﺍﺭﻩ آرام آرام ﻣﯿﺒﺮﻩ بین ﭘﺎﯼ، ستاره، ستاره ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺖ آهسته آهسته به بغل کامران آرام میگیره، ﭘﺎهایش را ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻩ.
کامران ﺑﻪ ستاره ﮔﻔﺖ لُچ شود ﺍﻣﺎ ستاره ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ لباسم را ﺧﻮﺩﺕ در بیار کامران ﻫﻢ بدون وحشیگری لباس ستاره را ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ آﻥ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺗﻨﮓ ستاره ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻮنش را پاره میکرد. ﻭﺍﯼ حالا ﻛﻪ ﻓﻜﺮش را ﻣﯽﻛﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ چه قسمی ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺪﻥ زیبای ستاره ﻃﺎﻗﺖ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﻧﺮﻓﺘﻢ به جانش آﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﯿﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ را ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺧﻮﺩم را ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻢ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ آن ﺗﯽﺷﺮﺗﯽ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻦ ستاره ﺑﻮﺩ ﺭا ﻫﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ. ستاره یک ﺳﺖ سینه بند و شورت ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺏ کار ﻭﺍﺭﺩ است ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ کامران ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ عشق ﻛﺮﺩﻩ. کامران ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻭحشی ها ﺩﺍﺷﺖ لب و گرﺩﻥ ستاره ﺭا ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺁﺭاﻡ ﺁﺭاﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻛﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﻫﻢ باز میکرد ﻭ در ﯾﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زﺩﻥ ﺷﻠﻮﺍﺭﺵ را ﻫﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ماﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺷﻮﺭﺗﺶ.
ستاره ﻫﻢ دایم ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ کامران جاﻧﻢ ﺑﯿﺎ ﺑﺨﻮﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺯﻭﺩ شو. ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺑﺪنش ﻭ ﺳﯿﻨﻪ هایش را ﺑﺨﻮﺭﯼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﺬﺕ میبره، من هم دایم ﺩﺍﺷﺘﻢ صحنه ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ستاره ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻫﺎی بدنش حساس است ﺗﺎ زمان ﺳﻜﺲ همرایش بتاﻧﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺴﺨﯿﺮﺵ ﻛﻨﻢ. کامران ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ سینه بند ستاره ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ آﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﺮکسی را ﺷﻬﻮﺗﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ. همیشه ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺯﻭﺩتر ﻛﺎﺭ کامران تماﻡ شود ﺗﺎ بتاﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺳﻢ. کامران ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ستاره ﺭا ﺧﻮﺭﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺷﻮﺭﺕ ستاره آنرا ﺍﺯ پایش ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﯽ ستاره ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻛﻤﯽ کسم را ﺑﺨﻮﺭ کامران لوده ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻛﺲ ﻟﯿﺴﯽ ﺑﺪﺵ ﻣﯿﺎیه. ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﺲ ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﻢ. کامران ﺷﺮﺕ ﺧﻮﺩﺵ ﺭا ﻫﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻛﯿﺮش را ﺑﺮﺩ ﻧﺰﺩﯾﮓ ﺩﻫﻦ ستاره مرا ﺯﻭﺭ میداد ﺩﻫﻦ ستاره ﻛﯿﺮﯼ شود ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺎﺭﯼ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ستاره ﺍﺯ آﻧﭽﻪ ﻓﻜﺮش را ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ طوری برای کامران ﺳﺎﻙ ﻣﯿﺰﺩ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﯿﺮﻡ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ آﻥ ﺻﺤﻨﻪ عشقی ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﯿﺮ ﺑﯿﭽﺎﺭﻡ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻙ ﺯﺩﻥ ستاره کامران ستاره ﺭا ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﯾﺪﻡ کس ستاره را ﺍﻧﮕﺸﺖ میکنه نمیتاﻧﻢ ﺩستش را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻧﻤﯽ ﺩاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺴﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻟﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺥ جان ستاره جان ﺯﻥ استن ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺩ میزنه کامران بس است ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺒﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ نی ﺑﺎﺑﺎ کامران ﺩﺍﺷﺘﻪ با زبانچه ستاره ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﻜﺮﺩﻩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ آﻥ کامران ستاره ﺭا ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺮﻣﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﯿﺮش را خوب ﭼﺮﺏ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﻛﻮﻥ ستاره را، ﺣﺪﻭﺩ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ بین ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ستاره بازی کرد ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺩﯾﺪﻡ یک ﺑﺎلشت ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮ ﺷﻜﻢ ستاره ﺗﺎ ﻛﻮﻥ ستاره ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎیه. ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ ﺑﺮایم ﭼﻮﻥ ستاره ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﮔﺎییدﻩ نشود. ﺑﺎ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻥ ستاره ﻭ ﺯﻭﺭ ﺩﺍﺩﻥ کامران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﯿﺮ ستاره ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ کوﻥ ستاره ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ستاره ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ کامران بیرونش کن کامران ﺁﺭاﻡ ﺗﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ جام کرده ﺑﻮﺩﻡ. ﺍﻟﺒﺘﻪ کامران ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩ ﻭ آﺭاﻡ آﺭاﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭش را ﻣﯿﻜﺮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻡ ﻛﯿﺮ کامران داخل کون گوشتی ﻭ کلان ستاره ﺟﺎی ﮔﺮفت من هم ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ میتاﻧﻢ ستاره را کون کنم. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 3 ﯾﺎ 4 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ کامران ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺭﯾﺘﻢ منحصر به فرد ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ را ﻣﯿﻜﺮﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻛﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ستاره ﮔﻔﺘﻪ چه قسمی ﺍﻭرا بگایه ﻭ برای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ کامران ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻭ ستاره ﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﺮﺩ…
ﻫﺮﺩﻭی شاﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻦ هم ﻣﺘﻨﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 30 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺣﺎﻣﺪ افتاد ﺭﻭﯼ ستاره ﻭ ﺣﺘﯽ نفس ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ شود ستاره ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺯ کامران ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻠﻪ جناب شان 3 ﺑﺎﺭ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن گولی ﺍﺭﯾﻜﺘﻮ ﻛﯿﺮﺵ ﺍﺻﻼ ﻧﺨﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﺭﺿﺎ شود ﻭ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ. ﻛﯿﺮش را ﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﮔﺸﺎﺩ ﺷﺪﻩ ستاره ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ تشناب ستاره ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﯾﮕﻪ تکاﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﻫﻤﯿﻦ قسمی ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﻝ است.
برای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺁﺭامی بیرون آﻣﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭاﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ کامران، تشناب ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺳﺎختماﻥ ﺑﻮﺩ. برم ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ همرایش عشق ﻛﻦ ﺍﮔﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺮﺩ ﺑﺰﻭﺭ بگایش ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽتاﻧﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﻨﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﺮﺵ نماﻧﺪ من هم ﺑﺎ ﻛﯿﺮ راست ﻛﺮﺩه ام ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ آن ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎیم را ﺩﺭآﻭﺭﺩﻡ. ﺭﻓﺘﻢ پیش ستاره ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻏﺬﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ بین ﭘﺎیش ﻭ دان ﻛﻮنش را ﭘﺎﻙ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﯽ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ تکاﻥ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻣﻦ کامران ام. ﺯﯾﺎﺩ ﻋﺮﻕ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﺮﻕ کامران هم به بدنش ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ برای ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺍین قسمی همرایش عشق ﻛﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺪﻡ تکاﻥ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ طوری ﻛﻨﺎﺭﺵ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻚ ﻟﺤﻀﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻛﻮﻧﺶ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ یک ﺩﻓﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ کامران. من هم ﮔﻔﺘﻢ آرام ﻋﺰﯾﺰﻡ چی گپ است؟ ﮔﻔﺖ گمشو برو ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﯽ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟ﮔﻔﺘﻢ آﻣﺪﻡ همرایت عشق ﻛﻨﻢ ﮔﻔﺖ چپ ﺷﻮ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﻣﻦ ﻟﺨﺘﻢ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻩ خط را ﻓﻬﻤﯿﺪ دایم ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ کامران کامران. ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎس هایش را ﺗﻨﺶ ﻛﻨﻪ نماندم همه اش دو میزد ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺤﺶ نمیتانه ﻛﺎﺭﯼ ﻛﻨﻪ ﺯﺩ به راه ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ هایش ﺷﻬﻮﺗﻢ ﺭﻓﺖ ﺭﻭی 1000 برش ﮔﻔﺘﻢ یک عشق بازی ﻛﻮچک ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ باز ﻣﯿﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺍﺻﻼ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯽﻛﻨﻪ آرام آرام ﺭﻓﺘﻢ ﻛﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ جان را بکشه ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽتاﻧﺴﺖ من هم ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﯿﺮﻡ ایستاد شده بودم پیشش ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻓﻘﻂ بگایمش. آﺧﺮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺭا بخدا ایلایم بته ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ تاﻧﺴﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺷﻬﻮﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﯿﭽﯽ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻜﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺯﺩﻡ ﺯﯾﺮ ﭘﺎیش ﺗﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﻜﺮﺩ ﺍﻣﺎ کجاست ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻨﻮﺍ؟ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺑﻪ لب و ﮔﺮدنش دایم رویم را ﻛﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ نمیماند ﮔﻔﺘﻢ ستاره مرا ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻜﻦ مجبورم نکن ﺑﺰﻧﻤﺖ. دایم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﻮﺭا بخدا ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ ﻭ نمیماند. ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺘﺮساﻧﺪﻣﺶ یک سیلی ﻣﺤﻜﻢ ﺯﺩﻡ زیر ﮔﻮﺷﺶ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺭاﻡ شد ﻭ چیزی نمیگفت. حالا ﻛﻪ ﻓﻜﺮش را ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ ﺍﻣﺎ آﻥ زمان ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ را کنترل کرده نمیتانستم. ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺭاﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ من هم ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻟﯿﺴﺶ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﻭ ﺍﻭهم ﻓﻘﻂ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ پای هایش را باز ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻛﺎﻏﺬﯼ خوب کسش را پاک ﻛﺮﺩﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ طعم خوبی داشت و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ کوس ﻛﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻛﺮﺩﻧﺶ ﺑﻮﺩﻡ.
ﻭﻗﺘﯽ کسش را میخوردم میدانستم ﺯﯾﺎﺩ ﻟﺬﺕ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﺍیش را ﺩﺭآﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻩ ﻭ ﺍﻭﻩ ﻣﯽ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﯿﺪﻡ ﺭویش ﻭ ﺑﺎﺯ همرایش بازی کردم برش ﮔﻔﺘﻢ ﻛﺲ ﻛﺶ ناز نکن ﺑﯿﺎ یک عشقی ﻛﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻛﻪ حالا ﺑﺎ هم استیم ﺩست هایش را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭی ﻛﻤﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﺮﺩ، ﮔﻔﺘﻢ به ﻓﻜﺮ کامران استی؟ﺩﯾﺪﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﻛﺮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﻫﻢ فکرش را دور بنداز ﺩﯾﮕﻪ ﺑﯿﺎ عشق مان را ﺑﻜﻨﯿﻢ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ همرایش گپ ﺯﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺭاﻡ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ، ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺩست هایش ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﻪ ﺧﻮﺵ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ خوب ﺗﺤﺮﯾﻜﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯ ﺭﻓﺘﻢ طرف ﻛﺴﺶ خوب زبانچه اش را ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺏ ﻛﺲ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﻢ. آهسته آهسته ﺩﺍﺷﺖ کسش را ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ میفهماﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻡ من هم در حال ﺧﻮﺭﺩن بودم آﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺭﺩﻡ کسش را ﺗﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪ آبش را ﻣﺰه ﻣﺰﻩ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ آبش را ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ کامران ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﯼ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ بله ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻥ حالا ﺑﯿﺸﺘﺮ مزه اش داده.
همه اش ﻗﺮباﻥ و صدقه اش میشدم ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎ ﺳﺎﻙ ﺑﺰﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ. ﺍﻣﺎ ﺩاﻧﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﺎﺯ ﻣﯽﻛﻨﻪ ﻛﯿﺮم را ﮔﺮﻓﺘﻢ پیش ﺩﻫﻨﺶ ﺳﺮش را ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻣﺎ ﺩﯾﺪ ﻣﻦ مصمم استم ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻙ ﺯﺩﻥ. ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ گولی ای ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ اینقدر زود ﺁﺑﻢ ﻧﻤﯿﺎیه. ﺷﺎﯾﺪ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮایم ﺳﺎﻙ ﺯﺩ برش ﮔﻔﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ زمان گاییدنت شده بچرخ.
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﻮﻧﺶ ﮔﺸﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻮﻧﯽ گاییده بودش ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻛﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻓﻘﻂ یک ﺗﻮﻑ ﺯﺩم و کیرم را ﺩﻡ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻛﻮﻧﺶ ماندم ﺑﺎ یک تیلای آرام داخلش کردم ﻛﯿﺮﻡ ﺟﺎ ﺷﺪ داخل ﻛﻮﻧﺶ ﮔﻔﺘﻢ ستاره ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ جیغ بزﻧﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻜﺸﯽ ﺍﻭ گپی ﻧﺰﺩ. ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺥ ﻭ ﺍﻭﻑ ﻛﺮﺩﻥ باز ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺎﺭﯼ ﻛﻨﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ جیغ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺍباﻧﺪﻣﺶ ﺍﺯ پیش داخل ﻛﻮﻧﺶ کردم ﺍﻭﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ نمانه ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ برت لذت ﻣﯿﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ پیش و پس کردن و گاییدن ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺻﺪﺍیش را ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﺩ ﺁﯼ ﺁﯼ پاره ام کردی بی شرف بس است ﻭﺍﯼ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻡ هماﻥ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯿﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ایلا دادنی ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻛﯿﺮم را ﻛﺮﺩﻡ بین ﭘﺎهایش باز بین ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎیش ماندم ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻮﻧﺶ کردم 2 ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ آن 1 ﺳﺎﻋﺖ ستاره ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ تاﻧﺴﺖ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻩ و بعد ﻟﺒﺎسش را ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﻩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭه ام را ﺩﺍﺩﻡ برش ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ کامران ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ لوده استی ﺩﯾﮕﻪ نام مرا هم ﻧﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ کامران ﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺎﻭﺭﺩﻡ.
ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻮﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﻛﯿﺮ ماندی ﺟﺎی ﻛﯿﺮ ﻣﻦ ولا ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ.
3 ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪﺵ ستاره ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ لج کامران ﻣﯽ ﺧﻮﺍیم همرایت ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ این که ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻡ شوی ﻓﻘﻂ برای عشق ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﯿﺎیم ﭘﯿﺸﺖ. ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻋﺸﻘﺶ ﯾﻜﯽ ﺩیگه است ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭ هارا ﻧﻤﯽﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﺪﻩ برای ﻫﻤﯿﻦ مرا ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﻬﻮتش را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﻛﻨﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ستاره ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﺪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﻜﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪی مان ﻛﻪ ﺍﺯﺵ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮتان میمانم.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

داستان سکسی افغانی؛ چرا باید دوست دختر بگیریم؟

📜چرا باید دوس دختر بگیریم؟📜

دختر ها را ببینید! بیشترشان رنگ ناخن میزنن،انگشتهای لطیف و کشیده، دست هايشان را که لمس میکنی! وای چقدر نرمه، با این حال اگه دست خودتان گرم و مردانه و سخت باشه بیشتر از انگشتهای لطیف شان خوشتان میایه، اگر هم مثل دست های من لاغر و استخوانی باشه وقتی در کافه روبرویش هستی میتانی آرام انگشتت را بکشی روی انحنای دست هایش!
یا وقتی داری رانندگی میکنی و اعصابش آرام نیست، آرام بگویی گنجشک آمد و دو انگشتی بروی بروی بروی تا برسی روی زانوهایش!
پیشتر نباید بروی چون ممکن است حس بدی برش پیش بیایه!
دخترا بوی خوبی هم میدهند! برعکس اکثر مردا، حمام کردن و پاکی بدنشان سر جایش است!
اکثرا هم که موی بلند دارن و حتی اگه شامپو معمولی هم استفاده کنن بازهم موهای بلند قشنگ شان بوی خوب میده، از آرایش هم که پرسان نکو!
طعم لب سیرین و عطر پن کیک و رژگونه،حتی ریملی که بعد از گریه کردن از حماقت دوس پسر احمق شان زیر چشم های شان میریزه هم قشنگ و خاص است.
“لعنتی رنگ سیاه است !پاک هم نمیشه!”
بی اختیار میخنده و هنوز دستم را زیر چشمش میکشم که ریمله پاک شود!
ازم میخواهد آینه را دستم بگیرم و ثابت نگه دارم تا دوباره به قول من ری آرایش کنه!
کمی که خودش را پیدا میکنه یک لبخند مصنوعی میزنه و باهم برمیگردیم بین دوست هايمان، همه بحث مردکه سر این بود که چرا فلانی با تو صمیمی احوالپرسی کرد و غزل هم با توضیح نتانسته بود قانعش کنه که عزیز من! من با هم دانشگاهی هایم گپی ندارم و عشقم تویی و این قسم گپ های عجیب و غریب که وقتی آدم، آدم نباشه نمیفهمه
از غزل خوشم میامد دختر نازک و کوچک و قشنگی که هم رشته های ما نبود ولی توجه را به خودش جلب میکرد، قد و بدنش به یکی از اصلی ترین بازیگران هالیوود میخورد!
بعد از آن شب با غزل صمیمی تر شدم،اگه میرفتیم کافی شاپ حتما همرایش تماس میگرفتم و به ما ملحق میشد، سیگرت میکشید و آنجا بود که اولین تماس را با اصلی ترین عضو بدن زنانه یعنی دستها داشتم!
لطفا سرم نخند و کمی دقت کن!
از نظر من وجه تمایز زن و مرد اندام تناسلی شان نیست بلکه این دستهای لطیف زنانه است که آن ها را از مردا متمایز ساخته.
این دستها مینویسن! آرایش میکنن! بچه بغل میکنن و اشک آدمها و خودشان را پاک میکنن!
این گپ ها را که برش میگفتم دستم را روی انحنای ظریف دست هایش حرکت میدادم و لبخند و شرم مثل شیر و قهوه باهم مخلوط میشد و مزه خوبی به تلخی گذر زمان میداد.
چند وقت گذشت و به هر صورتی که بود بعد از مدتی خودش را به بغلم تسلیم کرد و آن ریسک را کرد که همخوابم باشه، هیچ پیشنهادی از جانب من نشده بود و شاید این باعث شد خودش به زبان بیایه و بگه اصلا مثل دیگه بچا نیستی، دستم را دور کمر برهنه اش انداختم و گفتم هیچوقت این گپ را به هیچ مرد دیگه ای نزن!
لبهایم را روی لب هایش گذاشتم و بوسیدم، چند ثانیه فقط روی نرمی لبش تمرکز کردم و عمیق نفس کشیدم، دستم را روی ستون فقراتش حرکت دادم تا به پشت سرش رسید و از انبوه موهای سیاه و بلندش گذراندم، از پشت برای موهایش فرق باز کردم ،دستش رفت روی کــیرم، کوشس کردم از غریزه ام کمک بگیرم، روی تخت نشسته بودیم و دستش داشت با کــیرم بازی میکرد، روی زانو بلند شدم و بالا و پایین رفتم که هیجانم بیشتر شود، خواباندمش روی تخت و ران هایش را که از خجالت محکم به هم چسپانده بود بوسیدم و بوسیدم.
“چقدر پوستت نرم و لطیف است! موهای رانت خیلی کم است!”
خندید،شل شده بود، پاهایش را باز کردم، اولین بارم بود از نزدیک زنانگی یک موجود لطیف را میدیدم.
تجربیات کلامی با دوستانم برم فهمانده بود قسمتهای حساس بدن لطیفش کجاست، صورتم را نزدیک شرمگاهش بردم، از زبانم استفاده کردم تا به هیجانش بیارم، هیجانی که در تمام رفتار و نفس هایش به وضوح مشخص بود و نفسهای شهــوتناکش برم نشان داد که کار درستی میکنم، دستم را به سینه هایش رساندم، کمرش را از زمین بلند میکرد و با ناخنهایش ران پایش را خراش میداد و نوازش میکرد.
دستهایم را زیر کــونش گذاشتم و کمی بالا آوردمش.
آرامتر،آرام!
زبانم روی قسمت بالای کــسش بود که متوجه شدم دل دل میکنه، به فرمانش که میگفت آرامتر ،عمل کردم و با آرامش فقط لیسیدم، آرام گرفته بود آنجا فهمیدم که ارضا شدن او طولانی تر از من است ،گفت بیا پیشم، دراز کشیدم کنارش
دستش را لغزاند روی کیرم، هیچ حسی نداشتم، یعنی نه فیزیکی نه روحی!
تعجب کرده بود و گفت: اوه چرا راست نکردی؟ چشمهایم را بستم و چیزی نگفتم، حتما غریزه اوهم برش فرمان داد که دستش را بکنه به شلوارم و کـیـرم را بماله، چشمهایم بسته بود و ناخودآگاه تصویر یک پسر جذاب در سیاهی ظاهر شد، چشمهایم را باز کردم و دستش را کشیدم بیرون، عصبی بودم و متوجه شده بود، نشستم لبه تخت.

“وا؟ چی شد؟ اصلا از من خوشت میایه؟یا نمیایه؟”
سرم را به دست هایم گرفته بودم، عذاب وجدان و حس عجیب و غریبم دوباره سراغم آمد، نتانستم تحمل کنم و صدای گریه خودم را شنیدم، از تعجب و بلاتکلیفی اوهم ناراحت بودم، از حسم، از اینکه فقط فیلم بازی میکردم از خودم متنفر بودم.
من چی بودم؟ چرا ای قسمی بودم؟ چرا خوب نمیشم؟ مگه غیر از این بود که دوستان صمیمی ام و آن آقای روانشناس گل گفته بودن اگه با یک دختر زیبا و خوش اندام بخوابی فکر بچه از سرت میفته؟ پس چرا نیفتاد؟ مشکل من کجاست؟
من تماما مشکل بودم…
این را وقتی فهمیدم که 12 یا 13 ساله بودم، دوس داشتم برای بچا ســاک بزنم، آن زمان زیاد امکانش را نداشتم ولی خودم که میدانستم دوس دارم دهنم با کیــر پر شود، از این حس نفرت داشتم، از کلماتی مثل کــونی و بچه جان بدم میامد، از اینکه زیبا بودم و صدایم نازک بود بدم میامد، آن زمان نهایتا دوبار ســکس آنال (از کون) داشتم، اصلا هیچ حسی نسبت به کــون دادن نداشتم و حتی برایم عمل بدی بود، یک گناه نابخشودنی و عذاب وجدان عمیق، گاهی از فرط نا امیدی و درماندگی به مردن و خودکشی فکر میکردم و دوبار هم برش عمل کردم و گاهی هم از سر لجبازی با طبیعت به کونی شدن و هرجایی بودن پناه میبردم! حتی سالهای بعد که از کونی بودنم مطمئن شدم نسبت به سکــس مقعدی فوق العاده حساس بودم و پیش نوازش های عاطفی وحشتناک و آماده سازی های زیادی نیاز داشتم تا اجازه بدهم شریک جنسی ام همرایم سکــس آنال داشته باشه ولی حس به پسر همیشه در وجودم بوده و است…و…خواهد بود…
این قسمی نبود که تلاشی برای با دختر بودن نکرده باشم ولی حقیقت این بود که من گی بودم، من گی هستم و حالا در آستانه سی سالگی به عنوان یک انسان به خودم افتخار میکنم.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

ویدیوی سکسی آماتور

سکس آماتور دختر و پسر، در این ویدیو سکس آماتور را میبیند. این ویدیو را مخاطبان ما از سایت ” لوتی کلیپ ” در اختیار ما گذاشته اند.
سکسی گپ، اولین مجله سکسی در افغانستان!

ویدیو های سکسی افغانی، ایرانی، بدون قطعی، با سرعت بالا، آنلاین و قابل داونلود صرف در ویدیو دات سکسی گپ دات کام!

video.gap3xy.com

نسخه ویدیوی سکسی گپ

ببینید.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

ویدیوی سکسی گاییدن به شکل سگی

در این ویدیو سکس به شکل سگی را میبینید.
این ویدیو را مخاطبین ما از سایت ” لوتی کلیپ ” در اختیار ما گذاشته اند.
سکسی گپ اولین مجله ی سکسی در افغانستان!

ویدیو های سکسی افغانی، ایرانی، بدون قطعی، با سرعت بالا، آنلاین و قابل داونلود صرف در ویدیو دات سکسی گپ دات کام!

video.gap3xy.com

نسخه ویدیوی سکسی گپ

ببینید.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

 

کس دادن من داخل موتر در راه کابل به مزار

‎زيپ شلوارمه كشيد پايين ، دستشه كد داخل ، اول از روي شرت كسمو ماليد، گفت جاااااااااان چه گرمه…. گفتم نكو زشت است مردم ميبينن، دو دقيقه قبلش دستش تو سينه بندم بود نوك سينه مه فشار ميداد، به زور دستشه از داخل سينه هام جدا كدم، گفت جنده خانوم نميبيني شق كدم؟؟؟؟ تات ميكنم همين جا وسط سرك جرت ميدوماا،گفتم زشته ، ميخواي بگيرنمون ؟ حالا بيا جورش كو! دستشه از داخل شلوارم كشيد بيرون ، گفت شرتتو بكش پايين ميخوام چاكه كستو بمالوم ، يه نگاه عصباني برش انداختم ، ديدم بهم لبخند زد ، چشموم افتاد به كيرش از زيره شلوارش كه باد كده بود شخي كيرش اومد جلو چشام، دلم يك دفعه خواست ، شرتمو با شلوار تا زير كونم كشيدم پايين، گفت افرين زن فهميده ، حالا تا ميتوني پاهاتو بازكو…

‎شلوار لي پوشيده بودوم بسختي چند سانت پاهامو باز كدم، دستشو باز اورد جلو كسمو گرفت و فشار داد، چق زدم ااااااايييي، گفت جااااان ،صدقه ي اون كس تپلت، كي تمييز كردي انقد صافه، گفتم پريشب، شالمو انداخته بودم روي دستش ، هر موتري تر ميشد با ترس و نگراني داخلشو نگاه ميكردم، انگشتشو انداخت لاي چاك كسم ، جووون چه ابي ازت امده بيرون جنده ، باز اخم كو! بازم شلوارو كشيدم پايين و پاهامو بازتر كدم، دعا ميكدم به جانه اني كه دنده اتومات رهاختراع كرد، هر خري با دقت به ما نگاه ميكد ميفاميد دست ايي تو كس زنه س، هي فشار ميداد كسمو و چاكمو و چوچولمو ميماليد، صندلي ره خيس كده بودم و فقط ناله ميكدم ، چوچولم باد كرده بود كسم كير ميطلبيست…
‎با لذت سيلوم ميكد و ميگفت جاااان، درد بكش جنده ، دو روزه كس نكردم ، جيغ زدم تورو به خدا بسسسسه، يا ولم كن يا يك جاي پيدا كن بزار داخل كسم، گفت ولت نميكنم جا پيدا ميكنم ، فهميد ممكنه ابم بياد، يجا گوشه سرك پهن بود و چند تا درخت داشت، دو بعد از چاشت بود تقريبا خلوت بود، نگه داشت، كمر بندو باز كد،سريع زيپو داد پايين كير شهانداخت پايين، شرتش يكم تر بود، كمربندمو وا كردم ، روز بود نميتونستم بشينم روش، گفتم چيكار كنيم، گفت ساك بزن، گفتم خي من چي ؟؟ از درد داروم ميميرم، گفت يكاريت ميكنم، سرمو خم كدم سر كيرشو كردم داخل دهنم، يكم ارام شدم، كله كيرشو ميكردم داخل دهنم و دوره كيرشو ميخوردم، پشت موتر به سمت سرك بود شيشه هام دودي بود ديد خيلي كم بود، هي سرمو بالا ميكردم دورو برو سيل ميكدم، سرمو فشار ميداد ميگفت نترس، بخور ، يكم كه خوردم گفتم ديگه نميتانم حالم بده كير ميخوام، گفت از وسط صندلي ها برو پشت شلوارتو تا زانو بده پايين، رفتم شلوارمو دادم پايين، يه پتو مسافرتي روي صندلي عقب بود با يه كيف دستي گذاشتم زير سرم كه اومد، اومد يه پامو از شلوار در اوردپامو داد بالا گذاشت بين دو تا صندليه جلو و افتاد رويوم، ميخواست سينه هامو در بياره…

‎من هنوز استرس بيرونو داشتم گفتم نع زود خلاصش كن، گفت امكان نداره ، اگه ميخواي زود ابم بياد سينه هاتو بكش بيرون، سينه هامو كشيدم بيرون، دو تا توپ گرد ٨٠با نوك كاي قهو ه اي كه داشت مترقيد ، كيرشو كرد تو كسم و افتاد به جانه سينه هام، از لذت گاييده شدن نيمه بيهوش بودم ، فقط چق ميزدم بكن بكن جرم بده، ميگفت عجب جنده اي هستي تا نيم ساعت پيش نميزاشتي دست به سينه هات بزنم، سينه هامو گاز ميزد ، گفت ابتو بيار ميخوام ارضا شم ، دستمو بردم رو چوچولم ميماليدوم اونم تلنبه ميزد، مثل هميشه زود ابم اومد ، انقباضه كسم كه شروع شد يكم بلند شد، گفت ابت اومد ؟؟؟ حال نداشتم جواب بدم انقد ارضام عميق بود، داشتم واسه كير ميمردم، چند ثانيه تلنبه نزد تا نبض كسمو حس كنه، فهميد ابم اومد شروع كرد مث وحشيا تلنبهه زدن و كشيده زدن در گوشم و با صداي بلندداد ميزد داخل موتر گاييدمت جنده خانوم، اااااييييي ابم اومد ، با فشار خالي كرد داخل كسم و افتاد روم، دو دقيقه افتاده بود روم، گفتم چيكار كنيم محمد؟؟؟؟ اگه پاشي همه ي ابت ميريزه رو صندلي، گفت به جهنم، ميبرم موترشويي، خودتو جمع كن، كيرش كه خوابيد درووا كرد رفت بيرون، اب گرمه كيرش از وسط كسم ميرفت رو صندلي و من مست كير به سقف ماشين نگاه ميكردم، اولين باري بود كه دوست پسرم اينجوري و داخل موتر منو كرده بود، دو روز بود از كابل راه افتاده بوديم سمت مزار و يه شب خانه برادرش خوابيديم غزني، نشد سكس كنيم ، فكر نميكردم تا مزار طاقت نياريم، يكي از بهترين خاطراتم سكسي مون بود كه هنوز گاهي وقتا موقع سكس ازش گپ ميزنيم.
‎چند روز كه مزارشريف بوديم هر روز سكس ميكرديم، نميدونم كدامش حامله م كرد تو ماهه بعد پريود نشدم، پسرم ٤ ماهه اس وما هنوز هفته اي ٣ تا ٤ بار سكس ميكنيم، محمد ميگه داخل موتر حامله شدي، اخه پسرم تا ميريم داخل موتر ميخوابه پدرش ميگه داخل موتر درست شد اينجا راحته… اميدوارم خوشتان امده باشه:

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

سکس زوری

من نرگس هستوم 18ساله هستم حدود یک ونیم ماي پیش بود ک یه شب با مادرم گپم شد ناراحت بودم….به دوستم پيام دادوم گفتم میخام بیام پیشت اونم گفت دوست پسرمه میفرستم دنبالت ک بياردت اینجا….زود ارایش کردم لباس پوشیدم……ايره هم بگم یک ساعت قبلش حمام بودم و حسابی ترگل ورگل شده بود..من قدم 168 ووزنم 56 سینه های كته و كون پهن و خیلیییییییی سفید چشمام ابیه……..او شب یه سينه و شرت زرشکی پوشیدم وشلوار لي سرمه ای تنگ و تيشرت سفید و یه مانتو سياه چسبون و شال سرخ…..ساعت 3 شب بود و همه خاب بودن…. رفتم دیدم یه پسر خیلی مقبول و جذاب دم دره….باموتورسيكليت سوار موتور شدم….موبايلم يكدفعه ايي شارژش رفت خاموش شد.توراه ازم پرسید اسمت چیه چندسالته واینا و دستش رو گذاشته بود روي زانوم….بعد ک رسیدیم اونجا داد زدم پروانه پروانه ولی کسی جواب نداد…. ازش پرسیدوم پروانه کجاس؟گفت خانه شان…دیگه فهمیدم قضیه چیه شروع کردم به التماس.گفت نترس کاریت ندارم برو تواتاق صبح پروانه میاد اینجا.منم رفتم.کفشمو در اتاق دراوردم رفتم تو و رو ي تخت نشستم….از بیرون چق زد اب چیزی نمیطلبي؟گفتم نه…..تابستان اینجا خیلی گرمه….یكدفعه ايي امد داخل گفت کولرو چرا نزدی مردی ازگرما بعد کولر و زد و ماهواره رو روشن کرد پی ام سی ايرانه گرفت بعد سيل كد به پاهام. گفت شلوار سرمه ای سفیدی پاهاتو خیلی خوب نشون میده……من ک ناراحت بودم شروع کردم به گریه و اومد بغلم کرد و مره فشار داد به خودش منم خودمو کشیدم عقب خاستم فرار کنم ک دستمه محکم گرفت منو انداخت توتخت و گفت سيل كو دست وپا نزن یك امشو را باید حال کنیم شالمو دراورد و موهامو باز کرد گفت موهات چ بوی خوبی میده شروع کرد لب گرفتن خوردن گردنم مانتومو سریع دراورد و و تاپو دراورد و منو کشید تو بغلش و سوتینمو هم باز کرد و زبونشو کشید رو نوک سینه هام ….دیگه داشتم حال میکردم
نوک سینه هامه گاز میزد و محکم ميخورد و منم اه وناله میکردم یهو دکمه و زیپ شلوارمو باز کرد و شرت و شلوارمو کشید پایین و رفت بین پاهام و زبونشو کشید توشکاف کسم و میجوید و گاز میزد و محکم ميخورد ولی نزاشت ارضا شوم و سيل کردم دیدم اونم لچ شده منو برگردوند و با ابم سوراخ کونمو لیز کرد وکیرشو گذاشت توش.من شروع کردم چق کشیدن چون خیلی درد داشت هی فشار میداد و من جیغ میکشیدم دستشو گذاشت رو چوچولم ولی بازم دردم کم نمیشد واه وناله میکردم…بم میگفت سوراختو باز کن وگرنه میکنم توکست….من میگفتم شله خودش تنگه است توره خدا نکن و اخریك دفعه نصفش رفت داخل داشتم ازدرد میمردم چندلحظه نگه داشت بعد ازم پرسیدم حال میکنی؟گفتم اره……بعد شروع کرد مث وحشیا تلمبه زدن ولی ارضا نمیشد.
بهد من امدم رو کیرش و تندتند بالا پایین میرفتم ک یهو منو برگردوند کرد توکسم داشتم درد میکشیدم فكركنم دردش رفت شروع کرد به تلمبه زدن مث وحشا ومنوگایید وقتی ابش اومد رخت رو سینه هام,بعدم تاصبح کیرش توکسم بود و خاب كديم.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

ویدیوی سکسی بر روی موکت

سکس بر روی موکت، این ویدیو توسط یکی از مخاطبان ما ارسال شده است.
این ویدیو از سایت ” لوتی کلیپ ” گرفته شده است.
سکسی گپ اولین مجله سکسی در افغانستان!

ویدیو های سکسی افغانی، ایرانی، بدون قطعی، با سرعت بالا، آنلاین و قابل داونلود صرف در ویدیو دات سکسی گپ دات کام!

video.gap3xy.com

نسخه ویدیوی سکسی گپ

ببینید.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

جلق زدن دختر با انگشتانش ویدیو سکسی

در این ویدیو یک دختر آسیایی را میبینید که با انگشتان خود جلق میزند.
این ویدیو توسط سایت ” لوتی کلیپ ” بارگزاری شده است.
سکسی گپ، اولین مجله سکسی در افغانستان!

ویدیو های سکسی افغانی، ایرانی، بدون قطعی، با سرعت بالا، آنلاین و قابل داونلود صرف در ویدیو دات سکسی گپ دات کام!

video.gap3xy.com

نسخه ویدیوی سکسی گپ

ببینید.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!

سکس دختر بلوند ایرانی

در این ویدیو دختر بلوند فارسی را در حال سکسی میبینید. این ویدیو توسط سایت ” لوتی کلیپ ” بارگذاری شده است.
سایت سکسی گپ را برای دیدن سکس های محلی دنبال کنید.
سکسی گپ اولین مجله سکسی در افغانستان!

ویدیو های سکسی افغانی، ایرانی، بدون قطعی، با سرعت بالا، آنلاین و قابل داونلود صرف در ویدیو دات سکسی گپ دات کام!

video.gap3xy.com

نسخه ویدیوی سکسی گپ

ببینید.

سکسی گپ در نظر دارد تا داستان ها، خاطرات، عکس ها و ویدیو های سکسی شما عزیزان را منتشر کند.
همچنین با این شماره میتوانید از خدمات سکسی سایت سکسی گپ دات کام نیز بهرمند شوید.
با  این شماره در وایبر، واتس آپ، و تلگرام در تماس باشید:

+93765154272

سکسی گپ، اولین سایت خدمات دهنده سکسی در افغانستان!