اهداف و شناخت مجله ی سکسی گپ

سکسی گپ اولین مجله ی سکسی در افغانستان

سایت ” سکسی گپ ” بزرگترین مرجع عکس ها و داستان های سکسی افغانی از هر گوشه و کنار جهان است. این سایت به تاریخ دوازدهم ماه می سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت های مجله ی سکسی گپ در چهارچوب دموکراسی و قوانین بین المللی انجام میگیرد. همچنین ما برای ارتباط داشتن با مخاطبان خود راه های زیادی را فراهم کرده ایم. به صفحه ی ارتباط با ما بروید.

سکسی گپ به هیچ عنوان از قوانین اسلام و شریعت و قوانین اساسی افغانستان پیروی نمیکند. سکسی گپ یک سایت مستقل است و هیچگاه به ادیان توهین نمیکند. گرچه سکسی گپ به شدت با خرافات مبارزه میکند.

سکسی گپ به هیچ عنوان به شما تضمین حفاظت از مقدسات شما را نمیدهد. ما نظرات و دیدگاه های خود را به نشر میرسانیم. اگر این نظرات و دیدگاه ها را در تضاد با مقدسات و باور های دینی خود یافتید، میتوانید از سایت خارج شوید.

سکسی گپ تمام باورها، مقدسات، خرافات موجود در افغانستان را به مرور زمان به چالش خواهد کشید. این مجله به هیچ عنوان تقدس گرایی را که مانع از نقد کردن میشود را به رسمیت نمیشناسد.

از مخاطبان عزیز که به سایت ما میآیند تقاضا میشود که سعی در تحمیل عقاید خود به ما نکنند. شما اگر عقایدتان درست بود هیچگاه سمت ما جذب نمیشدید. با بازدید از سایت تمام این قوانین را قبول کرده اید.

سکسی گپ سکولار بوده و خواهان تسریع بخشیدن جدایی دین از سیاست است. سکسی گپ با قدرت ظاهر شده است و سعی در تغییر افکار عموم ملت افغانستان دارد. ما هیچگونه غرض به باور های دینی و ادیان نداریم. افراد دینی سعی در غرض گرفتن ما دارند.

جمهوری اسلامی افغانستان با فیلتر نمودن سایت ما، رسما به ما اعلام نموده است که خواهان تغییر و آزادی بیان، پوشش، و عمل در افغانستان نیست. تا چی وقت ما و امثال ما قربانی اسلام زدگی رهبران افغانستان باشیم؟

ما آزاد آفریده شده ایم، آزاد میمانیم. فردا برای تغییر دیر است، از امروز شروع کنیم به باورمند شدن به قوانین انسانی، حقوق بشر، حقوق اطفال و حقوق زنان! ما خودمان باید تغییری باشیم که میخواهیم در افغانستان روی دهد.

ما همه انسانیم، برابریم و حقوق یکسان داریم. هیچکس نباید به یک افغان به علت داشتن دین یهود، مسیحی، اسلام، هندو و… توهین کند. حق زندگی را ما نداده ایم و حق گرفتن زندگی را هم نداریم. وطن سوزی در زیر سایه ی جنگ مذهبی همانند وهابی، شیعه، اهل سنت و… را تمام کنید.

روزی که شما به انسان بودن تمام شهروندان افغانستان باور کنید، آنروز نه دست بیگانگان در این کشور خواهد ماند، نه اختلافی بین مردم عزیز افغانستان. آن روز همه ی ما میتوانیم جشن ملی بگیریم. و خود را به چند میلیارد افراد کره ی زمین وصل کنیم و بگوییم ما انسان هستیم.

ملاک سنجش انسان ها بر اساس آموزه های قرآن تقوا است! اما در قرن 21 این ملاک انسانیت است. باید از قرآن و مذهب که دکان درآمد برای عده ای سودجو شده است دور شوید. اینگونه است که به صلح در دنیا میرسیم و دیگر در 50 کشور دنیا آواره و خانه بدوش نمیشویم.