گروپ سکسی گپ

نی کوسمه نبین

نی کوسمه نبین

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

ویدیوی سکسی گاییدن زرغونه جان

کونم همرای نیکر سکسی خوب است؟

کونم همرای نیکر سکسی خوب است؟

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

کیر شق محمد عباس

کیر شق محمد عباس

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

ویدیوی سکسی زور کیر افغانی

سینه های سکسی قدسیه جان

سینه های سکسی قدسیه جان

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

زنده گی را درک کنید!!!

زنده گی را درک کنید!!!
آیا تا حال متوجه شده اید که همه عمر گذشته ی تان در حالت انتظار کشیدن به مصرف رسیده است؟ یعنی، شما منتظر یک همسر خوب بودید، منتطر یک وظیفه خود بودید، منتظر یک خانه و موتر خوب بودید و منتظر فرزندان با هوش بودید اما تا حال به هیچ کدام آن نرسیده اید؛ چون انسان ها قانع نمی باشند که به همین دلیل تمام عمر شان در حالت انتظار سپری می شود و از داشته های شان لذت نمی برند و عمرشان با همین انتظارها به پایان می رسد.
پس انسان باید خودش را از حالت انتظار نجات بدهد و از هر لحظه ی زنده گی اش لذت ببرد و برای بهبود زنده گی اش تلاش کند که در این حالت انسان چیزی از حالت انتظار گونهرا حس نمی کند و آن چه خیلی عذاب آور است قانع نبودن از همسر می باشد؛ یعنی، برخی ها تصور می کنند که همسر ما به دل ما نیست و کاش با کسی دیگر عروسی می کردم، در حالی که همه انسان ها یک گونه اند؛ مثلاً اگر شما با یک انسان خیلی زیبا عروسی کنید به گذر زمان چهره آن برای تان عادی می شود و دل تان را به طرف کسی دیگر می رود، در حالی که با کسی دیگر هم عروسی کنید از او هم خسته می شوید.
پس ای دوستان عزیز؛ چه مرد هستید و یا چه زن، از همسرتان قانع باشید و تنها از او لذت ببرید و او را مطابق دل تان عیار و آماده بسازید، یعنی با زبان نرم همه خواسته های تان را به او بگویید و از او کیف کنید.
زنده گی همین است که خواندید.
سپاس

سینه های سکسی فرزانه جان

سینه های سکسی فرزانه جان

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

ویدیوی سکسی زوج افغانی در تهران فوتجاب

کون سکسی سمیرا جان

کون سکسی سمیرا جان

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان  • تگها